המדינה הציבה מבנה ללא היתר- מושב אמציה נמצא אחראי.

בית המשפט המחוזי בבאר שבע, בפני כבוד הנשיא יוסף אלון. עפ"א (ב"ש) 27072-07-13 אמציה מושב שיתופי של משקי חרות בית"ר בע"מ נ' מ.י.ו.מ לתכנון ובניה שקמים אשקלון.
הרקע

בשטח אמציה- מושב שיתופי של משקי חרות בית"ר בע"מ (להלן: 'המושב'), הוקם מבנה המשמש כמשרדים של מזכירות המושב (להלן: 'המבנה'). המבנה נבנה ללא היתר ועקב כך הוגש נגד המושב כתב אישום המייחס לו עבירות בנייה ושימוש במקרקעין ללא היתר.

בהליכים בביהמ"ש טענן המושב כי אמנם המבנה הוקם ללא היתר, אך המבנה הוצב במקום ע"י הממשלה והיא היוזמת אשר נשאה בהוצאות הקמת המבנה. לפיכך טען המושב כי לא מתקבל על הדעת שרשות אחת של המדינה תיזום, תממן ותקים את המבנה ובמקביל רשות אכיפה תעמיד דווקא את המושב לדין על פעולות אלה, ועל- כן לא היה מקום בהרשעתה.

על אף הטענות הללו, בהכרעת הדין קבע ביהמ"ש כי המושב הוא אשר פנה לממשלה בבקשה להציב את המבנה וכי אין במעורבותה הרבה של הממשלה בכדי להסיר מן המושב את אחריותו כ"בעל המקרקעין" וכ"משתמש" בהם, על כן הרשיע ביהמ"ש את המושב בעבירות תכנון ובניה והשית עליו קנס בסך 10,000 ₪ .

 

דיון והכרעה

ביהמ"ש קבע כי אין להתערב בהכרעה של הערכאה הקודמת מכיוון והיא התבססה על הראיות שהובאו לפניה, כי אמנם הממשלה רכשה את המבנה מכספה ודאגה להצבתו, אך לא מדובר ביישום החלטה חד צדדית אלא בעקבות דרישת ובקשת המושב.

כמו- כן הוסיף ביהמ"ש ואמר כי המושב מכח היותו בעל השליטה במקרקעין, היוזם והמשתמש הבלעדי במבנה, היה צריך לבקש את ההיתר ולכל הפחות להפסיק את השימוש האסור במבנה שלא כדין.

עם זאת, יש לפחית מגובה הקנס אשר הושת על המושב לאור העובדה כי חלקה של הממשלה בהצבת המבנה במקום הינו משמעותי ביותר.

 
סיכום

מהנימוקים אשר פורטו לעיל דחה ביהמ"ש את ערעורו של המושב על הכרעת הדין.

ביהמ"ש הפחית את סכום הקנס שהוטל על המושב ל5,000 ₪ בלבד.

ניתן ביום ט"ו בכסלו תשע"ד, 18 בנובמבר 2014, בהעדר הצדדים.

              

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: