התקשרות עם מומחה בפטור ממכרז

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים

עע"ם 7296/22 המועצה האזורית חוף השרון נ' עורכי הדין לקיום מנהל תקין

 

תמצית:

הליך ערעור דנן אשר עוסק בשני מקרים בהם התקשרה מועצה אזורית חוף השרון (להלן: "חוף השרון") עם שני ספקים, ספקית אחת הינה חברת מאיק מהנדסים בע"מ (להלן: "מאיק"), הספקית השנייה הינה גב' אורלי הדס אשר עוסקת בתחום התכנון האסטרטגי. ההתקשרויות הנ"ל בוצעו תוך פטור ממכרז, המחלוקת הינה סביב השאלה האם המועצה פעלה באופן תקין בהתקשרויות אלו.

 

רקע:

חוף השרון התקשרה עם שני נותני השירותים, תוך שימוש בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3(8) לתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות. בשנת 2016 משרד הפנים פרסם נוהל ייעודי – מס' 5/2017, במסגרת נוהל זה כונן מנגנון דו שלבי אשר הרשות נדרשת לבצע בכדי להתקשר עם ספקים ללא הצורך במכרז. בהתאם לדו"ח זה. בשלב הראשון על הרשות לפנות לייעוץ משפטי בשביל לקבל חוות דעת בנושא הפטור והאם ראוי לייתן פטור במקרה דנן. בשלב השני עליהם להקים מאגר של אנשי מקצוע אשר יעודד תחרותיות, וועדת ההתקשרויות תבחן את ההצעות הללו ותבחר מועמדים ראויים. בשנת 2018 הקימה המועצה מאגר של נותני שירותים ובאמצעות מאגר זה התקשרה בחוזה עם מאיק ואורלי הדס. עמותת עורכי הדין לקידום מנהל תקין (להלן: "העמותה"), שמה לעצמה מטרה לבדוק את נושא פטור ממכרז בהתקשרות של רשויות מקומיות ועקב כך הגישה עתירה על מינוי תפקידים אלו בחוף השרון. בבית משפט קמא נקבע כי ההתקשרות לא הייתה כדין ולא הצריכה פטור מפאת כך שלא נדרשו "מיומנויות ייחודיות" עבור התפקידים וכי היה ניתן לנהל מכרז בשביל למנות מועמדים להם. לאחר מתן פסק דין זה, ערערו חוף השרון.

 

טענות הצדדים:

חוף השרון טוענת כי ההתקשרויות הנ"ל נעשו בהתאם לתנאים המצוינים בנוהל משרד הפנים וכי המשרה דורשת מומחיות מיוחדת ויחסי אמון אשר קשה להשיג באמצעות עריכת מכרז.

 העמותה טוענת כי חוף השרון לא הציגה מדוע נדרש פטור ממכרז במקרה זה, לתפקידים אלו לא נדרשת מומחיות מיוחדת מעבר לשאר התפקידים אשר אותם מגייסים באמצעות מכרז. מוסיפה וטוענת העמותה כי חוות דעתה של היועצת המשפטית של חוף השרון הייתה כללית מדי ולא מספקת הסבר סביר לדרך גיוס זו.

 

דיון והכרעה:

בית המשפט קבע כי אין זה מספק שמדובר בתחום "מקצועי", גם אם הינו מערב שיקול דעת בשביל להתאים לתנאי הפטור. בעת שרשות מבקשת לקבל פטור ממכרז עליה להראות שנדרשת מומחיות "מיוחדת" באופן מספק. ככל שמדובר בכישורים ומיומנויות פרטיקולריים יותר אשר דורשים השכלה ויכולת אשר חורגים מהסטנדרט, כך יעלה הצורך לפטור ממכרז. בנוסף לכך אם לעבודה יש מספר היבטים ודורשת מספר תחומי מיומנות, גם אז תינתן האפשרות לפטור זה. בית המשפט החליט שבמקרה דנן, אכן נדרשת לתפקידים אלו "מומחיות מיוחדת" בהתאם לתנאי הפטור. היקף הפרויקט ומאפייניו דורשים מומחיות רבה בתחומים ניהוליים, הנדסיים ותקציביים. בנוסף למומחיות, נדרשים יחסי אמון גבוהים כיוון שתפקידים אלו כוללים אלמנטים של ניהול ופיקוח. למרות זאת, בית המשפט מצא לנכון לבקר את התנהלות חוף השרון בהליך קבלת ההחלטות. נמצא שחוות הדעת המשפטית שניתנה אכן הייתה לא מפורטת דיה ובכדי להבטיח התנהלות תקינה בנושא פטור ממכרז חוות הדעת צריכה לכלול בה את כל הפרטים הרלוונטיים. על אף הביקורת, הוחלט לקבל את העתירה מפאת כך שנקבע כי התפקיד אכן דורש יחסי אמון גבוהים וכישורים מיוחדים שלא ניתן להשיג בדרך כלל על ידי עריכת מכרז.  

 

סיכום:

הערעור התקבל

ניתן היום, ח' בתמוז התשפ"ג (27.6.2023).

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: