חברי קיבוץ מתחדש חוייבו בהיטל השבחה בשל בניית בית למגורים בקיבוץ

ועדת ערר מחוז מרכז לתכנון ובניה בפני יו"ר הועדה: עו"ד כרמית פנטון. ערר (מרכז) 8013/09 קיבוץ עינת נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון
הרקע
הוגש ערר על שומת היטל השבחה של כ-36 אלף ₪ אשר שולם (תחת מחאה לטענת העוררת) בעקבות היתר בניה מ-2009. לדעת העוררת, תוכנית בינוי איננה מקימה חבות בהיטל השבחה.
בנוסף, אין לחייבם מכיוון שההיטל נגזר מתוכניות קודמות שעבורן לא נדרשו כלל לשלם. עוד נטען, שאין עדיין זכויות בנייה ושהוועדה לא חייבה אותם בעבר בהיטלי השבחה בעבור מגורים ולכן לא יכולה להתחיל ולעשות זאת כעת. הם זכאים לפטור עד 140 מ"ר בשל דירת מגורים. כמו כן, נטען שאם ייקבע כי מחויבים הם לשלם את השומה, הסכום איננו נכון, שכן מגיע להם פטור לפי תקנות הבניה מכיוון שהממ"ד לא נחשב כחלק מהדירה וזכאי לפטור לפי החוק.
 
מנגד, טוענת הועדה המקומית כי יש לחייב היטל השבחה בגין כל עלייה של ערך הקרקע. התוכניות הקודמות לא היו מספיק מפורטות על מנת לקבל מכוחן היתרי בניה ולכן לא התבקשו העוררים לשלם בעת אישורן. רק התוכנית העדכנית היא כזו המאפשרת מתן אישורי בניה כאמור, ולכן יש להטיל בגינה היטל השבחה. כמו כן, אין לחייב רשות מנהלית "להמשיך ולטעות" גם אם שגתה בעבר, אלא לאפשר לה לתקן את עצמה גם לאחר מעשה. לגבי הפטור בגין דירת מגורים, נטען שאין פטור עבור מי שאינו גם המחזיק וגם חוכר הקרקע.
 
דיון והכרעה:
יש לבדוק את מהות התוכניות. הועדה המחוזית אינה מקבלת את הטענה כי התוכנית יותר מפורטת כיום לצורך היטל השבחה, מכיוון שלא היה ניתן קודם להטיל היטל השבחה "כללי". הועדה סבורה כי ניתן היה להטיל היטלי השבחה גם על פי תוכניות קודמות, אף שלא היו מספיק מפורטות. בכל אופן יש לחייב בהיטל השבחה מכוח אחת התוכניות ואין מניעה לעשות זאת על פי התוכנית החדשה. על פי בית המשפט לא ברור כיצד ניתן להטיל היטל השבחה "כללי" על עצם שינוי יעוד מקרקעין וכיצד יערך תחשיב ללא כל הנתונים הרלוונטים, ושהיו חסרים בתכניות של קיבוץ עינת. יש לבדוק מתי התגבשה דיה תכנית כדי שניתן יהיה להטיל ולשום בגינה היטל השבחה. החבות בהיטל השבחה נוצרת מכוח התכנית הקודמת, גם אם היא לא תוכנית בינוי גרידא. אין להיתלות מלכתחילה, בטענה שבגין תכנית כזו או אחרת, או בגין מתן היתר בניה לא נדרש הקיבוץ לשלם היטל השבחה בעבר, כדי להוות בסיס לביטול חיוב בהיטל השבחה שהוטל כדין. זאת, אף מבלי לבדוק כלל את תוכנן ומהותן של אותן תכניות, או אותם היתרים שניתנו בעבר ושפורטו ע"י העוררת לביסוס ה"נוהג", שהיה בעבר. אין לכך השלכות על עניין זה. שכן, בין אם היה צריך להטיל בגינם היטל השבחה ובין אם לאו, אין בכך כל ראיה ואין לכך כל השלכה לשאלה האם הוטל כדין היטל ההשבחה נשוא ערר זה.
לגבי שאר הטענות, נקבע כי אין למנוע מרשות מנהלית לחייב את מי שנמנעה לחייב בטעות בעבר.
הועדה המחוזית מקבלת את טענת הוועדה המקומית כי אין פטור עד 140 מ"ר בגין דירת מגורים מכיוון שקיבוץ עינת הוא החוכר והמחזיקים בקרקע הם חברי הקיבוץ.
גם לו היה מגיע פטור מפאת הגודל, לא היו מקבלים אותו מהטעמים כי הממ"ד נחשב כחלק מהשטח להיטל השבחה שהרי הוא גם משביח את הנכס, ובכל מקרה, יש טעות בחישוב וגם ללא הממ"ד השטח עולה על 140 מ"ר. 
 
סיכום:
סיכומם של טענות העוררים בענין זה הוא, כי "יש לערוך חשיבה מחודשת" לגבי פסיקתו של בית המשפט העליון, בעניין כרם שלום, בית משפט זה לא יכול לעשות זאת, אלא רק העליון יכול לשנות הלכה של עצמו. על מנת להטיל היטל השבחה יש להתייחס לכל הנתונים הרלוונטים ולמועד שבו התוכנית נתגבשה דיה.
פה אחד, נדחו כל העררים, והעוררים ישאו בהוצאות הוועדה המקומית בסך כולל של 15,000 ₪ בתוך 60 יום.
 

ההחלטה ניתנה ביום: ד' באדר א', התשע"א, 8.2.2011.   

לאתר קיבוץ עינת

לאתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: