התביעה בין שאול לבין מושב עין יעקב תוכרע בבוררות

בבית משפט המחוזי בחיפה בפני כב' השופט רון סוקול. ת"א 18686-04-13 זיוה שאול ואח' נ' עין - יעקב מושב להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
הרקע

בין בני הזוג שאול לבין מושב עין-יעקב מתנהל הליך בוררות בתובענה שהגישו שאול לכוף על המושב לקיים את התחייבויותיו להמליץ על מועמדים של שאול להקצאת מגרש במושב. בעקבות זאת, מונה לצדדים בורר מכוח הסכם הבוררות שבין האגודה לחבריה.

שאול סבורים כי בכדי להשלים את אכיפת ההתחייבות יש צורך בצירוף מינהל מקרקעי ישראל להליך, שהרי אין די בהמלצת המושב כדי לכפות על המינהל את ההקצאה. לפיכך, מבקשים בני הזוג שאול בבקשה דנן - להעביר את הליכי הבוררות לביהמ"ש ולצרף את המינהל כנתבע.

מנגד, מתנגד המושב לבקשה, ומדגיש כי התובענה אשר הוגשה והועברה לבוררות עוסקת רק בהתחייבות המושב ולכן לא רלוונטי לצרף את המינהל. 

כמו כן, טוען המושב, כי בינו לבין המבקשים קיים הסכם בוררות תקף ואין מקום לביטול הליכי הבוררות.

 

דיון והכרעה

 ראשית, מבהיר ביהמ"ש, כי אין חולק כי בין הצדדים קיים הסכם בוררות, ומדגיש, כי שאול הם אלו שיזמו את הפניה להליך הבוררות, ולא עתרו לכל סעד נגד המינהל, ולכן תמוהה בקשתם להעביר את התובענה לביהמ"ש ולצרף את המינהל כנתבע.

ביהמ"ש מציין, כי כאשר בעל דין מבקש לתבוע מספר נתבעים אשר עם חלקם נחתם הסכם בוררות יתכנו שתי אפשרויות - האחת, בקשה לכפות על הצד שאינו צד להסכם הבוררות, להצטרף לבוררות; השנייה, הגשת תובענה כנגד כל הנתבעים לבית המשפט ובקשה שלא לאכוף את הסכם הבוררות עם הנתבע החתום עליו. אולם, קובע ביהמ"ש, במקרה דנן, שאול לא נקטו בשום דרך מהאמור לעיל אלא פנו להליך בוררות וכעת מבקשים הם לצרף צד ולהעביר את הדיון לבית המשפט. ביהמ"ש קובע, כי רק אם שאול היו מגישים תובענה לבית המשפט כנגד האגודה והמינהל, היה על בית המשפט להידרש לשאלה האם לאכוף את הסכם הבוררות, על אף הפיצול שיידרש, או שמא להימנע מעיכוב הליכים ולהותיר את הדיון בבית המשפט כדי למנוע את הפיצול, אולם במקרה דנן, בו שאול הם אלו שיזמו את הפנייה לבוררות נראה שאין לביהמ"ש סמכות להורות על הפסקת הליכי הבוררות.

ביהמ"ש מבהיר, כי על אף עקרון היסוד ולפיו הסכם בוררות מחייב רק את הצדדים לו, יתכנו מצבים בהם ניתן לאכוף הסכם בוררות גם על מי שאינו צד לו, אולם במקרה זה לא הוגשה כל בקשה לצירוף המינהל להליך הבוררות, ואף אם כן היתה מוגשת בקשה, הרי שהיא אינה נכנסת לרשימת המצבים בהם יורחב הסכם הבוררות לצדדים זרים.

לבסוף, מציין ביהמ"ש, כי כלל לא ברור מהי עילת התביעה כנגד המינהל ואילו סעדים מבוקשים כנגדו, ודי בכך כדי להביא לדחיית הבקשה. כמו כן, מוסיף ביהמ"ש ואומר, כי יתכן שהמחלוקת בין הצדדים תסתיים בבוררות, ואז יתייתר הצורך להתדיין עם המינהל.

 
סיכום

ביהמ"ש דוחה את הבקשה, ופוסק כי שאול ישלמו הוצאות משפט בסך 3,000 ₪.

ניתן ב- י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013.

לאתר מושב עין יעקב

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: