ועד מקומי אלוני אבא לא יקבל את ההחזקה במבני הציבור ביישוב

ועד מקומי אלוני אבא לא יקבל את ההחזקה במבני הציבור ביישוב בבית משפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כב' השופט אברהם אברהם. עת"מ 46211-08-11 ועד מקומי אלוני אבא נ' רשות מקרקעי ישראל-מחוז צפון
הרקע

החל משנת 2004 פועלים ביישוב אלוני אבא ועד מקומי וועד הנהלת האגודה. לפי האמור בהסכם המשבצת, מושכרים המגרשים עליהם בנויים מבני הציבור ביישוב לאגודה החקלאית, אולם הועד המקומי הוא המחזיק בהם. כעת, מעוניין ועד האגודה להשיב את המבנים להחזקתו, דבר שגרם לועד המקומי לפנות לרשות מקרקעי ישראל, לועדה המרחבית לתכנון ולבנייה "יזרעאלים" ולמועצה האזורית עמק יזרעאל בכדי שהללו יפקיעו את המגרשים מידי האגודה החקלאית וימסרו אותם לידיו, אולם בקשתו לא נענתה, ולכן פונה הועד המקומי לביהמ"ש.

לטענת הועד המקומי, תכנית המתאר המפורטת של היישוב (להלן: "תב"ע") מורה כי חלק מהמבנים יופקעו ויוחכרו לוועד המקומי, ולכן מוטלת על המועצה האזורית עמק יזרעאל החובה להפקיע להם את המבנים. הועד המקומי מדגיש, כי לשונה של התב"ע מחייב את יזרעאלים להפעיל את סמכותה ולמסור את המבנים לידי מי שבסמכותו להפעילם לצרכי ציבור, כלומר לוועד המקומי.

מנגד, טוענת המועצה, כי אין בידי ביהמ"ש את הסמכות ליתן את הסעד המבוקש, לפיו תחויב האגודה להחכיר את המבנים לוועד המקומי. בנוסף, טוענת המועצה, כי אין היא חייבת להפקיע מקרקעין, כל עוד ישנם פתרונות אחרים פוגעניים פחות, וכאלה אכן קיימים לדעתה.

כמו כן, גם יזרעאלים מתנגדת לעתירה, שהרי לטענתה, התב"ע התכוונה להפקיע את המבנים לטובת המועצה האזורית, אך זו לא פנתה מעולם בבקשה להפקעת המבנים המדוברים. בנוסף, טוענת יזרעאלים, כי עצם העובדה שלא באה כל פניה מהמועצה האזורית מלמדת כי אין צורך אמיתי בהפקעה, ולכן יש לדחות את העתירה.

דיון והכרעה

 ביהמ"ש פוסק, כי אין המועצה חייבת להפקיע את המבנים אלא אם היא רואה צורך ציבורי לעשות כן. בנוסף, מציין ביהמ"ש, כי המועצה רשאית למצוא חלופות אחרות להפקעה, כל עוד חלופות אלו משיגות את התכלית שמבקשת התב"ע להשיג. בהתאם לכך, קובע ביהמ"ש, כי שיקול דעתה של המועצה במקרה דנא, לפיו אין צורך בהפקעת המבנים בכדי לספק את צרכיהם של תושבי היישוב.

בנוסף, מדגיש ביהמ"ש, כי המועצה רשאית לשקול בתוך שיקוליה גם את עלויות ההפקעה, ולבדוק האם קיימים פתרונות חלופיים עדיפים על פני ההפקעה. והיות ובמקרה דנא נשקלו השיקולים הראויים, הרי שאין מקום לקבל את העתירה.

 
סיכום

ביהמ"ש דוחה את העתירה, ופוסק כי המבנים הציבוריים יישארו בהחזקת האגודה ולא יועברו לידי הועד המקומי.

בנוסף, ביהמ"ש פוסק כי הועד המקומי ישלם הוצאות משפט בסך 12,000 ₪.

ניתן ב- י"ט חשון תשע"ג, 04 נובמבר 2012

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: