חבר מושב גבעת כ"ח לא יוכל לבנות מחסנים לאחסון תבואה על מקרקעין חקלאיים של המושב

בית המשפט המחוזי מרכז- לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בפני כבוד השופט מנחם פינקלשטיין. עת"מ 29212-12-12 גבעת כ"ח מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' שלום מבורך ואח'.
הרקע
שלום מבורך, חבר גבעת כ"ח,  עוסק בחקלאות בהיקפי שטח נרחבים, והגיש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה תכנית להסבת והתאמת חממות ניילון למבנים לאחסון תבואות. החממות מצויות על שטח אשר יועד לשימוש חקלאי. לאחר אישור התוכנית, הגיש המושב ערר לוועדה המחוזית לתכנון והבניה, אשר דחתה, ברוב דעות, את הערר. על כן הגיש המושב את ערעורו שלפנינו.
המושב טען כנגד החלטת וועדת הערער כי ההלכה המחייבת היא שיש לפרש בצמצום את המונח "שימוש חקלאי", ומכיוון שהמחסן אמור היה לשמש לאחסון תוצרת חקלאית שאינה גדלה בחלקה עליה מצוי המבנה, מדובר למעשה בבקשה להקמת מבנה שישמש לאכסנה תעשייתית של תבואה. למעשה טוען המושב כי  דעת המיעוט בוועדת הערר, הסוברת כי המחסנים המדוברים אינם "דרושים במישרין לייצור חקלאי", היא העמדה העולה בקנה אחד עם הקבוע בפסיקה, שכן  המחסנים הרלוונטיים אינם הכרחיים לצורך החקלאות במושב גבעת כ"ח.
מנגד, טוען מבורך, כי אין זה ראוי כי ביהמ"ש ישים את שיקול דעתו תחת שיקול דעתם של מוסדות התכנון, אשר הכריעו כי המחסנים הם בגדר שימוש חקלאי. מדובר במחסן לתוצרת חקלאית, על כן זהו שימוש חקלאי והיקף פעילותו של מבורך לא צריך להוות שיקול בעניין זה.
דיון והכרעה
בראשית דבריו, ציין ביהמ"ש כי אכן יש לפרש את המונח "שימוש בקרקע חקלאית" באופן מצמצם על מנת לשמר את ייעודה של הקרקע החקלאית ולמנוע זליגה של שימושים שאינם חקלאיים. עפ"י הפסיקה, יש לבחון האם המבנה על הקרקע חיוני כדי לאפשר את הפקת התוצרת, וככל שמדובר בהיקף רחב יותר שעשויות להיות לו השלכות תכנוניות, כך תיטה הכף לקבוע שאין מדובר בשימוש חקלאי.
לאור זאת, לנוכח היקף הפעילות הרחב של מבורך קבע ביהמ"ש כי לא ניתן לקבל את דעת הרוב בוועדת הערר, אשר שמה דגש על אופי השימוש אך התעלמה מהיקף הגידולים והמקומות הרבים בהם מבורך פועל.
עוד ציין ביהמ"ש כי אמנם בשלבים מאוחרים של הדיון מבורך ניסה להציג מצב דברים לפיו לא מדובר בשטח אחסון לכלל גידוליו אלא בהיקף מצומצם יותר אך טענה זו אינה עולה בקנה אחד עם המידע שמסר עד אז. לדעת ביהמ"ש ובהתאם להלכה המחייבת, אין מניעה שביהמ"ש יחלוק על גורם תכנוני מוסמך ולכן אין בעמדת הוועדה המקומית או וועדת הערר כדי לשנות את התוצאה.
סיכום
מכיוון שמדובר באחסון של תבואה שאין מקורה בקרקע בה מצויים המחסנים, לא ניתן לקבוע כי  מדובר במחסנים ה"דרושים במישרין ליצור חקלאי" ולכן ביהמ"ש ביטל את  החלטת וועדת הערר וקבע כי אין מקום לתת את היתר הבנייה שביקש מבורך. מבורך חויב בהוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך של 30,000 ₪.
ניתן ביום: ט"ז אייר תשע"ה, 5 במאי 2015, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: