הפסקת חברות בקיבוץ גינוסר בשל מגורים מחוץ לקיבוץ

עמ"נ 5114-11-23 חודרה נ' קיבוץ גינוסר בבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים לפני כבוד השופט עודד שחם.

תמצית

ערעור המופנה כנגד החלטת עוזרת רשם האגודות השיתופיות, אשר בהחלטתה דחתה בקשתו של רפי חודרה (להלן: "המערער") למינוי חוקר בעניין תיקון פנקס החברים בקיבוץ גינוסר (להלן: "הקיבוץ"), לאחר שהודיע לו על סיום חברותו.

רקע

בהודעה שנשלחה לרפי, נכתב כי בישיבת ועד ההנהלה מיום 14.2.21, הציג רפי ובא כוחו את עמדתו וטיעוניו בנושא סיום חברותו בקיבוץ. לאחר דין ודברים, הוועד סבר כי מתקיימים התנאים הקבועים בסעיפים 35(ב) ו-(ה) לתקנון הקיבוץ, ובתאריך 14.3.21, התקבלה החלטה על סיום חברותו של המערער בקיבוץ לפי עילות אלו.

ס' 35(ב) לתקנון מתייחס למצב בו חבר קיבוץ אינו מתגורר באופן רצוף וקבוע בקיבוץ במשך שנים ארוכות, וזאת ללא אישור הקיבוץ. ס' 35(ה) מתייחס למצב בו חבר קיבוץ הינו בפשיטת רגל, אשר לא מאפשר את קיום התחייבויותיו. ס' 36 לתקנון הקיבוץ, מסמיך את הקיבוץ להוציא חבר על פי החלטה של האסיפה הכללית שהתקבלה בהחלטה של שני שלישים, בשל עילות המפורטות באותו סעיף.

טענת המערער בערכאה הקודמת

ביום 22.5.23 פנה המערער לרשם האגודות השיתופיות שם הציג מספר טענות. ראשית, טען המערער כי לא התקיימה אסיפה כללית כנדרש בסעיף 36 לתקנון. שנית, לא ניתנה למערער הזדמנות להגיב להחלטת הקיבוץ. בנוסף, טען המערער כי הקיבוץ לא התנגד למגוריו מחוץ לקיבוץ.

הכרעה

נקודת המוצא לדיון מצויה בהיקף ההתערבות בהחלטות הרשם. נכונותו של ביהמ"ש להתערב בהחלטות הרשם הינה מצומצמת, ותחום ההתערבות מוגבל למצבים בהם נפלה טעות מהותית בהחלטה.

עניינה של ההחלטה בפקיעת החברות, הינה לפי סעיפים 35(ב), (ה) לתקנון. אין מדובר באחד מרשימת העניינים שהופקדו בידי האסיפה. משכך, הוועד היה מוסמך להידרש לעניין החברות ולהחליט בו, מבלי להעלות את הנושא לדיון והצבעה באסיפת החברים.

לפי טענת המערער, כי ניתן לו פטור לחובותיו בעניין פשיטת הרגל, אין פטור זה מאיין בדיעבד את ההכרזה על פשיטת הרגל, אשר הייתה בתוקף בעת ההחלטה על הפסקת חברותו.

אשר לטענה כי לא ניתנה למערער הודעה מוקדמת על הכוונה לסיים את חברותו, הרי שהדבר שגוי ונעשה לו שימוע. כמו כן, הוגש למערער פרוטוקול ועד הנהלה. מכאן, שלא עומד פעם העשוי ללמד על עיוות דין כלשהוא שנעשה למערער.

 

לסיכום, דין הערעור להידחות מטעמים אלו.

 

ניתן היום, כ"ח כסלו תשפ"ד, 11 דצמבר 2023, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: