הסדרת היחסים בין חבר שפרש מהאגודה הקהילתית לאגודה

בבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בפני כב' השופטת נאוה בן-אור. עמנ (י-ם) 30015-09-15 אזרך ואח' נ' טל-אל ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע"מ.
הרקע
איזולדה וויקטוריה הודיעו לישוב טל-אל כי הן מפסיקות את חברותן באגודה הקהילתית החל מתאריך 1.1.2008 ושממועד זה ישלמו את מס הועד המקומי למועצה האזורית בלבד, ויחדלו לשלם מיסים לאגודה.
חרף האמור,  האגודה המשיכה לשלוח חיובי תשלום, בטענה שחברותן באגודה לא חדלה. איזולדה וויקטוריה כפרו בחובתן לתשלומים אלו.
בשל מחלוקת זו פנתה האגודה לרשם האגודות השיתופיות בתביעה כספית נגד איזולדה וויקטוריה, בהסתמך על סעיף הבוררות שבתקנון האגודה, ובהמשך לכך אכן מונה בורר.
איזולדה וויקטוריה טענו שאין סמכות לבוררות הזו מאחר ואינן חברות יותר. הבורר קבע כי יש להכריע ראשית בדבר חברותן, ולצורך כך מונה  ע"י רשם האגודות חוקר. גם לגבי מינוי זה טענו איזולדה וויקטוריה לאי סמכות, אך טענתן נדחתה. החוקר המליץ לקבוע שאינן חברות, ועל המלצה זו השיגה האגודה בפני הרשם.
בהחלטתו בהשגה, דחה הרשם את מרבית טענות האגודה. נדחתה הטענה שהפסקת החברות נבעה מהרצון להנחה במיסוי, בקבעו שאיננו בוחן כוונות. כן דחה את טענת האגודה שיש צורך בהחלטת האסיפה הכללית על מנת לאשר הפסקת חברות, שכן החלטה כזו נדרשת אך להוצאת חבר ע"י האגודה השיתופית ולא כאשר החבר רוצה לצאת, היות והזכות לפרוש היא זכות עצמאית הנובעת מהזכות שלא להתאגד.
בנוסף העלתה האגודה טענות הנוגעות לעמידת המערערות בתנאי התקנון לפרישה מחברות בה. את רובן דחה הרשם. כך קבע, כי התנאי לפיו במועד הפרישה אין חוב כספי התמלא. בנוסף, כי התנאי לפיו חבר יכול לפרוש רק אם חדל להיות בעל זכות או חזקה במקרקעין המצויים בתחומי היישוב הינו תנאי חסר תוקף בהתאם לפסיקה.
לבסוף עסק הרשם בתנאי לפיו ניתן לחדול מחברות, רק באם החבר אינו מקבל עוד שירות מן האגודה. האגודה טענה שאיזולדה וויקטוריה ממשיכות לקבל ממנה שירותים ולכן לא רשאיות לפרוש. הרשם קבע, כי אי הסדרת תשלומים אלו יכול לשמש צידוק לעיכוב הפרישה. הרשם ראה בתנאי זה כשונה מקודמיו, מאחר ועל פי מהותו הוא ניתן לביצוע, יש לו הצדקה עניינית, מידתי ולא מהווה חסם הפני החבר המבקש לפרוש. משכך, מתוך מטרה שחבר פורש לא ייהנה משירותים עליהם לא משלם, אין לפסול המתנה עד להסדרה זו. הקביעה הזו מותנה בהתנהלות בתום לב, כך שלא תמנע הפרישה ע"י "גרירת רגליים" מצד האגודה. בעת מחלוקת לגבי הסדרה זו ניתן יהיה לפנות לבוררות בהתאם לסעיף בוררות בתקנון האגודה השיתופית ככל שקיים.
דיון והכרעה
בענייננו הרשם אכן מצא שאיזולדה וויקטוריה ממשיכות לצרוך שירותים מהאגודה ובמימונה ולכן עליהן לסדר זאת טרם תתאפשר פרישתן.
האגודה קיבלה את החלטת הרשם, אך איזולדה וויקטוריה מערערות על ההוראה להפעיל את תניית הבוררות על מנת לסיים את חילוקי הדעות הכספיים כמפורט. לטענתן, לא קיים סעיף כזה בתקנון האגודה הזו או דומות לה ומשכך תנאי כזה משמעותו בוררות בכפייה שדינה להתבטל. מנגד האגודה טוענת כי יש להחלטת הרשם עיגון בסעיף 5.1 לתקנון האגודה, אותו קיבלו על עצמן עם הצטרפותן אליה.
ביהמ"ש מקבל את טענות הרשם, בהתאם לפסיקה הקיימת. כן קבע שהרשם לא חרג מסמכותו בהפנייתו את איזולדה וויקטוריה להליך בוררות לו הסכימו עם קבלתן כחברות באגודה.
סיכום
איזולדה וויקטוריה ישלמו לאגודה הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 5,000 ₪.
ניתן ביום:  כ"ח כסלו תשע"ו, 10 דצמבר 2015, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: