החברה הכלכלית פרדס חנה כרכור הגישה תביעה כנגד ההמועצה המקומית פרדס חנה כרכור על סך למעלה מ-6 מליון שקלים חדשים בגין אי העברת תשלומים והפרת הסכמים

בבית המשפט המחוזי חיפה בפני כב' השופט מנחם רניאל. ת"א 127/08 החברה הכלכלית פרדס חנה כרכור נ' המועצה המקומית פרדס חנה כרכור ואח'
הרקע

החברה הכלכלית פרדס חנה כרכור, הינה חברה עירונית אשר הוקמה ע"י המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, במטרה ליזום ולפתח פרויקטים ציבוריים בתחום השיפוט של המועצה. כיום נמצאת החברה בהליכי פירוק והיא קיבלה את אישור בית המשפט להגשת התביעה שלפנינו.

החברה הכלכלית תובעת את המועצה המקומית ושתי חברות נוספות, משאבי מים פרדס חנה כרכור והחברה לתשתיות זורמות פרדס חנה כרכור, בגין עמלות, דמי ניהול פרויקטים, ביצוע עבודות והעסקת עובדים במיקור חוץ.

בינואר 2011, נחתם הסכם, שאושר בהמשך כפס"ד, בין התובעת למשאבי מים, בו נקבע כי משאבי מים תשלם לחברה הכלכלית 4,000,000 שקלים חדשים, ובתמורה, החברה הכלכלית תמשיך ותנהל את התביעה כנגד המועצה וכנגד החברה הנוספת בלבד, כשכל הזכויות בתביעה יומחו למשאבי מים, אשר תהנה מזכויות התביעה, אם יהיו.

 
טענות הצדדים

החברה הכלכלית טוענת, כי חתמה על הסכמים והזמנות עבודה עם הנתבעת, אך התמורה לא שולמה לה במלואה, כשיש לה הודאה מהמועצה המקומית כי היא חייבת לה סכום הנע בין 3,000,000 שקלים חדשים ל-6,443,681 שקלים חדשים.

כך, בדו"ח הכספי של המועצה לשנת 2004 מצוין כי נכון לסוף 2004 המועצה נותרה חייבת לחברה הכלכלית 3,297,000 שקלים חדשים. וכך, ע"פ חוות דעת חשבונאית מטעמה, המועצה חייבת לה מעל ל-8 מיליון שקלים חדשים.

טענה נוספת של החברה הכלכלית היא, כי המועצה לא הביאה לעדות את ראש המועצה מר חיים געש ולא בכדי, שכן מר געש שימש גם כיו"ר החברה ועדותו הייתה פוגעת בעמדת המועצה ומסייעת לעמדתה.

המועצה המקומית טוענת, כי בין המועצה לבין החברה נחתמו הסכמי מסגרת שונים: פיתוח תשתיות, פינוי אשפה, ניהול נכסים, ניהול הבריכה ועוד, חלקם כזכיינית וחלקם כקבלן מבצע. אך הסכמים אלו לכשעצמם אינם מקימים שום חוב והתביעה אינה בונה שום חוב מוכח. יתרה מזאת, לטענת המועצה, ע"פ דוחותיה החשבוניים, דווקא החברה הכלכלית חייבת למועצה כספים בשיעור של כ-430,000 שקלים חדשים.

 
דיון והכרעה

כהקדמה לדיון מציין בית המשפט, כי על התובע, ובמקרה דנן על החברה הכלכלית, להוכיח את התביעה באמצעות ראיות שונות אשר יטו את מאזן ההסתברות לטובתה.

לגבי ההסכם לפיתוח תשתיות, החברה הכלכלית טוענת כי היא יזמה וביצעה עבור המועצה עבודות פיתוח רחוובות, וכי המועצה הכשילה גביית היטלים, הקטינה את סכומי ההיטלים וממשיכה לגבות היטלים, ובכך היא גזלה את התמורה המגיע לה בסך כ-1,000,000 שקלים חדשים.

אך בית המשפט מצא, כי דווקא החברה הכלכלית היא שגבתה את כל הכספים המגיעים מן התושבים, ועל כן המועצה לא יכולה להיות חייבת לה דבר. כמו כן, מצא בית המשפט, כי לא ניתנה כל הוכחה לכך שהיא לא קיבלה תשלום עבור עבודתה.

לגבי ההסכם לפינוי אשפה, ההסכם עם המועצה הוא כי החברה תקבל 5% מעלות הפינוי ע"פ כמות האשפה בפועל בממוצע של כ-19,325 שקלים חדשים לחודש. החברה הכלכלית לא הוכיחה את הכמויות ואת החישוב לסכום החוב הנטען של 193,250 שקלים חדשים, ובנסיבות אלו היא אינה זכאית לתשלום עבור פינוי אשפה.

לגבי ההסכם לניהול נכסים, עולה מההסכם כי החברה הכלכלית תגבה את דמי השכירות ותעביר את הכספים למועצה בניכוי עמלתה ע"פ שיטה ותזרים כמפורט בהסכם. אי לכך הכסף היה בשליטתה והתביעה בעניין זה נדחית אף היא.

לגבי ניהול הבריכה, החברה לא הביאה הוכחה כי ההוצאות עלו על ההכנסות, ואין היא זכאית לתשלום.

סיכום

התביעה נגד החברה לתשתיות זורמות פרדס חנה-כרכור בע"מ נדחתה.

החברה הכלכלית לא הצליחה לעבור את רף הצגת הראיות ולהוכיח את תביעתה כנגד המועצה ברוב מרכיבי התביעה, שכן התביעה התבססה על הסכמי מסגרת בינה לבין המועצה אך ברוב מרכיבי התביעה התברר, כי הכספים היו בשליטת החברה והיו אמורים להיות מועברים למועצה בניכוי עמלותיה והוצאותיה של החברה. אשר על כן, לא לא הוכח חוב של המועצה לחברה בעילות תביעה אלו.

בעניין הדו"ח הכספי של החברה אשר בוקר ע"י רואה חשבון וחתום ע"י מר געש יו"ר דירקטוריון החברה וראש המועצה, תחוייב המועצה בתשלום של 438,321 שקלים חדשים.

בהתחשב בקבלת התביעה בסכום שבו התקבלה, אל מול סכום התביעה הנטען, אין צו להוצאות.


ניתן ב- כח' תשרי התשע"ב, 26.10.11 בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: