התנהגות דרקונית של עיריית בת ים לצורך גביית ארנונה לא תתקבל באם לא ננקטה כל פעולה במהלך שנים רבות לגבייתן

בבית המשפט המחוזי תל אביב יפו עתמ (ת''א) 1578/08 אדוט רחל אדוט ז''ל נ' עיריית בת ים

 

רחל אדוט, אלמנתו של שמואל אדוט נדהמה לשמע טענת עיריית בת ים לחוב ארנונה בסך של כ 930,000 ₪ וכי עריית בת ים שיעבדה לטובתה נכס שבבעלותה של רחל במקביל לפתיחת תיק הוצאה לפועל על בסיס שעבוד הנכס הנ"ל.

לטענתה של רחל, הנכס נרכש בשנות ה 70' והושכר ללא תלונות ובעיות מיוחדות ובשנת 97' עברו היא ובעלה לדור בארה"ב.

את נכסיהם ניהל בנם, עזריאל אדוט. כיום קיים שוכר בנכס המדובר מאז שנת 02'.

רחל טוענת כי למיטב ידיעתה לא התקבלו כל הודעות תשלום חוב בגין חובות ארנונה בנכס שבנדון, אחרת, בעלה היה דואג לשלמו מעצם היותו אדם ישר ומסודר משך כל חייו.

חוב הארנונה, לטענתה, נודע לה רק בשנת 07', משהגיעה ארצה עם בנה ונמסרו לו מסמכים המלמדים על קיומו של החוב שנוצר לפני שנת 91' ולפיכך, להבנתה – החוב התיישן.

מכתבים ששלחה לעיריית בת ים לביטול החוב הנטען נענו בדחייה, מבלי מענה לטענותיה לגופו של עניין.

עוד טוענת רחל כי העירייה לא הייתה רשאית לנקוט בהליכי גבייה מנהליים מאחר וחוב הארנונה שנוי במחלוקת, וכמו כן, לא ננקטו הליכי גביה קודם לכן, משך שנים רבות.

לחילופין טוענת רחל כי החוב התיישן זה מכבר ולא ניתן לגבותו. עריית בת ים שקטה על שמריה זמן רב והשתהותה עולה כדי חוסר תום לב.

 

ביהמ"ש קבע:

לעירייה עומדת חזקת התקינות, הקובעת כי חזקה על עירייה שפעלה באופן חוקי ותקין. הנטל לסתור טענה זו מוטל על כתפי הטוען כנגד העירייה וזאת בהתבסס על תשתית עובדתית לטענתו ולא על בסיס תחושותיו הסובייקטיביות.

רחל לא עמדה בנטל ההוכחה, על כן- חזקת התקינות עומדת לעירייה.

אולם, העובדה שהעירייה דממה במקומה ולא נקטה בצעד משפטי, או התראתי לגביית חוב הארנונה לאורך עשרות שנים- יש בה כדי לסייג את עוצמת הראיה לחוב הארנונה.

טענת ההתיישנות לא עומדת לרחל משום שלעירייה שמורה זכותה בדין לגבות את חובה שלא על דרך הגשת תובענה, כי אם באמצעי גבייה אחרים שהוענקו לה בדין.

על אף כל זאת, הליכי הגבייה המנהליים כפופים למבחני מידתיות וסבירות.

על העירייה להשתמש בהליכים דרסטיים אלה בזהירות רבה, תוך שמירת ריסון עצמי.

יש ממש בטענות רחל, שלאחר שנים רבות, אין זה מן המידה לדרוש הימנה לשחזר תיעוד על תשלום חוב הארנונה.

העירייה לא השכילה להציג תיעוד כלשהו שיש בו כדי ללמד על קיום חוב הארנונה או פעולות שננקטו  על ידה לגבייתו לאורך תקופה של שנים רבות.

העירייה מחויבת חובת נאמנות, תום לב, הגינות וסבירות כלפי האזרח, הליכי הגבייה שננקטו כנגד רחל הינם בלתי סבירים!

חוב הארנונה התגבש לאורך עשרות שנים ומושתת על חזקת התקינות העומדת לעירייה, ולמעשה אינו מגובה כמעט כלל במסמכים.

ראוי היה לעירייה שלא לשקוט על שמריה ולבקש לגבות חוב הארנונה לאורך התקופה, ולא רק לאחר עשרות שנים לנקוט באמצעי גבייה מנהליים, אמצעים דרסטיים וקיצוניים על פי כל אמת מידה.

 

סוף דבר:

על העירייה להפסיק את הליכי הגבייה המנהליים.

העירייה תשלם לרחל הוצאות עו"ד בסך 25,000 ₪.

ניתן ביום 04/11/2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: