המשך הדיונים בין מר זוהר אשד לכרמי יוסף. אחרי כל כך הרבה גלגולים, החלטה. האם זה סוף פסוק?

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות עו'''ד רמזי חוראני. תיק מס' 2374/263/05. זוהר אשד נ' ייכרמי יוסףיי-אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע''מ.

 

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות                              תיק מס' 2374/263/05

עורך דין רמזי חוראני

 

 

                          בעניין : זוהר אשד

                                     רחוב קרן היסוד 3, רמת אילן

                                     גבעת שמואל 54051

 

                                                                            המשיג/ המערער

 

                                   נגד

 

                             "כרמי יוסף",אגודה שיתופית להתיישבות

                             חקלאית בע"מ. ד.נ. שמשון .

 

                                                                            המשיבה

 החלטה

 

1.                              ביום 16.5.2010 נתתי החלטה בנוגע לתביעה ולתביעה שכנגד שהצדדים ניהלו , ואשר נידונו קודם ע"י כב' הבורר עוה"ד מר רמי אבידע .(ראה כאן)

2.                              בשלב ראשון ביטלתי את החלטתו של כב' הבורר מיום 5.4.09 ,אך דחיתי גם את התביעה שכנגד . ( ראה סעיפים 32 ו- 33 מהחלטתי דלעיל ) .

3.                              באותה החלטה אפשרתי למשיבה, אגודת כרמי יוסף , אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ להגיש תחשיב בו תכמת את החוב לאחר שתיעקר את רכיב החיוב בהיטל השלדים וכן תנטרל את הריביות בשל עיקור היטל זה.

4.                              האגודה נדרשה להמציא את התחשיב תוך 30 יום מקבלת החלטתי האמורה.

5.                              עיון במידע על פריטים שנמסרו למענם בדואר רשום , מלמד כי ההחלטה נמסרה לאגודה ביום 31.5.2010 , ואילו למר אשד נמסרה ההחלטה ביום 1.6.2010.

6.                              עד כה לא ראיתי כי הוגש תחשיב כלשהו , אף שחלפו 43 יום מאז קבלת החלטתי האמורה על ידי האגודה .

7.                              האפשרויות שיכלו לעמוד בפניי הנן אחת משתיים : או החלטה בהתאם ובהמשך להחלטה מיום 16.5.2010 או מתן אורכה לאגודה להגשת התחשיב. כאמור , ההחלטה נמסרה ביום 31.5.2010 , ולא רק שתחשיב כנדרש לא הוגש , אלא שאף בקשה להארכת המועד להגשתו לא הוגשה כלל וכלל ! .

8.                              אגודה מנוהלת על ידי מוסדותיה המוסמכים  ובעלי התפקיד , ואל לרשם או עוזריו להיכנס למניעיה מדוע לא הגישה התחשיב או למצער בקשה להארכת המועד להגשתו .

9.                              לכך אוסיף כי ההיסטוריה של הסכסוך הנה היסטוריה ארוכה , כמוסבר בהחלטה העיקרית . לאור כל אלה הגעתי למסקנה כי יש להחליט עפ"י החלופה הראשונה שבסעיף 7 לעיל .

10.                          המסקנה מכך הנה כי המשיבה לא עמדה בהחלטתי מיום 16.5.2010 , היא לא עמדה בנטל השכנוע להוכיח את תביעתה נגד המשיג/ המערער ו/או לכמת את תביעתה , ולכן אין מנוס ממתן מלוא התוקף להחלטתי דלעיל ומלוא המשקל למחדל האמור.

11.                          אשר על כן , אני קובע כי תביעתה של האגודה לא הוכחה ואני דוחה אותה .  ההוצאות המותנות שהטלתי על האגודה בהחלטתי האמורה , הפכו עם הדחייה ,להוצאות עצמאיות וניתן לגבותן מהאגודה כמקובל . סיכומה של  נקודה זו הנה כי אני דוחה את התביעה ומחייב את המשיבה לשלם הוצאות למר אשד זוהר בסכום כולל של 2,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה ורבית כחוק החל מיום 16.5.2010 . מובן כי ההכרעה התייחסה למקטע צר, על כל פנים מקטע ממוקד של הסכסוך שבין הצדדים .המשך הפניות של המשיג בבקשות נוספות שאין מקום להכריע בהן במסגרת תקיפת החלטת הבורר , אינו עוזר למשיג ומוטב כי יחפש אפיקי טיפול אחרים , כאמור בהחלטה המקורית בעיקר בסעף 23 שבה .

ניתנה היום ‏13 יולי, 2010 - ‏ב' אב, תש"ע , בהיעדר הצדדים .

 

עו"ד רמזי חוראני

 

                                                                         רמזי חוראני , עו"ד

 

                                                                 עוזר רשם האגודות השיתופיות

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: