חבר המושב ברקת, שאף כיהן בעבר כיו"ר הועד, ישלם 50,000 ₪ בגין לשון הרע שפרסם במכתב על היועץ להנהלת חשבונות במושב

בבית משפט השלום בתל אביב – יפו בפני כב' השופטת חנה ינון. ת"א 44697-07 רו"ח איתן דאי נ' אביגד מעטוף
הרקע

רו"ח איתן דאי הועסק בין השנים 2002 - 2007 כיועץ מושב ברקת "לראיית חשבון והנהלת חשבונות". לטענת איתן, ביום 29.6.07 שלח אביגד מעטוף, תושב המושב ויו"ר ועד המושב במשך שנים, מכתב אל כל חברי המושב, ואף לגורמים מחוץ למושב עימם היה איתן בקשרים מקצועיים ועסקיים, אשר תוכנו מהווה דברי לשון הרע כנגדו, וזאת, לטענת איתן, בעקבות מינויו שלו כמנהל הכספים של התאגיד "נחלות ברקת". תוכן המכתב הינו הסיבה מדוע התפטר אביגד מתפקידו כיו"ר ועד המושב, תוך מתן דגש לחלקו של איתן, כיועץ המושב, בהחלטתו להתפטר.

אביגד טוען מנגד, כי במסגרת תפקידו גרם איתן למושב נזקים כספיים עצומים ואיבד אמון אצל מרבית חברי האגודה. לדבריו, בפרסום המכתב הוא ביקש להביא לידיעת תושבי המושב את השתלשלות האירועים שהובילו להתפטרותו, ולא התכוון להאשים את איתן בהתפטרותו אלא הזכיר כי זו רק אחת הסיבות להתפטרותו. לדידו, לא היה במכתב משום לשון הרע כמשמעותה בחוק, ולחילופין, דבריו חוסים תחת ההגנות הקבועות בחוק, שכן מדובר בביקורת לגיטימית ובהבעת דעה, בדברים שתוכנם אמת, שיש בהם עניין לציבור ואשר פורסמו בתום לב. בנוסף, מציין אביגד, כי היות והינו נבחר ציבור במשך 22 שנה הוא חש חובה ואחריות לדווח לציבור המושב על הנעשה בכספיהם ולא לתת יד להתנהלות בלתי תקינה.

 
דיון והכרעה

בית המשפט פוסק כי באופן חד משמעי מדובר בלשון הרע, שהרי יש בפרסום המכתב כדי להשפיל ולבזות את איתן. לפי סברת ביהמ"ש, המכתב מציג את איתן כרו"ח שלילי, חסר אחריות, רמאי, רשלן ובלתי מקצועי, דבר אשר פגע במשלח ידו, ולכן מדובר בלשון הרע בהתאם להגדרותיו בחוק.

בענין ההגנות להן טוען אביגד, קבע ביהמ"ש, כי היות ואביגד ייחס לאיתן, בין היתר, עבירות פליליות, כגון עבירות מרמה, הטעייה, הוצאת כספים במרמה ושלא כדין, וביצוע פעולות תוך ניגוד אינטרסים, נדרשת ממנו רמת הוכחה גבוהה ביותר להוכחת אמיתות הפרסום, אולם הוא לא עמד בה. בית המשפט ציין, כי לכל היותר הוכיח אביגד כי היו מקרים בהם יתכן ואיתן שגה בשקול הדעת המקצועית או נתן עצה לא מוצלחת, אולם לא הוכחה רמת הוכחה גבוהה לחשדות שהועלו כנגדו, ולכן לא עומדת לזכות אביגד הגנת אמת הפרסום. בית המשפט מציין, כבדרך אגב, כי עניין המושב לא גורם לדבר להיות עניין לציבור אלא למושב בלבד.

בענין הגנת תום הלב, סבור ביהמ"ש, כי ניתן היה לטעון להגנה זו לו נשלח המכתב לוועד המושב ולממלאי התפקידים בו, אך לא כאשר הוא נשלח לכל תושבי המושב. ביהמ"ש סבור כי פרסום רחב בין אנשי המושב אשר אינם בעלי תפקידים ברי כי ימיט על איתן השפלה, ביוש ופגיעה בפרנסה, ומשכך, לא עומדת לזכות אביגד אף הגנת פרסום בתום לב.

 
סיכום

בית המשפט מקבל את תביעתו של רו"ח איתן דאי ללשון הרע שבוצע ע"י אביגד מעטוף, תושב המושב אשר היה יו"ר הועד במושב, ומציין, כי היות ולא הוכיח איתן כי נגרמו לו נזקים כספיים משמעותיים, ואף הינו מתפרנס מעבודתו כמנהל כספים בתאגיד, נפסק לחובת אביגד תשלום של 50,000 ₪, הסכום המירבי לתשלום בשל עוולה אזרחית ללא הוכחת נזק. בנוסף, קבע בית המשפט, כי אביגד ישלם הוצאות משפט בסך 15,000 ₪.

ניתן ב- כ"ה שבט התשע"ג, 5.2.2013.

לאתר המושב ברקת

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: