וועד יישוב אורנים קיזז 80,000 ₪ מתשלומיו לחברת אבטחה

בבית משפט השלום בירושלים, בפני כב' סגנית הנשיא דורית פיינשטיין. תא (י-ם) 1180-11-12 מוקד אמון סביון 1997 אבטחה ושמירה בע"מ נ' וועד מקומי כפר אורנים.

הועד המקומי של הישוב הקהילתי כפר אורנים ומוקד אמון סביון התקשרו בחוזה, לפיו המוקד יספק לישוב שירותי שמירה ואבטחה. לפי ההסכם, בין היתר, סיפק הועד למוקד רכב לצורך ביצוע משימות הסיור והשמירה.

וועד היישוב קיזז כ-80,000 ₪ מהסכומים אשר דרש המוקד, בגין תאונה וחיוב יותר ובפנינו תביעת המוקד להשבת הסכומים.

הרקע:

הועד המקומי של הישוב הקהילתי כפר אורנים ומוקד אמון סביון התקשרו בחוזה, לפיו המוקד יספק לישוב שירותי שמירה ואבטחה. לפי ההסכם, סיפק הועד למוקד רכב מסוג מאזדה 2 לצורך ביצוע משימות הסיור והשמירה, ובמהלך תקופת ההתקשרות אירעו מספר תאונות עת מאבטחי המוקד נהגו ברכב. מוסכם על הצדדים כי לפחות חלק ממשימות הסיור דרשו נסיעה בתנאי שטח, דרך בלתי סלולה ודרך כורכר.

במהלך ההתקשרות קיזז הועד כ-80,000 ₪ מהכספים אשר דרש המוקד, כאשר לטענת האחרון הקיזוז אינו כדין ומכאן תביעתו להשבתם. בינואר 2012 הודיע הועד למוקד על הקיזוז הראשון, כ-18,000 ₪ בגין נזק לרכב שנגרם בתאונה שעה שמאבטחת של המוקד נהגה בו. לטענת הועד, על המוקד לשלם בגין הנזק מאחר והתאונה אינה מכוסה בפוליסת הביטוח, בשל היותה תאונת גחון, ותוצאה של נהיגה רשלנית. בקיזוז הסתמך הועד על סעיף בהסכם לפיו על המוקד לשלם על נזק הנובע משימוש רשלני.

מנגד, המוקד טען בין היתר שעליו לשאת רק בנזק שנוצר כתוצאה משימוש רשלני, ולא כך היה. מוסיף המוקד כי לעומת זאת, בחירת סוג הרכב ע"י הועד היא שלקתה ברשלנות, שעה שרכב זה אינו מתאים לנהיגה בתנאי שטח כפי שנדרש.

עוד נטען ע"י המוקד, שהועד נהג בחוסר תום לב, בכך שרכש פוליסה שמחריגה תאונות ונזקי גחון, בזמן שהרכב שהעמיד לרשות המוקד הינו בעל גחון נמוך והנעה קדמית בלבד, כך שיכולת השליטה בו בתנאי שטח מוגבלת יותר.

הודעה בדבר הקיזוז השני, על סך של כ-62,000 ₪ נמסרה למוקד לקראת סיום ההתקשרות. טענת הועד הייתה שבמהלך תקופת ההתקשרות חויב הועד בתעריף שעתי ובגין שעות נוספות בניגוד למוסכם ובכך, לטענתו, גבה המוקד חיוב יתר.

מנגד טען המוקד בין היתר, כי טענות אלו נשמעו רק לקראת סיום ההתקשרות והדבר מעיד על חוסר תום לב. לגופו של עניין טען שהעלאת התעריף השעתי מעת לעת נעשתה בהודעה מראש ובהתאם לעדכון שכר המינימום למאבטחים ע"פ ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים. לטענת המוקד הוא חייב את הוועד במנגנון קבוע של תשלום תוספת גלובאלית בשיעור 9% מהתעריף השעתי, בכל שעות העבודה, ובכך מגולם גם התגמול עבור השעות הנוספות. כן נטען, כי מאחר ורבש"צ היישוב קבע את המשמרות, הועד לא יכול להלין על כך.

דיון והכרעה:

כאשר קיזז הועד את התשלום על הנזק שנגרם לגחון, נשען על הוראות ההסכם המורות כי נזק שנובע מרשלנות ישולם ע"י המוקד. הנטל להוכחת רשלנות מוטלת על הועד, וטענתו כי עצם העובדה שאירע נזק לרכב מצביעה על רשלנות נדחתה.

במסגרת ההליך הוכח כי תנאי השטח ומזג האוויר אכן היו קשים בעת קרות התאונה, אך לא הוכח כי הייתה כל רשלנות מצד הנהגת. הרכב קטן ונמוך, והתאונה כנראה הייתה נמנעת לו היה מעביר הועד למוקד רכב שטח. נקבע שהדרך המשובשת עשויה לגרום נזק לרכב פרטי, גם בנהיגה זהירה ובלתי רשלנית. עוד נקבע כי לא הוכחה רשלנות מצד המוקד, ודווקא התקבלה הטענה שהועד זה שנהג ברשלנות בבחירת הרכב והפוליסה.

לעניין קיזוז סך של כ-62,000 ₪, ביהמ"ש קבע כי המוקד אכן הודיע מראש לועד לגבי העלאת התעריף בכל פעם, והועד הסכים לעדכונים אלו בכתב וכן בהתנהגות בכך שתמיד שילם את שנדרש ולא התנגד. משכך הקיזוז בתום תקופת ההתקשרות נעשה בחוסר תום לב ושלא כדין. נדחתה גם טענת הועד כי לא היה כלכלי מבחינתם לשלם תוספת 9% במקום שעות נוספות, מאחר והועד ידע והסכים לכך בזמן אמת, והרי הרבש"צ היה שותף לשיבוץ המאבטחים, כך שהייתה ידיעה ובקרה מטעם הועד בדבר השעות הנוספות.

לסיכום, הועד לא הלין בזמן אמת על השעות הנוספות ודיי בכך כדי לדחות טענותיו, וגם הן לא הוכחו לגופו של עניין ולכן נדחות.

 

סיכום:

התביעה התקבלה במלואה. הועד חויב לשלם למוקד את מלוא הסכומים שקיזז. בנוסף עליו לשאת בהוצאות התובעת בסך של 6,000 ₪ ובשכר טרחת עו"ד בסך 16,000 ₪ כולל מע"מ.

ניתן ביום: כ"ה אייר תשע"ו, 02 יוני 2016, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: