חובת ההודעה על שינוי בשם המחזיק בנכס

עמנ (חי') 202/08 זילברמן אסתר נ' מנהלת הארנונה עיריית חיפה בימ''ש לעניינים מינהליים חיפה

 

המערערת אסתר זילברמן הינה הבעלים של נכס אותו השכירה לצד ג' (להלן "השוכר").

 

המערערת הגישה ערעור מינהלי על החלטת ועדת הערר, אשר על פיה נדחה ערר שהגישה המערערת על חיובה בארנונה, בו טענה שהשוכר של הנכס עזב את הנכס מבלי לתת לה הודעה ומבלי שהחזיר לה את החזקה בפועל בנכס.

המערערת טענה עוד, כי העירייה לא הודיעה לה על מכתבו של השוכר, שבו הוא הודיע לעירייה על עזיבתו את הנכס, ורק שנה לאחר מכן שלחה אליה העירייה דרישת תשלום רטרואקטיבית. לטענתה, על העירייה מוטלת החובה לבדוק מי המחזיק של הנכס ולהשית את החיוב בהתאם.

 

לגופו של עניין, טענה המערערת שלמרות הודעתו לעירייה, השוכר המשיך להחזיק בנכס ואחסן בו ציוד השייך לעבודתו המקצועית כשיפוצניק והחזיק במפתחות הנכס.

 

לטענת העירייה, המערערת הודתה כי השוכר עזב את הנכס כאשר הפסיק לשלם דמי שכירות, וגם ביררה מי מחזיק בפועל, והתברר כי השוכר אינו מחזיק עוד בנכס. בנוסף, המערערת לא פעלה לתפוס חזקה בנכס, ולכן אין לפטור מחובת תשלום הארנונה וכי מטרת טענותיה היא להימנע מתשלום ארנונה, כל עוד לא נמצא שוכר אחר לנכס.

העירייה טוענת שמיד עם רישום שינוי המחזיק בספריה נשלחה הודעה על כך למערערת.

 

בבר"מ 867/06 וברע"א 3502/06 מנהלת הארנונה בעיריית חיפה נ. דור אנרגיה (1988) בע"מ (פורסם בנבו) נקבע כי ע"פ פקודת העיריות החבות בארנונה חלה על "המחזיק", בהיותו בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס. העיריות מקיימות רישומים בדבר זהות המחזיקים בנכסים שבתחומיהן לצורך גביית הארנונה מן המחזיקים. החובה להודיע בכתב לרשות המקומית על שינוי כזה, מוטלת על הבעלים ועל המחזיק בנכס המוכרים או המשכירים את הנכס לאחר, וכל עוד לא נמסרה הודעה, יהיו הם החייבים בתשלום הארנונה.

 

אין בפקודת העיריות אחיזה להסטת החובה המוטלת על אזרח להודיע לרשות על שינוי בחזקה בנכס, על כתפי הרשות (כטענת המערערת). לעמדתה זאת מצטרפת כבוד השופטת ארבל (הש' ארבל מונה נסיבות מיוחדות בהן יראו את המחזיק כמי שמילא חובתו למרות שלא מסר הודעה).

 

בעניינינו, בית המשפט לעניינים מנהליים קבע שמדובר בשוכר שהחזיק בנכס והודיע לעירייה על סיום החזקה, לכן לאור תכלית החקיקה השוכר מילא לפי הוראות החוק וביחסים שבין העירייה לשוכר, העירייה לא הייתה רשאית לחייב את השוכר. חובת תשלום חלה על הבעלים של הנכס, דהיינו, על המערערת.

 

בית המשפט הוסיף - כי ראוי לציין שגם המערערת עצמה טוענת כי אין זה מעניינה של הרשות להיכנס כצד לסכסוך בין הבעלים לשוכר, אך דווקא היא המבקשת להכניס את הרשות כצד - כאשר בפני הרשות הסכם שכירות שתוקפו פג והודעת השוכר.

בית המשפט דחה את הערעור וחייב את המערערת לשלם הוצאות בסך 5,000 ₪ ומע"מ.

ניתן ביום 14/07/08.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: