חברת אור הייטק טוענת לפסילת מכרז לאספקת מערך מחשוב במינהל ההנדסה של עיריית אילת

בית משפט לעניינים מנהליים באר-שבע עתמ 321/08 אור הייטק בע''מ נ' עיריית אילת וקומפלוט בע''מ

 

העובדות הרלוונטיות:

בחודש מרץ 2005 פרסמה עיריית אילת מכרז לביצוע "סקר מדידת נכסים וחריגות בניה, צילום אווירי ברחבי העיר אילת ואפשרות שילובם והצלבת נתונים ביניהם באמצעות מערכות". לאחר זכיית אור הייטק במכרז נחתם בינה לבין עיריית אילת הסכם לביצוע העבודות.

 

במאי 2008 פרסמה עיריית אילת מכרז נוסף לשם "אספקת והתקנת מערך מחשוב במינהל הנדסה בעיריית אילת", בו נקבע כי המועד האחרון להגשת הצעות יהיה ביום 27.5.08, לאור בקשת הצדדים הוארך המועד האחרון עד ליום 1.7.08.

ביום 20.05.2008 נערך סיור קבלנים בו לקחו חלק חברת אור הייטק וכן חברת קומפלוט.

 

קומפלוט הוכרזה כזוכה במכרז מאחר והיא היחידה שבסופו של דבר הגישה הצעה למכרז.

  

טענות אור הייטק:

המכרז החדש הינו בגדר הפרת חוזה עם אור הייטק, מכיוון שאור הייטק מספקת לעיריית אילת שירותים על פי ההסכם שנחתם בין הצדדים לאחר המכרז הראשון.

 

אור הייטק השקיעה, על פי דרישתה של עיריית אילת, בהשקת מערכת חדישה בשיטת GIS, ואילו עתה עיריית אילת מתנערת מההסכם בין הצדדים. 

 

המועד האחרון להגשת הצעות נקבע לשלושה עשר ימים מיום פרסום המכרז, כאשר אין זה סביר כאשר מדובר במכרז לעבודות מורכבות כל כך. גם הארכת המועד שניתנה אינה מספקת מכיוון שלא נקבע מועד נוסף לסיור קבלנים.

 

תנאי הסף שקבעה עיריית אילת למכרז אפשרו רק לקומפלוט להגיש הצעה במכרז, כאשר היא היחידה שמשתמשת בתוכנות שנדרשו על ידי העירייה. על כן מדובר במכרז שעוצב על מנת שקומפלוט תזכה בו. 

 

טענות עיריית אילת:

מדובר בשני מכרזים שונים, אור הייטק סיפקה את בסיס הנתונים האמור לשמש את המכרז השני, אך הייעוד של שני המכרזים והמטרה שונים.

 

אין ממש בטענה לפגיעה בתחרות, מכיוון שהתוכנה שנדרשה הינה תוכנת מדף הניתנת לרכישה על ידי כל אדם. הדרישה לתוכנה הספציפית נועדה כדי לשמור על אחידות עם שאר אגפי העירייה העובדים עם תוכנה זו. 

  

טענות קומפלוט:

בראש ובראשונה יש כאן שיהוי מצידה של אור הייטק. העתירה הוגשה 31 ימים לאחר סיומו של המכרז ולא באה בכל טענה גם כאשר ידעה על קיומו של המכרז. אור הייטק אף לא פנתה לעירייה בטענות לגבי תנאי הסף של המכרז, לא בסיור הקבלנים ולא לאחריו.

 

כמו כן המכרז בו זכתה אור הייטק שונה מהמכרז החדש. 

           

 

השופטת דברת שרה פסקה:

המפרט הטכני שצורף למכרז החדש אינו דומה כלל למכרז הראשון בו זכתה אור הייטק, כל שנדרש הוא כי הזוכה במכרז השני תשתמש במערכת הממוחשבת שהכינה אור הייטק כתוצאה מהמכרז הראשון.

  

המכרז הראשון בו זכתה אור הייטק הינו מכרז לשם מדידת נכסים וסקירת חריגות בניה, ואילו המכרז השני הינו מחשוב מינהל ההנדסה.

 

טענתה של אור הייטק כי התוכנה נמצאת בשימושה של קומפלוט בלבד, הועלתה ללא כל ראייה התומכת בטענה. עצם העובדה כי בידי אור הייטק נמצאת תוכנה חדשנית יותר, אינה מחייבת את עיריית אילת להציע את המכרז על פי התוכנה החדישה.     

 

עיריית אילת וקומפלוט הוכיחו שהתוכנות הנדרשות על ידי עיריית אילת במסגרת המכרז, הינן תוכנות הנגישות לכל דורש וטענת אור הייטק כי רק קומפלוט יכולה לספקן איננה נכונה.

 

בטענות אור הייטק באשר לתנאי המכרז, יש שיהוי של ממש. בפני אור הייטק עמדו מספר הזדמנויות להלין על תנאי המכרז ואילו אור הייטק בחרה להתעלם ורק פרק זמן ארוך לאחר שנודעו תוצאות המכרז החליטה לעתור כנגדו. טענות נגד תנאי הסף צריכים היו להישמע מיד לאחר רכישת מסמכי המכרז.

 

לסיכומו של דבר ביהמ"ש דחה את כל טענותיה של אור הייטק ופסק כי עליה לשלם לכל אחת מהמשיבות בתיק את ההוצאות המשפטיות ושכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ₪, כולל ריבית והצמדה מיום פסק הדין.

  

ניתן ביום 07/09/2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: