התנהלות קלוקלת של חברת זוז תשתיות ופיתוח גרמה לבית המשפט לחייבה בתשלום לקיבוץ מירב

תא''מ 691-07 קיבוץ מירב נ' חברת זוז תשתיות ופיתוח בע''מ

 

רקע:

חברת זוז תשתיות ופיתוח בע"מ רכשה 52 עצי תמר מקיבוץ מירב. בסיום המו"מ סוכם על מחיר הרכישה, 97,000 ₪ וההסכם נכרת בעל פה.

המחלוקת הינה, האם הסיכום על מחיר הרכישה כלל את המע"מ או לא.

חברת זוז תשתיות ופיתוח בע"מ שילמה לקיבוץ מירב בשיק בנקאי ע"ס 97,000 ₪, כנגד, קיבוץ מירב הנפיק  קבלה עבור חברת זוז תשתיות ופיתוח בע"מ, ובקבלה צוין כי הסכום התקבל "על חשבון העסקה".

במהלך מספר שבועות נעקרו העצים וסופקו לנתבעת על ידי קיבוץ מירב ובכך לכאורה נחתמה העסקה.

בחלוף הזמן, היה על קיבוץ מירב לבוא חשבון עם שלטונות המס, ואכן, הנפיק קיבוץ מירב חשבונית בגין העסקה ושילם את תוספת המע"מ לשלטונות המס בסך 15,000 ₪.

בד בבד, פנה קיבוץ מירב לחברת זוז תשתיות ופיתוח בע"מ בבקשה לפריעת יתרת התשלום על העסקה, כאמור, ייתרה שהיא למעשה גובה התשלום ששילם קיבוץ מירב למע"מ.

לטענת קיבוץ מירב, שוגרו מספר מכתבים עם דרישת התשלום אל חברת זוז תשתיות ופיתוח בע"מ וכן אל עורך דינה ובלית ברירה הוגשה תביעה כנגד חברת זוז תשתיות ופיתוח בע"מ, שכן, האחרונה בחרה שלא להגיב לקיבוץ מירב על דרישתו לגמר החשבון ביניהם.

חברת זוז תשתיות ופיתוח בע"מ טוענת כי הייתה השתהות בלתי סבירה בין דרישת קיבוץ מירב לבין השלמת העסקה, כמו כן, טוענת חברת זוז תשתיות ופיתוח בע"מ כי מחיר העסקה סוכם כמחיר כולל מע"מ ויש לראותו כך על רקע התשלום לקיבוץ מירב בגובה העסקה. תשלום זה לדידה של חברת זוז תשתיות ופיתוח בע"מ משקף את ההבנות בעל פה שהיוו את היסודות לעסקה.

ביהמ"ש קבע:

הנפקת החשבונית בגובה התשלום למע"מ הייתה סמוכה דיה למועד השלמת העסקה ולא יכולה להיחשב לאיחור בלתי סביר בדרישת התשלום מצד קיבוץ מירב.

נראה כי נעשו פניות רבות מצד קיבוץ מירב לתשלום של חברת זוז תשתיות ופיתוח בע"מ, חוסר תגובתה של חברת זוז תשתיות ופיתוח בע"מ לפניות אלו מלמד על התייחסותה לדרישתו של קיבוץ מירב לתשלום ייתרת הסכום.

העובדה כי חברת זוז תשתיות ופיתוח בע"מ הסכימה לקבל את התמורה הבסיסית בסך 97,000 ₪ בתור תשלום מראש אין בה כדי לשנות את ההסכמות שהושגו, שהמחיר המוסכם האמור אינו כולל את המע"מ ושיש להוסיפו למחיר הבסיסי.

 

סוף דבר:

בית המשפט חייב את חברת זוז תשתיות ופיתוח בע"מ לשלם לתובעת 15,000 ₪ ושכ"ט עו"ד.

ניתן ביום 21.09.2008.

לאתר הבית של קיבוץ מירב לחץ כאן.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: