ועד מקומי אבן ספיר ישלם כ- 48,000 ₪ פיצויי פיטורים למזכירה שפוטרה לאחר הבחירות לועד

בבית דין אזורי לעבודה בירושלים בפני כב' השופט דניאל גולדברג. תע"א 1770-09 עליזה אהרונסון נ' ועד מקומי אבן ספיר
הרקע

עליזה אהרונסון שימשה במשך מספר שנים כמזכירה בועד המקומי אבן ספיר ובועד האגודה של המושב, כאשר הועד המקומי שילם לה את משכורתה עבור עבודתה בשני הוועדים.

מספר ימים לאחר הבחירות לועד המקומי בשנת 2009 נעדרה עליזה מעבודתה בועד המקומי במשך מספר ימים, ללא קבלת אישור מיו"ר הועד המקומי, ועל כן נשלח לה מכתב פיטורים, בו מודגש, בין היתר, כי הועד המקומי לא יישא בכל שכרה אלא יתחלק בשווה עם וועד האגודה.

בתגובה למכתב הפיטורים שלחה עליזה אישורי מחלה עבור הימים שהחסירה, אולם יו"ר הועד המקומי עמד בהחלטתו לפטרה, בעקבות גידופים שרשמה עליזה במכתב התגובה.

בעקבות האמור לעיל, תבעה עליזה את הועד המקומי וועד האגודה לתשלום פיצויי פיטורים.

ועד האגודה ועליזה הגיעו לפשרה לגבי תשלום הפיצויים, ולכן דן בית הדין רק בתביעתה של עליזה נגד הועד המקומי.

לטענת עליזה, על אף שעבדה גם בשביל ועד האגודה, נערכה הסכמה בינה לבין הוועד המקומי, לפיה הועד המקומי אחראי לשלם לה את כלל זכויותיה, ולכן הוא צריך לשלם לה פיצויי פיטורים מלאים.

כמו כן, טוענת עליזה, כי פיטוריה הינם פיטורים שלא כדין, שהרי לאחר ההכרזה על המנצחים בבחירות נערכה הצבעה על פיטוריה, ולכן נראה כי פיטוריה היו פיטורים פוליטיים ולא מקצועיים.

מנגד, טוען הועד, כי עליזה לא פוטרה אלא התפטרה, שהרי יו"ר הועד הודיע לה כי במידה ותצא לחופשה ללא אישורו היא תשא בתוצאות, ולכן יש באי הגעתה במשך 10 ימים לעבודה כהתפטרות מרצון. 

 

דיון והכרעה

 ראשית, מציין ביהמ"ש, כי על אף שהועד המקומי הוא זה ששילם לעליזה עבור עבודתה בשביל שני הוועדים, נחשבים השניים כמעבידים במקביל ולא במשותף, שהרי לכל אחד מהוועדים סמכויות ותחומי פעולה שונים, וכל אחד מהם קיים חוזה עבודה נפרד מולה. לפיכך, פוסק ביהמ"ש, כי עליזה זכאית לתבוע מהועד המקומי מחצית מזכויותיה בלבד.

בהמשך, עוסק ביהמ"ש בשאלה האם עליזה פוטרה או התפטרה, ומציין, כי ביהמ"ש פסק בעבר, כי מעסיק ועובד אינם יכולים להכתיב סיום עבודה ע"י הודעה לצד השני כי במידה ויפעל כך או אחרת הוא יראה בכך משום פיטורים או התפטרות, ולכן לא מסכים ביהמ"ש עם סברת הועד המקומי, אשר ראה באי הגעתה של עליזה במשך 10 ימים לעבודה כהתפטרות. בנוסף, מציין ביהמ"ש, כי מכתבי הפסקת העבודה ששלח יו"ר הועד לעליזה מוכיחים כי היא פוטרה, ולכן היא זכאית לפיצויי פיטורים.

ביהמ"ש מוסיף ומדגיש, כי עליזה זכאית לפיצויי פיטורים בגין חצי משרת עבודתה עבור שני הוועדים, שהרי היא לא פוטרה מעבודתה כמזכירת ועד האגודה. כמו כן, מציין ביהמ"ש, כי עליזה זכאית גם לפיצויי הלנת פיטורים, אך בשיעור מופחת מהמצוין בחוק, שהרי לביהמ"ש יש את הזכות לאזן בין הצורך להרתיע מעסיקים מהלנת פיצויים לבין המשמעות הכלכלית מרחיקת הלכת שיש לפיצויים מלאים, ולכן יסתפק ביהמ"ש בפיצויים בשיעור של 18,813 ₪.

בהמשך, מקבל ביהמ"ש את גרסת הועד המקומי לפיה לא מדובר בפיטורים פוליטיים, שהרי עדיה של עליזה העידו כי בישיבת הועד הראשונה הוחלט להעבירה מתפקידה, אולם עדות זו אינה רשומה בפרוטוקול הישיבה, בו מתועדות בחירות יו"ר הועד ומורשי החתימה בלבד. בנוסף, מציין ביהמ"ש, כי במכתבי הפיטורים ששלח יו"ר הועד לעליזה מצוין כי סיבת פיטוריה הינה יציאתה לחופשה ללא אישור, ונראה כי זו אכן סיבת פיטוריה ולכן אין מדובר בפיטורים שלא כדין.

 
סיכום

בית המשפט מקבל חלק מתביעתה של עליזה, ופוסק כי הועד המקומי אבן ספיר ישלם לה פיצויים בשיעור של כ- 48,000 ₪.

ניתן ב- ז' תשרי תשע"ג, 23 ספטמבר 2012

לאתר מושב אבן ספיר

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: