חברים חדשים במושב לא קיבלו את שטח הקרקע התקינה של הנחלה

ת"א 43808-03-20 פרדו ואח' נ' מגן שאול מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ ואח' בית משפט השלום בנצרת בפני כבוד השופטת מיכל ברלינר לוי

תביעה למתן צו עשה המחייב את מושב מגן שאול – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (להלן: "מגן שאול" או "המושב") להקצות שטח חקלאי של כ-27 דונם לתובעים, בהתאם להתחייבות האגודה.

רקע:

בשנת 2003 החליטה האגודה להכפיל את כמות הנחלות במושב, על מנת לאפשר לבני החברים להיות חברים גם הם. ביום 25.11.09 רכשו התובעים זכויות בנחלה במושב, אשר תקן הנחלה במושב הוא 37 דונם ברוטו, אך למעשה בעלי הנחלות החדשות קיבלו 3 דונם בלבד. בקשת התובעים להתקבל לחברות באגודה אושר על ידי וועד ההנהלה ביום 16.11.09  אך נידחה על ידי האספה הכללית ללא ציון שם המועמדים בההצבעה. ביום 6.11.13 החליט וועד ההנהלה לאשר שוב את בקשת התובעים אך בכפוף לאי דרישת השטחים החסרים. ביום 29.1.14 הודיעו התובעים לאגודה כי הם מסכימים לוותר על דרישתם לשטחים החסרים עד להקצאת החלקות לבנים, וכשבועיים אחר כך אושרה חברותם באסיפה הכללית. ביום 10.11.20, לאחר תחילת ההליך המשפטי, שלח רמ"י הודעה לאגודה בדבר צירוף הקרקעות החסרות לשטח המשבצת של המושב.

טענות הצדדים:

התובעים טוענים כי התקבלו לחברות באגודה כבר ביום 16.11.09, ולכן ההחלטה בדבר התניית חברותם 3 שנים לאחר מכן מנוגדת לתקנון ותמוהה. כמו כן נטען כי האגודה השכירה את השטחים החסרים לצד שלישי, ולמרות שרכשו את הנחלה כדין האגודה שינתה את החלטותיה ללא סמוכות, באופן שרירותי ומפלה, תוך פגיע בזכות לשוויון, לקניין ולכבוד.

לטענת האגודה, אין ברשותה קרקע מספיקה על מנת להקצות לכל אחד מהחברים החדשים את 27 הדונמים החסרים, עד השלמת שטח המשבצת על ידי רמ"י. עוד טוענת האגודה כי התובעים ידעו את גודל נחלתם בעת התקבלו לחברות במושב, ומצבם זהה לכל בעלי הנחלות החדשים.

דיון והכרעה:

לגבי חברותם של התובעים קבע בית המשפט כי וועד ההנהלה אינו מוסמך לקבל החלטה ללא אישור האסיפה הכללית, ולכן התובעים התקבלו לחברות רק לאחר אישור האסיפה הכללית ולאחר חתימתם על אי דרישת השטחים החסרים.

על פי הפסיקה, מדיניות הקצאת קרקעות חייבת להתקבל על בסיס שוויון, וחלה על האגודה החובה לפעול ללא הפליה. עקב כך על האגודה מוטלת החובה לחלק שטחים שווים לכל בעלי הקרקעות החדשים, אך כיוון שכל החברים החדשים קיבלו 3 דונמים בלבד, לא ניתן לראות הפליה במעשיה של האגודה. כמו כן לא הוכח כי האגודה השכירה את השטחים החסרים לצדדים שלישיים, ובעוד רמ"י אישרה כי אין שימוש חורג במקרקעי האגודה.

כפי שחתמו התובעים לפני קבלתם לחברות במושב, כי הם מודעים שלמושב אין את כל הקרקעות הדרושות להשלמת החלוקה, וכי רמ"י צריכה להגדיל את שטח המשבצת של המושב. לכן לא היה על האגודה להקצות את השטחים החסרים לתובעים לפני השלמת משבצת המושב.

יחד עם זאת המהלך המשפט רמ"י השלימו את משבצת המושב, וכעת המניעה לחלוקת השטחים החסרים הוסרה.

סוף דבר:

דין התביעה כנגד האגודה להתקבל.

ניתן צו עשה המורה לאגודה להקצות לתובעים את השטחים החקלאיים החסרים עד להשלמת תקן הנחלה, תוך 24 חודשים מהיום.

ניתן היום, ה' אב תשפ"ג, 23 יולי 2023, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: