הצבת קרוואן בשטח מושב חלץ, לצורך מגורי ילדי חברי המושב, מעורר את התנגדות המושב- האם בית המשפט יאסור איכלוס הקרוואן?

בבית המשפט השלום בקרית גת בש''א 1412/08- חלץ מושב עובדים נ' דוד חיים ודוד ציפורה

 

העובדות הרלוונטיות:

מושב חלץ, עתר לבית משפט זה בבקשה להוצאת צו מניעה זמני נגד דוד חיים ודוד ציפורה, המתגוררים בשטח המושב, ובכך למנוע מהם להציב קרוואן בשטח המושב, מחוץ למגרש, וכן, להפסיק כל עבודה המכשירה את הקרקע להצבת הקרוואן. ניתן צו המניעה לבקשתו של מושב חלץ.

אולם, מספר שעות לפני שניתן צו המניעה- למעשה, כבר הונח הקרוואן. לכן, ביקש מושב חלץ, מבית משפט זה, להרחיב את צו המניעה הזמני, ולמנוע מחיים וציפורה דוד לאכלס ולחבר את הקרוואן למים וחשמל.

 

טענות חלץ מושב עובדים:

חיים וציפורה דוד מחזיקים ברשות רק במגרש. המגרש גובל במשק במושב חלץ, אשר לציפורה וחיים דוד- אין כל זכות בו. הקרוואן הוצב במשק במושב חלץ, ללא כל רשות מהמושב.

 

טענות חיים דוד וציפורה דוד:

לטענתם של חיים וציפורה דוד- הם בני רשות במגרש וגם בנחלה שלידו, או בחלקה.

הקרוואן הוצב בצמוד לבית עץ שהניחו ליד ביתם לפני 15 שנה, ללא כל התנגדות מצד מושב חלץ. כמו כן, פרויקט ההרחבה של מושב חלץ- התעכב, ועל כן, נאלצו להציב קרוואן בשטח הסמוך אליהם לצורך מגורי בתם. מדובר בנוהל מקובל אצל במושב חלץ בקרב חברים רבים במושב, והגשת התובענה נגדם בלבד, מהווה התנהגות חסרת תום לב של מושב חלץ.

 

כב' סגנית הנשיא השופטת טלי חיימוביץ פסקה:

חיים וציפורה דוד אינם בעלי זכות רשומה בנחלה הסמוכה למגרשם. מאידך, את בית העץ ליד ביתם- הניחו כבר לפני למעלה מזה 10 שנים, ומושב חלץ מעולם לא הביע התנגדות לכך.

לשם יצירת רישיון של שימוש במקרקעין, אין צורך בהסכם מפורש ולעיתים מספיקה התנהגותם של בעלי המקרקעין. כך, שניתן לומר, כי לפחות לכאורה, הרשה מושב חלץ לציפורה וחיים דוד, לעשות שימוש בחלק מהמשק, לצורך שיכון בתם.

הקרוואן הונח בסמוך לבית העץ, לכן אין מדובר בפלישה מובהקת, אלא לכל היותר חריגה מתנאי הרישיון, ככל שניתן.

הקרוואן הוצב זה מכבר, ולא עומדת בקשה להסירו, אלא רק למניעת אכלוסו וחיבורו לתשתיות מים וחשמל. לפיכך, עולה השאלה- האם הנזק שיגרם למושב חלץ, אם הקרוואן יאוכלס, גדול מהנזק שיגרם לדוד ציפורה וחיים, אם הקרוואן לא יאוכלס? נראה כי נזקם של דוד חיים וציפורה יהיה גדול מנזקו של מושב חלץ במאזן הנוחות. כמו כן, מושב חלץ יכול, אם תתקבל תביעתו העיקרית, להיפרע מדוד חיים וציפורה, באמצעות פיצוי כספי.

בנוסף, מושב חלץ לא הזכיר את העובדה, כי חיים וציפורה דוד עשו שימוש בחלק מהמשק, במהלך 10 השנים האחרונות, ללא כל התנגדות מצד המושב, ובכך יש משום אי גילוי של כל העובדות הרלוונטיות.

לסיכומו של עניין, הבקשה נדחית וצו המניעה הזמני שניתן- בטל.

 

מושב חלץ ישלם הוצאות הבקשה בסך 2,000 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתן ביום 26/2/2009

לדף הבית של מושב חלץ

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: