חברת הסעות טוענת לפגמים בהליך מכרזי אשר פורסם ע"י המועצה האזורית

בבית המשפט המחוזי בלוד, בפני כב' הש' אסתר שטמר. ת"א 40844-07-18 – מטיילי ירון בע"מ נ' מועצה אזורית נחל שורק

בקשה של חברת הסעות למתן צו זמני שיאסור על המועצה האזורית נחל שורק לקדם הליך מכרזי להפעלת קווי הסעות תלמידים ועובדי הוראה, וזאת בטענה לקיומו של תנאי סף מחמיר מידי במסמכי המכרז שנועד לגרום לזכייתו של הספק הקיים.

הרקע

הבקשה דנן נסובה סביב הליך מכרזי אותו פרסמה המועצה האזורית נחל שורק, במסגרתו ביקשה לקבל הצעות מספקים למתן שירותי הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות החינוך במועצה. במסמכי המכרז שפרסמה המועצה נכתב תנאי סף, כי ספק המבקש להציע הצעה חייב להחזיק בצי הרכבים שלו ב-30 אוטובוסים ו-20 מיניבוסים כתנאי להגשת ההצעה.

חברת הסעות אשר ביקשה להגיש הצעה במכרז, פנתה למועצה בשאלת הבהרה לגבי תנאי זה. כתוצאה מפניית החברה פרסמה המועצה תיקון וקבעה כי תנאי הסף יעמוד על 20 אוטובוסים ו- 8 מיניבוסים.

למרות השינוי, עתרה חברת ההסעות לביהמ"ש לעניינים מנהליים כנגד ההליך המכרזי, תוך שביקשה צו מניעה זמני שיאסור את המשך ההליך עד להכרעה בעתירה. החברה טענה, כי בשנת הלימודים האחרונה, השתמש הספק הקיים ב-4 אוטובוסים בלבד, ועל כן גם הדרישה המופחתת ל-20 אוטובוסים מוגזמת ומפלה את החברה שאינה יכולה לעמוד בדרישה זו. לכן טענה העותרת, כי משאין הצדקה לדרישה זו, הרי שהיא מהווה אפליה המנוגדת לדיני המכרזים.

מנגד, טענה המועצה, כי נוסח המכרז אושר ע"י משרד החינוך, ואין בו כדי להפלות אף מציע. כמו כן, לטענתה עיכוב הליכי המכרז יגרום לנזק בלתי הפיך, שכן על המועצה להתחיל ולספק שירותי הסעות למוסדות מסוימים כבר בימים הקרובים, והספק שיבחר בהליך יידרש לזמן על מנת להנחות את הנהגים ולהדריכם על מסלולי הנסיעות.

 

דיון והכרעה

ביהמ"ש בחן את הנתונים ואת טענות הצדדים וקבע, כי תנאי הסף הינו תנאי סביר אשר התקבל ע"י המועצה תוך הסתמכות על שיקולים עניינים.

בעניין זה הוסיף ביהמ"ש, כי מעיון באשכולות ובכמות הנוסעים בכל אשכול במועצה, עולה כי חישוב כלי הרכב אינו רחוק באופן בלתי סביר מתנאי המכרז. כמו כן, מכיוון והמכרז כולל אופציה להארכה לשנה נוספת, המועצה לקחה בחשבון גידול אפשרי באוכלוסיית הנוסעים בשנה הבאה, ועל כן מדובר בשיקולים סבירים בהצבת תנאי הסף של כמות האוטובוסים הנדרשת.

עוד קבע ביהמ"ש, כי הפגיעה שתיגרם למועצה ולאוכלוסיית התלמידים והמורים המשתמשים בהסעות במידה ויינתן צו המניעה, גדול יותר מהתועלת שתינתן לחברה ממתן הצו. לפיכך, מאזן הנוחות נוטה לכיוון המועצה, ועל כן יש להתיר את ההתקדמות עם ההליך המכרזי כפי שהוא במקביל לבירור העתירה העיקרית שהוגשה ע"י החברה.

ביהמ"ש הוסיף לציין, כי המקור לטענת החברה בדבר אפליה ושיקולים זרים בהליך המכרזי שמטרתם עידוד זכייתו של הספק הקיים, אינו ברור, ועל כן לא נדרש ביהמ"ש לדון בטענה זו.

 

סיכום

לאור האמור, דחה ביהמ"ש את בקשת החברה, וקבע כי יש להמשיך בהליך המכרזי.

החברה חויבה בתשלום הוצאות המועצה בסך של 5,000 ₪.

 

 

ניתן ביום: י' באב תשע"ח, 22 ביולי 2018, בהיעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: