המועצה האזורית הר חברון לא תוכל לגבות ארנונה מתושבי היישוב שני ליבנה

בבית משפט השלום באשדוד בפני כב' סגן הנשיא, השופט גיל דניאל. ת"א 37774-07-10 מרינה ברשדסקי נ' מועצה אזורית הר חברון
הרקע

מרינה ובוריס ברשדסקי רכשו בשנת 2002 זכויות בדירה אשר נמכרה ע"י כונס הנכסים בישוב שני-ליבנה, ובשנת 2003 אישר ראש הוצאה לפועל את מכירת הדירה לזוג. אולם, בני הזוג לא התקבלו כחברים באגודה ואף לא קיבל את החזקה בדירה, ולכן החליטה לבטל את הסכם המכר ולתבוע את המועצה האזורית הר חברון.

בני הזוג פנו לביהמ"ש השלום וטענו, כי הדירה לא הועברה לחזקתם מכיוון שהם מתגוררים בחו"ל, וכי האגודה השיתופית והמועצה שלחו הודעות חוב שונות, אשר לא היה להן כל בסיס, והיו מנוגדות לדין, שהרי הדירה נרכשה על ידם כשהיא נקייה מכל חוב. לטענתם, דרישת חוב זו טרפדה את מכר הדירה לרוכש פוטנציאלי בסך 490,000 ₪ וזאת הם תובעים מהמועצה. ביהמ"ש דחה את טענת הזוג נגד האגודה, וקבע כי אי השלמת העברת הזכויות על שמם נובע מקיומם של חובות שפירעונם הינו תנאי לתהליך הרישום. כמו כן, ציין ביהמ"ש, כי הגבלות הרישום ובהם הצורך בקבלת הסכמת האגודה השיתופית ניתנים היו לגילוי מראש, והיה על בני הזוג לברר זאת. אולם, התביעה נגד המועצה עמדה בעינה והינה נשוא הדיון שלפנינו.

מנגד, טוענת המועצה, כי העבירה לזוג את החזקה בדירה, שהרי לאחר המכירה היא עברה אליהם, וכי הקשיים שנתגלעו ברישום הזכויות ואי הקבלה כחברים באגודה אינם רלבנטיים להחזקת הדירה אלא לחובות לאגודה.

בהמשך, הגישה המועצה תביעה שכנגד על סך 52,448 ₪, בגין חובות ארנונה שהצטברו בקשר לנכס משלהי שנת 2002, מועד בו הסתיימה החזקת הנכס על ידי כונס הנכסים והועברה החזקה לידי בני הזוג. המועצה מציינת, כי בני הזוג חייבים בתשלומי ארנונה מכוח הצו, תקנון המועצות האזוריות והחלטות המועצה.

בני הזוג הכחישו את טענת המועצה, וציינו כי היות וחצי מהיישוב שני-ליבנה נמצא בתחומי הקו הירוק וחציו לא, הרי שלא המועצה היא האחראית על גביית הארנונה.

 

דיון והכרעה

 ראשית, דוחה ביהמ"ש את טענת הזוג לכך שהמועצה לא מסרה להם את החזקה בדירה, שהרי לאחר מכירתה היא עברה אליהם, והקשיים בהשלמת רישום הזכויות על שמם ואי קבלתם כחברים באגודה, אינם רלבנטיים לשאלת החזקה בדירה. כמו כן, מציין ביהמ"ש, כי הזוג נחשב כמחזיק בנכס על אף שלא מתגורר בו.

בהמשך, קובע ביהמ"ש כי בני הזוג לא הוכיחו כי המועצה שלחה הודעות חוב בלתי חוקיות, והמכתבים שהוצגו בפני ביהמ"ש מראים חובות שהיו לפני עסקת המכר שהיתה אמורה להתרחש, ולא הוכח כי מכתבים אלו הגיעו לידי הרוכשים והשפיעה על החלטתם לעניין רכישת הדירה, ולכן אין לשייך את החובות לטרפוד עסקת המכר.

ביהמ"ש מוסיף ומדגיש, כי אם חזרתם של הרוכשים מרצונם לקנות את הדירה היתה קשורה באופן כלשהו לחובות על הנכס, אזי מכתבה של האגודה השיתופית, אשר נשלח לב"כ הרוכשים באותה עת, ואשר התייחס לחובות כלפי האגודה השיתופית - היה הגורם לכך, ולא דרישה מצד המועצה.

לבסוף, דן ביהמ"ש בתביעה שכנגד, ופוסק, כי המועצה לא המציאה מקור הסמכות המתיר לה לגבות ארנונה ביישוב שני-ליבנה, ומכך משמע, כי יישוב זה לא נמצא ברשימת היישובים הכלולים בסמכות המועצה ולכן היא איננה יכולה לגבות מהם ארנונה.

 
סיכום

ביהמ"ש דוחה הן את התביעה של בני הזוג נגד המועצה והן את התביעה שכנגד שהגישה המועצה נגד בני הזוג.

ניתן ב- י"ג אייר תשע"ג, 23 אפריל 2013.

לאתר מועצה אזורית הר חברון

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: