התובעת נפלה כשרגלה נתקלה במחסום שהציבה העירייה

ת"א 7190-12-19 פלונית נ' עיריית רעננה

בבית משפט השלום בכפר סבא לפני כב' השופטת הבכירה רחל קרלינסקי

 

רקע:

התובעת הגיעה לטקס יום הזיכרון לחללי צהל בעיריית רעננה (להלן: "הנתבעת") ונפגעה לטענתה בהגעתה לרחבת האירוע. הנתבעת הגישה הודעת צד ג' לאחראים לחובת ההסדרה הבטוחה של ההגעה לטקס. הצדדים חלוקים בדבר, לרבות נסיבות התאונה, עצם התרחשותה והאחריות בגינה.

 

טענות הצדדים:

לטענת התובעת, הכניסה לרחבת אירוע יום הזיכרון גודרה כדי לנתב את הבאים לטקס, וכן הוצבו בכל כניסה מחסומי בידוק מברזל. בהגעתה למקום, רגלה של התובעת נתקלה בבליטה של רגל אחד המחסומים, וכתוצאה מכך היא נפלה על גבה ללא יכולת לזוז.

לטענת הנתבעת, התאונה לא התרחשה כנטען, בהתבסס על העדר דיווח על התאונה, העדר פירוט של מקום הכניסה על ידי התובעת, רישום שונה בדוח מד"א וגרסה נגדית של העד מטעמה.

 

דיון ומסקנות:

אחריות העירייה – כלל בפסיקה הוא שעל הרשות המקומית מוטלת חובת זהירות מושגית למשתמשי הדרך בתחום שיפוטה, והאחריות הקונקרטית נקבעת לפי מבחן הצפיות. אופן התנהלותה של הרשות, בעצם הסדרתה את המעברים המיוחדים לבאי טקס כולל הצבת מחסומים, מוכיחה כי ניתן היה לצפות לנזק בקרב באי הטקס. הנתבעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי נקטה באמצעים סבירים, לרבות מציאת פתרון שונה להצבת המחסום באופן שרגליו לא יבלטו. משכך, האחריות מוטלת על כתפה של הנתבעת.

אחריות צדדי ג' – העירייה התקשרה עם קבלני משנה שהיו אחראים על קביעת סידורי הבטיחות והצבת מחסומים. העירייה טענה כי ככל שתוטל עליה אחריות, היא מוגנת מכוח ס' 15 לפקודת הנזיקין, המתייחס לאחריות בעל חוזה, כאמור מכוח החוזה של עם קבלני המשנה.

ביום שנקבע לטקס הגיע נציג כפיר שירותי הנדסה ובדק את כל המתקנים לרבות קונסטרוקציית הבמה, תאורה, שרוולי הבידוק והמחסומים ולא פסל אותם. לפי עדות הנציג, מלבדו, נמצא בשטח הרחבה קב"ט העיריה, שניהל את פיזור המחסומים, פיקח והנחה כיצד לפעול על פי תכנית הבטיחות.

לנוכח עדות זו, ביהמ"ש קבע שהוכח כי העירייה הייתה גורם דומיננטי בקביעת מיקום המחסומים והצבתם, והאחריות מוטלת על העיריה מכח "התערבותו" של הקב"ט (כאמור בסעיף 15 (2) לחוק).

אמנם, ההתקשרות החוזית עם כפיר שירותי הנדסה נועדה לצורך קבלת האישור בדבר בטיחות הרחבה למבקריה ומשזו לא הייתה שלמה, יש להטיל על צד ג' 1 אחריות לתאונה בשיעור של  35% לפחות.

ניתן היום,  ד' אלול תשפ"ג, 21 אוגוסט 2023, בהעדר הצדדים.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: