המועצה האזורית גלבוע גבתה היטל ביוב שלא הייתה רשאית לגבות

בית משפט השלום בחיפה, בפני כב' השופט ר.חדיד, סגן נשיא-יו"ר. ו"ע 6147-11-16 פריניב בע"מ נ' מועצה אזורית הגלבוע

בפסק דין זה נידונה כשרותו של היטל הביוב שגבתה המועצה האזורית גלבוע מחברת פריניב, בשל הקמת מפעל בשטח המועצה. במרכז הדיון עומדת השאלה האם במקרה דנן המועצה הוכיחה כי היטל הביוב בו חויבה פריניב נקבע ביחס להוצאות המועצה, בגין הקמת מערכת הביוב של אזור התעשייה.

הרקע

בשנת 2012 פנתה פריניב לוועדה המקומית לתכנון ובניה של מועצה אזורית גלבוע לקבלת היתר עבור הקמת מפעל בשטח המועצה. כתנאי למתן ההיתר שילמה חברת פריניב תחת מחאה, היטל ביוב בסך של 455,188 ₪ כפי שנדרש ממנה. בשנת 2013 בוצעה הפרטה של מיזם הפיתוח באזור התעשייה, ממשרד התמ"ת אל המועצה.

טענת פריניב היא כי המועצה אינה רשאית לגבות את היטל הביוב, הן משום שמדובר בכפל תשלום הנוצר בשל ההפרטה והוא אסור בחוק, והן משום שמשרד התמ"ת, ולא המועצה, הוא שביצע או מימן את עבודות הביוב. לפיכך, המועצה אינה זכאית לגבות היטל זה, שהרי מדובר באותה מערכת ביוב. לא זו בלבד, פריניב מוסיפה כי הסכם ההפרטה החריג מספר יזמים באזור תעשייה זה מחובת תשלום היטל ביוב למועצה, ופריניב נכללת ביניהם.

מנגד, המועצה טוענת כי אין מדובר בכפל תשלומים ופריניב לא הוכיחה זאת, ואף התשלום שנגבה מהווה סכום נמוך מן הסכום שהיה אמור להיגבות בפועל.

 

דיון והכרעה

ביהמ"ש הזכיר כי סמכותה של רשות מקומית לגבות היטל ביוב במסגרת היטלי פיתוח מותנית בקיומם של שני תנאים מצטברים: האחד, שהגבייה תותנה בכך שהוקמו תשתיות בפועל באופן שמקיים זיקה של הנאה ישירה בין עלות התשתיות לבין החיוב. השני, שהסכומים שייגבו יחושבו וישמשו לתכלית שלשמה נגבו ולא להעשרת קופת הרשות, תוך שהם משקפים נאמנה את ההוצאות הצפויות.

בענייננו נמצא, כי המועצה לא ביצעה את מערכת הביוב הציבורי של אזור התעשייה, לפיכך היא לא הייתה רשאית לגבות היטל מסוים בגינה. כמו כן, המועצה לא עמדה בנטל המוטל עליה ולא הוכיחה את בסיס החישוב של ההיטל שחויבה בו פריניב. המועצה לא הוכיחה כי ההיטל שגבתה מפריניב מיועד לכיסוי עלות הקמת המתקן. על כן, לא מתמלאים התנאים המצטברים הנדרשים.

לאור הוצאות הפיתוח ששילמה פריניב למשרד התמ"ת, מתייתר הצורך לדון בטענת המועצה כי פריניב לא הוכיחה שמדובר בכפל תשלומים.

לפיכך, נקבע כי יש לקבל את הערר ביחס להיטל שגבתה המועצה מפריניב עבור ביוב ציבורי.

 

סיכום

המועצה האזורית גלבוע גבתה היטל ביוב ציבורי שלא כדין, ולכן מחויבת לשלם לפריניב סך של 485,902 ש"ח ובנוסף הוצאות משפט.

ניתן ביום: ז' חשוון תשפ"א, 25 לאוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: