חברי מושב מורג התאכזבו לגלות כי בימ''ש מחק על הסף ערעור מנהלי שהגישו נגד רשם האגודות השיתופיות בשל אי מתן החלטתו

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים- משה מימון ותמר מימון נ' רשם האגודות השיתופיות, משה יהודה- מפקח מחוז דרום, מושב מורג, הסוכנות היהודית לארץ ישראל ומשקי חבל עזה בע''מ

 

העובדות הרלוונטיות:

משה ותמר מימון הינם חברים באגודה השיתופית מורג. משה ותמר מימון פנו לרשם האגודות השיתופיות ולנציג הרשם באזור הדרום בבקשות למינוי חוקר לבחינת התנהלות המושב ולמתן הוראה למושב מורג להעמיד לעיונם מסמכים שונים הנוגעים להתנהלותה. אלא, שפניותיהם לא זכו לתגובה מצד הרשם או נציגיו.  משכך הגישו ערעור לבית משפט זה כנגד רשם האגודות השיתופיות ומשה יהודה- מפקח מחוז דרום ומושב מורג. הסוכנות היהודית לארץ ישראל ומשקי חבל עזה בע"מ צורפו כמשיבות על ידי רשם האגודות השיתופיות, משה יהודה ומושב מורג.

טענות משה מימון ותמר מימון:

יש לחייב את הרשם ואת נציגו למנות חוקר למושב מורג.

בנוסף יש למנות למושב מורג ועד ממונה, ולהורות למושב לגלות את המסמכים המבוקשים על ידם. הערעור מכוון נגד מחדלם של רשם האגודות השיתופיות ומר משה יהודה, המפקח על מחוז דרום, באי מתן מענה למכתביהם. לשיטתם, מכוח סעיף 2 לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים- ניתן להגיש ערעור מינהלי גם נגד היעדר החלטה וכן כנגד מעשה או מחדל.

כב' השופט משה סובל פסק:

המונח "החלטה של רשות" רלוונטי רק במסגרת עתירה מנהלית נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה לחוק, ובעניין המנוי בתוספת הראשונה לחוק. ערעור מנהלי, לעומת זאת, הינו ערעור המנוי בתוספת השניה לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים הגדרתו של הערעור המנהלי כלל אינו עושה שימוש במונח "החלטה של רשות" ובפרט אין להחילו לגבי אי מתן החלטה של רשות.

לענייננו, חלה פקודת האגודות השיתופיות, שמתירה הגשת ערעור מינהלי על החלטה או היעדר החלטה של רשם האגודות השיתופיות למעט בענייני פירוק אגודות שיתופיות, בוררות בסכסוכים ועיקול זמני על נכסים. פקודת האגודות השיתופיות, אף היא, אינה עושה שימוש במונח "החלטה של רשות", ולכן גם לפיה אין להגיש ערעור על היעדר החלטה של רשות.

עתירה מנהלית ניתן להגיש גם בהיעדר החלטה של רשות, לעומת זאת- ערעור מנהלי ניתן להגישו על החלטה שניתנה בלבד ולא על היעדר החלטה של רשות.

יש לציין כי לא צורפה פנייה כלשהי של תמר ומשה מימון אל הרשם או אל נציגו, בה נדרש מינוי ועד ממונה למושב מורג.

הערעור המנהלי בענייננו, נגד רשם האגודות השיתופיות ומשה יהודה- מפקח מחוז דרום נמחק על הסף, כמו גם הערעור המנהלי נגד מושב מורג.

לא ניתן לצרף כמשיב לערעור מינהלי את בית הדין עצמו, שבמקרה שלפנינו הינו הרשם שהחלטתו נתונה לערעור לפי התוספת השניה לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים.       

הסעד שהתבקש נגד הסוכנות היהודית ומשקי חבל עזה בע"מ הוא גילוי מסמכים שונים הנוגעים לזכויותיהם של משה ותמר מימון, בין היתר בקשר לחברותם במושב מורג. אולם, מאחר שסעדים אלו אינם יכולים להתבקש במסגרת ערעור מינהלי, אין לצירוף המשיבות הנוספות בסיס. מיותר לציין אף, כי לא ניתן להגיש נגד הסוכנות היהודית ומשקי חבל עזה בע"מ ערעור מנהלי, שכן אין גופים אלו מנויים בתוספת השניה לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים.

לסיכומו של עניין, הערעור נמחק על הסף.

ניתן ביום 15/3/2009

אין צו להוצאות.

לחץ כאן למידע נוסף אודות מושב מורג

למידע אודות רשם האגודות השיתופיות

לדף הבית של הסוכנות היהודית לארץ ישראל

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: