היכולה חברת עדליא לזכות במכרז ניהול במשרד התחבורה למרות טענות בדבר ניגוד עניינים כביכול עם תפקידה כמספקת שירותי בקרה לממשלה ?

בית המשפט המחוזי בירושלים עת''ם 8080/08 זיו האפט ייעוץ וניהול בע''מ נ' משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עדליא יעוץ כלכלי בע''מ ואח'

 

העובדות הרלוונטיות:

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים החליט לערוך "מכרז למתן שירותי ניהול, ריכוז, תיאום ויעוץ על-ידי מנהלת התחרות בתחבורה הציבורית" (להלן:"מכרז המנהלת").

עפ"י המכרז על הזוכה לנהל את מנהלת התחבורה הציבורית (להלן:"המנהלת") ובכך לעסוק בהוצאת אשכולות קווים למכרז, ניהול פרויקטים בתחבורה ציבורית, ניהול בקרה פיננסית ועוד.

 

חב' עדליא זכתה במכרז המנהלת. כמו כן, זכתה עדליא במכרז המנהלת הקודם שניהל משרד התחבורה, בשנת 2003 ומאז ועד היום מנהלת עדליא את המנהלת.

בנוסף זכתה עדליא במכרז של מתן שירותי בקרה, על יישום הסכמים שכרתה הממשלה עם אגד, קרי, הסכם התחרות, המתייחס למנגנוני הוצאת אשכולות קווים מאגד, והסכם הסובסידיה שמסדיר את שיעורי הסובסידיה שאגד זכאית לקבל מן הממשלה (להלן:"מכרז הבקרה").

מאז שנת 2006 עוסקת עדליא בבקרה על ביצועם של הסכמים אלה.

חברת זיו האפט הגיעה למקום השני בניקוד הסופי שנקבע, על-פי שקלול הציון האיכותי והצעת המחיר של מכרז המנהלת ולכן לא זכתה במכרז ומכאן העתירה.

 

טענות זיו האפט:

קיים ניגוד עניינים בין מילוי התפקידים שעדליא מבצעת על-פי מכרז הבקרה, לבין התפקידים המיועדים לה על-פי מכרז המנהלת.

כן קיים ניגוד עניינים אחר, הנובע מעבודות אחרות שעדליא ביצעה בעבר, או שהיא מבצעת לעת הזאת עבור גופים הקשורים במשרד התחבורה.

עדליא אינה עומדת בתנאי הסף של מכרז. זאת לאור העובדה כי שניים מן העובדים שהציעה עדליא, מועסקים במלאכת הבקרה, ועל כן אינם יכולים לעבוד במשרה מלאה במנהלת, זאת ועוד עדליא לא קיבלה את אישורו של משרד התחבורה להעסקתם הכפולה, כנדרש במכרז הבקרה.

עדליא יצרה מצגי שווא בפני משרד התחבורה ומסרה הצהרות כוזבות וכי משרד התחבורה פעל שלא כדין ובחוסר תום לב שעה שהתעלם מן הפגמים הללו, וכן בכך שנמנע מלהשיב לפניותיה של זיו האפט לקבלת מסמכים.

 

טענות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים וכן טענות עדליא:

זיו האפט צריכה הייתה להעלות את טענותיה בטרם הגשת ההצעות, ומשלא עשתה כן, אין לה על מה להלין בשלב זה.

זיו האפט אינה נקיית-כפיים, כאשר פנתה לארבעה עובדים של עדליא, על מנת לצרפם לשורותיה בהצעתה למכרז המנהלת.

זיו האפט עצמה איננה יכולה לזכות במכרז המנהלת, משום שערבותה פקעה, ומשום שהצעתה איננה עומדת בתנאי-הסף של המכרז המנהלת.

 

כב' השופט נעם סולברג פסק כי:

אין לקבל את תביעת זיו האפט בעניין אי אישורו של משרד התחבורה להעסקתם של שני העובדים במכרז המנהלת. לפי תנאי המכרז ניתנת אפשרות למשרד התחבורה לפסול את ההצעה אך היא בחרה שלא להשתמש בזכות הפסילה.

 

בית המשפט קיבל את טענת זיו האפט כי לא ניתן להציג רשימה של מועמדים, למכרז פלוני, לזכות בו, לאחר מכן לגשת למכרז אחר, להציג גם בו אותה רשימת מועמדים או חברים אחדים ממנה, כדי לזכות בשנית, תוך כדי החלפת העובדים מן המכרז הראשון, והעמדת אנשים אחרים במקומם.

בית המשפט אף פסק כי זיו האפט אינה צד למכרז הבקרה ועל כן אין באפשרותה להעלות את ההסכם על שולחן הניתוחים וכל עוד אין טענה של משרד התחבורה להפרת מכרז הבקרה, אין השופט רואה להעדיף טענה לא מבוררת של זיו האפט על תשובה החלטית של עדליא שנתמכת על ידי משרד התחבורה.

 

בית המשפט פסק כי הדרישה לאישור מראש לעיסוק בעבודה נוספת על זו שבמנהלת, אינה נמנית על תנאי-הסף במכרז המנהלת ועל כן, דין טענת זיו האפט בעניין זה, להידחות.

           

עוד פוסק בית המשפט כי את טענותיה של זיו האפט בנושא ניגוד העניינים, היה עליה לטעון בעת פרסום המכרז, בטרם הגישה את הצעתה. ההגינות כלפי עורך המכרז, ולגבי שאר המשתתפים, מחייבת להתריע על פגמים במכרז מלכתחילה, ולא לעשות כן בדיעבד, לאחר שהתברר לזיו האפט שלא זכתה.

 

לסיכומו של עניין פסק בית המשפט כי זיו האפט לא הצליחה להראות קיומו של ניגוד עניינים, ובוודאי שלא על ניגוד עניינים מסוג ובעוצמה שיהיה בהם כדי להצדיק את פסילת הזכייה במכרז של עדליא.

 

אין אפוא ניגוד עניינים במילוי שני התפקידים במקביל על-ידי עדליא.

 

באשר לטענת זיו האפט לניגוד עניינים בשל תפקידים אחרים שביצעה עדליא, או שהיא עדיין מבצעת במסגרת התקשרויות למתן שירותי ייעוץ עם גופים שונים, כגון רכבת ישראל, עיריות, וגופים אחרים שייתכן שקשורים במישרין או בעקיפין עם משרד התחבורה, פסק השופט כי זיו האפט לא הבהירה איזה ניגוד עניינים יכול להתגלות מכך ועל כן דין העתירה להדחות.

 

כמו כן הצעתה של עדליא עומדת בתנאי-הסף של מכרז המנהלת.

ההוראה בדבר הצורך לקבל אישור לעיסוק נוסף, לבד מן העיסוק במשרה מלאה במנהלת, איננה מתנאי-הסף.

 

לאור כל האמור לעיל, פסק בית המשפט כי אין למעשה ניגוד עניינים. וגם אם יש חשש קל לניגוד עניינים, הרי שהוא רחוק ומצומצם, ואינו מצדיק פסילה.

 

על כן החליט כב' השופט נעם סולברג לדחות את העתירה.

וכן מצא בית המשפט לנכון כי זיו האפט תשא בהוצאות העתירה, וכן תשלם לעדליא שכ"ט עו"ד בסך של 20,000 ₪ בצירוף מע"מ, ולמשרד התחבורה תשלם שכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪.

ניתן ביום 05/08/2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: