מליאת המועצה הינה הגורם היחיד המוסמך לקבוע שהצעה לא תעלה לסדר היום במליאה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופטת תמר נאות פרי עת"מ 60558-07-22 עורכי דין לקידום מנהל תקין ואח' נ' ראש עיריית קריית אתא ואח'

גב' הילה רובין שלם, מר רואי דוד ומר ניר יעקובי (להלן: "העותרים") הינם חברי סיעת אופוזיציה במועצת העיר של קריית אתא אשר עותרים כנגד מר יעקב פרץ, ראש עיריית קריית אתא, מועצת העירייה ומרכז ישיבות מועצת העירייה (להלן: "המשיבים"), על החלטתם שלא להעלות את הצעות העותרים לסדר היום במליאת המועצה ולא להשיב על השאילתות שנשלחו לראש העיר.

רקע:

העותרים שלחו מכתב ביום 23.6.2022 לראש העיר לקראת ישיבת המועצה. במכתב דרשו העותרים להעלות ארבע הצעות לסדר היום. כמו כן הועלו במכתב שש שאילתות לראש העיר. היועצת המשפטית של העירייה הגיבה בתאריך 26.6.2022 למכתב זה, והסבירה כי ההצעות לא יעלו לסדר היום והשאילתות לא יענו. ביום 27.6.2022 העותרים פנו שנית ליועמ"שית, אך עמדת המשיבים לא השתנתה ודרישות הפונים לא עלו לסדר היום במליאה.

דיון והכרעה:

העותרים טוענים כי ההצעות לסדר היום נדחו על הסף, וההחלטה לעשות כן התקבלה בחוסר סמכות, והיא חורגת ממתחם הסבירות. עוד טוענים העותרים כי חוסר המענה על השאילתות היה בניגוד לדין ובחוסר סמכות. על כן דורשים העותרים כי בית המשפט יחייב את המשיבים להעלות את הצעותיהם לסדר היום ולענות על השאילתות, כמו גם הצעות ושאילתות שיעלו בעתיד על ידי העותרים.

המשיבים טוענים לארבע עילות לפסילת העתירה על הסף: 1) העותרים לא מיצו את ההליכים הקיימים טרם הגשת העתירה 2) העתירה הוגשה בשיהוי ניכר 3) העתירה הוגשה בחוסר ניקיון כפיים תוך שימוש לרעה בהליכי המשפט 4) הסעד אותו העותרים דורשים הוא גורף וכולל פני עתיד.

לגופה של העתירה נטען מטעם המשיבים כי נוכח ההנמקות במכתב התשובה שנשלח על ידי היועמ"שית, לא היה מקום להעלות את ההצעות על סדר היום ולכן אין מקום להתערבותו של בית המשפט. כמו כן נטען  כי אין מקור משפטי המחייב את המשיבים לענות על השאילתות, והעותרים עושים שימוש בשאילתות אלו בחוסר תום לב.

לעניין עילות הסף: 1) סעיף 36(א) בתוספת השנייה לפקודת העיריות מורה כי הסמכות לדחות מענה לשאילתות מוגבלת לשתי שאילתות בישיבת מועצה אחת. סעיף 36(ב) מורה כי אם לא נמסרה תשובה לשאילתה בשתי ישיבות מן המניין הנושא יועמד כסעיף ראשון בסדר היום בישיבה הקרובה. ראש העיר דחה שש שאילתות, וזאת בניגוד לפקודה כך שהעותרים לא יכלו לפעול בהתאם לסעיף 36(ב) ולמצות את ההליכים לפני הגשת העתירה 2) מדובר בעתירה שהוגשה בטרם חלפו 45 ימים, ואף אם היה שיהוי קל בנסיבות העיניין מדובר בפרק זמן סביר 3) לא הוכח כי העתירה הוגשה בחוסר ניקיון כפיים, אין ראיות כי העותרים ניסו להסתיר מידע זאת למרות שבאחד הטפסים חסרים חלק מן העמודים. 4) אכן הסעדים עתידיים וגורפים אך עיקר העתירה התמקדה בארבעת ההצעות שביקשו העותרים להעלות ובשש השאילתות שלא נענו, לכן העתירה איננה כוללנית וגורפת.

לעניין גוף העתירה: סעיף 28 לאותה התוספת קובע כי הצעה לסדר היום תובא לפני מליאת המועצה בידי חבר המועצה המגיש אותה, אם יש התנגדות, המציע יפרט את עמדותיו, ולאחר מכן מליאת המועצה תקבע אם ההצעה תכנס לסדר היום. סמכות זו נתונה למליאת מועצה בלבד ואין מקום למשיבים לשלול העלאת הצעות בפני המליאה. יש לקבל את טענות העותרים אך מבחינה פרקטית ניתן לקבל את טענותיהם רק לנושאים מסוימים. כמו כן אין בהצגת המשיבים דבר על מנת לבסס כי השאילתות הועלו בחוסר תום לב, כמו כן האפשרות של חבר מועצה לעיין בחומרים אינה גורעת מחובתו של ראש העיר להשיב על השאילתות. ראש העיר רשאי לדחות מענה על שתי שאילתות בלבד ועל היתר חלה עליו החובה לענות.

סיכום:

נוכח האמור העתירה מתקבלת ברובה:

  1. על ראש העיר להעלות בישיבה הבאה את נושאי החינוך והגדר
  2. על ראש העיר לענות על השאילתות בישיבה הבאה, אך יש לו הזכות לדחות מענה על שתיים מהם לישיבה אחרי

המשיבים ישלמו לעותרים 20,000ש"ח, תוך 30 יום מהיום.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: