חברת קיבוץ מסרבת להעביר הכנסותיה לקיבוץ בטענה כי הקיבוץ אינו ממלא חובותיו כלפי בנה בעל הצרכים המיוחדים

בבית משפט השלום בבית שאן, בפני כב' השופ' אינעאם דחלה-שרקאוי. ת"א 50887-05-12 קיבוץ מסילות נ' פנינה.

המדובר בתביעה של קיבוץ מסילות כנגד פנינה- חברת הקיבוץ ואם לילד עם צרכים מיוחדים שלטענת הקיבוץ לא העבירה את כספי הכנסותיה לקיבוץ כפי שהיא מחויבת.

הרקע

פנינה היא חברת קיבוץ מסילות ואם לילד בעל צרכים מיוחדים. בתביעתו טוען הקיבוץ, כי פנינה העובדת בעבודות חוץ, נמנעת מזה מס שנים מלהעביר את הכנסותיה לקיבוץ ובכך הפרה את תקנון הקיבוץ ואת החלטת האסיפה הכללית של הקיבוץ.

הקיבוץ מבקש מביהמ"ש לחייב את פנינה בתשלום החוב בגין השנים בהם לא העבירה את הכנסותיה, ובנוסף לחייבה להעביר את המסמכים והחשבונות שביקש הקיבוץ בנוגע לפירוט הכנסותיה.

מנגד טוענת פנינה, כי לא הפרה את תקנון הקיבוץ, אלא הקיבוץ הוא זה שמתעלם מהתקנון ומזכויותיו של בנה בעל הצרכים המיוחדים, ועל אף שהוכר ע"י וועדת צרכים מיוחדים בקיבוץ כזכאי לקרן פנסיונית על שמו מסרב הקיבוץ להקים הקרן ולדאוג לבנה.

לטענתה של פנינה, הקיבוץ התעלם מהחלטת הוועדה, ולכן אולצה לרכוש מכספה הפרטי פוליסת ביטוח חיים ולהפקיד סכום נוסף בחשבון מיוחד על שם בנה, כל זאת במטרה להבטיח את הרווחה הכלכלית של בנה בהיעדר רשת ביטחון מצד הקיבוץ.

עוד מוסיפה פנינה, כי היא מוכנה להחזיר את הכספים במידה והקיבוץ יסכים לקיים את הבטחתו בעניין בנה, ומשאין הוא עושה כן הוא עצמו נמצא מפר את הסכם התקנון. פנינה מבקשת שביהמ"ש יורה לקיבוץ לחתום על הנספח שאושר בוועדה לצרכים מיוחדים שיאפשר הפרשת הכספים לקרן פנסיונית על שם בנה.

בתגובה לטענותיה של פנינה, טוען הקיבוץ כי בנסיבות העניין, אין לביהמ"ש סמכות להתערב בתוקפן של החלטות אגודה שיתופית. מה עוד, שחיוב הקיבוץ לחתום על הנספח יהווה אפליה כלפי שאר חברי הקיבוץ שאינם מקבלים תנאים אלה מכיוון והקיבוץ מצוי בתהליך אישורו של הסכם חדש שיחייב את כל חברי הקיבוץ.

דיון והכרעה

ביהמ"ש פתח דבריו בהתייחס לשאלה האם פנינה מחויבת להעביר לקיבוץ את כל הכנסותיה מעבודתה כעובדת חוץ. מאחר ובתקנון הקיבוץ מובא באופן מפורש החיוב להעברת כל הכנסה של חבר קיבוץ לידי הקיבוץ, השאלה הנשאלת היא האם הפרה של ההסכם ע"י הקיבוץ בעניין בנה של פנינה מקנה לה את הזכות להימנע מקיום ההסכם מצידה והעברת הכספים לקיבוץ.

לעניין זה קבע ביהמ"ש, כי אין המדובר בחיובים שלובים בהם הצדדים מחויבים למלא את חלקם בד בבד ומאפשרים לצד שנפגע מהפרת ההסכם לא לקיים את חלקו. משכך, מדובר בחיובים עצמאיים שאינם תלויים אחד בשני ועל כן פנינה לא הייתה רשאית להפסיק על דעת עצמה את העברת ההכנסות לקיבוץ גם אם סברה שהייתה הפרה כלפיה מצד הקיבוץ.

ביהמ"ש דחה גם את טענותיה של פנינה כי עומדת לה זכות העיכבון המאפשרת לצד שנפגע מאי קיום הסכם לעכב את העברת הכספים עד לקיום ההסכם מצד הפוגע. מכיוון וזכות זו מקנה לצד שנפגע לשמור כספים שניתנו לו ע"י הפוגע בלבד, ואילו כאן מדובר בכספים שהועברו לפנינה מגורם חיצוני שהוא מקום עבודתה.

לגבי השאלה האם פנינה מחויבת להעביר את המסמכים והחשבונות המעידים על הכנסותיה, פסק ביהמ"ש כי בתקנון האגודה נקבע מפורשות כי חבר באגודה מחויב להעביר פירוט מלא על הכנסותיו ובכלל זה גם מסמכים וחשבונות, ולכן מחויבת פנינה להעביר לקיבוץ את שדרש.

בעניין תביעתה של פנינה לגבי בנה, פסק ביהמ"ש כי אכן נראה שהצדק עם פנינה, וכי הקיבוץ אכן לא קיים את החלטות הוועדה שקבעה כי הבן הינו בעל צרכים מיוחדים וכי יש לפתוח למענו קרן פנסיה כפי שנכתב בתקנון האגודה לבעלי צרכים מיוחדים. בנוסף, קבע ביהמ"ש כי אין הצדקה לסירוב הקיבוץ לחתום עם המשפחה על ההסכם המופיע כנספח לתקנון בו מתחייב הקיבוץ להפריש לבן פנסיה כאמור.

לגבי טענת הקיבוץ כי החתימה על ההסכם תהווה אפליה כנגד שאר חברי הקיבוץ מכיוון והחלו תהליכים לאישור הסכם אחר, פסק ביהמ"ש כי ההסכם החדש טרם אושר כדין ולכן ההסכם המחייב הוא ההסכם אותו דורשת פנינה לקיים ולכן על הקיבוץ לחתום על הסכם זה לפי הוראות התקנון.

סיכום

לאור האמור, ביהמ"ש קיבל את תביעת הקיבוץ באשר לחובה של פנינה, והורה לפנינה לשלם את הכספים אותם צברה שלא הועברו לקיבוץ, וכן להעביר לקיבוץ את המסמכים והחשבונות שביקשו. כמו כן, קיבל ביהמ"ש את תביעת פנינה לגבי בנה, והורה לקיבוץ לחתום על ההסכם לבעלי צרכים מיוחדים ועל פתיחת הקרנות המגיעות לו מכוח הסכם זה.לאור נסיבות העניין וקבלת שתי התביעות, נמנע ביהמ"ש מפסיקת הוצאות.

ניתן ביום: ד' סיוון תשע"ו, 10 ביוני 2016, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: