הסדרת מעמדו המוניציפאלי של היישוב ארסוף קדם

בג"ץ 7614/22 מנהיים נ' שרת הפנים- בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק ע"י כבוד השופטת י' וילנר, כבוד השופט ח' כבוב וכבוד השופט י' כשר

 

ארסוף קדם הוקם בשנת 1935, והוכר מאז ועד היום כשטח עודף של המועצה האזורית חוף השרון, ולא כ"יישוב" ברמה המוניציפאלית. במהלך השנים, תושבי ארסוף קדם פנו לרשויות המדינה על מנת להסדיר את מעמד היישוב וקבלת שירותים מוניציפאליים.

רקע:

בשנת 1976 מונתה וועדת גלזר, שמטרתה היה לדון במעמדן המוניציפאלי של ארסוף קדם ונווה ים הסמוך לו. מסקנות הוועדה היו כי אין להוציא שטחים אלו מתחום שיפוטן של המועצות, והשירותים המוניציפאליים יסופקו ע"י המועצות. בשנת 1977 תוקן צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית חוף השרון), אשר הכיר בארסוף קדם ונווה ים כשטחים עצמאיים, אך לא כיישובים. בשנת 1990 ועדה נוספת בחנה את סיפוח השטח של ארסוף קדם לתחום השיפוט של עיריית הרצליה. בדוח וועדת חכים שיצא בשנת 1991, הומלץ לא לבצע העברה זו. בשנת 1993 הוקמה וועדה שמטרתה לעקוב אחר יישום המלצות וועדת חכים.

טענות הצדדים:

טענת העותרים- ראשית, העותרים פנו בבקשה להקמת ועדת גבולות לשם בחינת ההסדרה המוניציפאלית של ארסוף קדם, בטענה כי המצב הקיים לא מאפשר לתושבים לקבל מענה הולם לצורכיהם, ופוגע בהתנהלותם היום-יומית. לאחר תגובת משרד הפנים, פנו העותרים בהתאם לנוהל למשרד הפנים לשם הקמת וועדת גבולות, אך טענו העותרים כי מדובר בהליך בירוקרטי מורכב, ועל כן על משרד הפנים ליזום זאת. העותרים ציינו לתמיכה בטענותיהם את פס"ד עמותת כפר דהמש, באותו מקרה הממשלה נמנעה לאורך מספר שנים מהסדרת הכפר, עד שביהמ"ש הכריע בעתירה. שנית, העותרים ביקשו לפעול לשם יישום המלצות וועדת חכים, בטענה כי ההמלצות לא מיושמות.

טענות המשיבים- לטענתם, לא הובאו ראיות לרמת השירותים הבלתי-נאותה, כפי שטוענים העותרים. כמו כן, בהקשר לבקשה להקמת וועדה נוספת, נטען כי העותרים לא מיצו את ההליכים המשפטיים עפ"י הנוהל המקובל. בהקשר ליישום המלצות וועדת חכים, נטען כי בשל משך הזמן הארוך שעבר מאז מסקנות דוח הוועדה, יש לדחות על הסף בקשה זו.

דיון והכרעה

1.     בקשה להקמת וועדת גבולות- בקשה זו נדחתה על הסף, שכן העותרים לא פעלו אחר הנוהל המבוקש, וכן טענותיהם בדבר קושי בירוקרטי אינן מוכחות. בנוגע לפס"ד דהמש, ביהמ"ש הכריע כי הוא אינו רלוונטי לעניין, שכן בהשוואה למקרה שלהלן, משרד הפנים לא מתעלם מהצורך בהסדרת השטח, אלא מפנה את העותרים להגיש בקשה להקמת הוועדה באופן עצמאי.  

2.     יישום מסקנות וועדת חכים – בשל ההשתהות הארוכה וחלוף הזמן, אין מקום לדון בבקשה בעת הזו. בנוסף, קיים שיהוי אובייקטיבי עקב השינויים וההתפתחויות שחלו בתשתית העובדתית.

 

ניתן ביום, י"ד באלול התשפ"ג (31.8.2023)

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: