חברת קיבוץ משמר העמק מבקשת לקבל צו עשה זמני שיחייב את הקיבוץ לשלם לה, על חשבון דמי העזיבה, סכום כספי בכל חודש, עד להכרעה במחלוקת הכספית בין הצדדים

בבית משפט השלום בנצרת בפני כב' השופט יוסף סוהיל. ת"א 44020-06-11 לנה קליר פז נ' קיבוץ משמר העמק
הרקע
לנה קליר, תובעת מקיבוץ משמר העמק סכום של כ-708,000 שקלים חדשים, המורכבים בעיקרם מדמי עזיבה, פיצוי בגין עוגמת נפש, החזר הוצאות מחייה מעת שעזבה את הקיבוץ, הפרשות פנסיה ועוד. לטענתה, על הקיבוץ להקדים לה תשלום, בהתאם להוראות כללי העזיבה, משום שנאלצה לעזוב את הקיבוץ לאחר שניסיונותה לקלוט בקיבוץ את בעלה מזה 5 שנים נתקלו בסירוב.
לאור זאת, היא ביקשה צו עשה זמני המורה לקיבוץ לשלם לה בכל חודש, עד להכרעה במחלוקת, סכום שלא יפחת מהסכום הבסיסי, כהגדרתו בכללי העזיבה, על חשבון דמי העזיבה המגיעים לה כדין.
הקיבוץ מצידו טוען, כי דרישתה של לנה היא למתן סעד צו עשה זמני כספי, שהינו קשה ביותר להשגה, משום שהוא דורש הצטברות מספר תנאים, מעבר לשיקולי צדק כלליים הנשקלים בכל בקשה לסעד זמני, ובהם: שאחריות הנתבע לא תהיה שנויה במחלוקת, שסיכויי התביעה גבוהים מאוד ומעבר לסכום המבוקש במסגרת הסעד הזמני, שלזכות התובע ייפסקו רק אותם סכומים שהכרחי וצודק לפוסקם במסגרת סעד זמני, ושהנזק שייגרם לתובע באם הצו לא יינתן, יהיה בלתי הפיך וגבוה במידה ניכרת מהנזק העלול להיגרם לנתבע, באם יינתן הצו.
מעבר לכך, טוען הקיבוץ, חישוב דמי העזיבה צריך להיעשות בהתאם לכללי העזיבה, המתחשבים בשנות הוותק, ובצירוף לקצבה מהוונת מגיעים ללנה כ-510,000 שקלים חדשים. אך מכיוון שבהתאם לכללי העזיבה, רשאי הקיבוץ לקזז מסכום זה קנסות וחובות שונים, יוצא שלא רק שלנה אינה זכאית לסכום כלשהו, אלא שהיא נותרת ביתרת חובה לקיבוץ, שכן חובותיה, כך לטענת הקיבוץ, עומדים על כ-566,000 שקלים חדשים.
 
דיון והכרעה
לדעת בית המשפט, מכיוון שזכות החבר היוצא לקבל דמי עזיבה כפופה לזכות הקיבוץ לנכות כל סכום שהעוזב חייב לקיבוץ, די בכך בכדי לדחות את התביעה. מעבר לכך, בית המשפט מקבל את עמדת הקיבוץ כי צו עשה זמני קשה יותר להשגה, מאחר ויש בו, לכאורה, משום שינוי המצב הקיים, ומבחינת הפסיקה הרלוונטית עולה כי המקרים בהם ניתן צו עשה זמני לתשלום כספי הם נדירים ומעטים. המקרה שלפנינו אינו נכנס לקריטריונים הללו, ולו רק מכיוון שישנה מחלוקת אמיתית על כל הסכום הנתבע.
 
סיכום:
בית המשפט דוחה את בקשתה של לנה לקבלת צו עשה זמני למתן סעד כספי, וקובע כי עליה לשאת בהוצאות המושב בסך של כ-3,000 שקלים חדשים.
 
ניתן ב- א' אלול תשע"א, 31 באוגוסט 2011, בהעדר הצדדים.
 
לאתר קיבוץ משמר העמק

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: