חובת הפרסום לציבור בהקצאת מקרקעין לעמותה פרטית

עע"מ 576/22 אונגר נ' עיריית רחובות

בבית משפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים לפני כבוד השופט י' עמית, כבוד השופטת ג' כנפי-שטייניץ וכבוד השופט י' כשר.

מספר תושבי העיר רחובות (להלן: "המערערים") מערערים על החלטת העירייה לאשר הקצאת קרקע ברחובות לשם בניית בית כנסת ע"י עמותה, בהמשך להחלטת ועדת ההקצאות של עיריית רחובות (להלן: "המשיבה") על הקצאה זו.

 

רקע:

לפי הנוהל, בקשת הקצאה המוגשת על ידי גופים הפועלים ללא מטרות רווח נדונה בוועדת ההקצאות. ביום 13.3.2015 הגישה העמותה בקשה להקצאת קרקע לשם הקמת בית כנסת ב"שכונת היובל-מקוב". לאחר בחינת השטח, נמצא כי לא ניתן להקצות קרקע זו, ובחלוף הזמן החליטה הוועדה לבטל את ההקצאה המקורית, והמליצה על הקצאת קרקע אחרת בעיר. בהתאם לנוהל, העירייה פרסמה הודעה בעיתונות לגבי ההקצאה האמורה, תוך הזמנת הציבור להגיש בקשות להקצאת הקרקע לשימושים אחרים, ולאחר מכן פרסמה העירייה הודעה לשם קבלת התנגדויות להקצאה לעמותה. משלא הוגשה אף פנייה, אושרה ההקצאה האמורה באופן סופי.

 

טענות הצדדים:

המערערים טוענים כי ההקצאה האמורה ממוקמת בשכונה חילונית שלעמותה אין בה קהילה ושרבים מתושביה מתנגדים להקמת בית כנסת. בנוסף, טוענים המערערים כי ההקצאה השנייה לא התנהלה כדין, שכן לאחר ההקצאה הראשונה לא הוגשה בקשת הקצאה חדשה. זאת ועוד, הם טוענים כי העירייה לא יידעה את התושבים שמתגוררים בסמוך לקרקע כפי שנדרש בנוהל.

המשיבה טוענת מנגד כי לא נפל פגם בהליך ההקצאה. כמו כן, נטען כי בהינתן ששתי ההקצאות התייחסו לאותו אזור בפרוגרמה, לא קם צורך בהגשת בקשה חדשה כפי שטוענים המערערים. בנוסף, המשיבה טוענת כי בהיעדר בקשה לעשות שימוש אחר במקרקעין, גם אם נפל פגם בפרסום ההקצאה, אין בו כדי להביא לביטול הליך ההקצאה, שכן לא נגרם נזק.

 

דיון והכרעה:

בעקבות פס"ד בלומנטל, משרד הפנים גיבש מתווה המפרט את הכללים החלים על הקצאת מקרקעין. בס' 7(ב) למתווה, מוטלת חובת פרסום שעניינה פרסום הודעה בעיתונות בדבר האפשרות להקצאת הקרקע, ובמסגרתה יוזמן הציבור להגיש בקשות אחרות. כמו כן, תחת חובת הפרסום, ישנה חובת ווידוא, כלומר שההודעה האמורה הגיעה לידיעתם של התושבים השכנים של הקרקע.

לעניינו, ועדת ההקצאות אכן פרסמה הודעה כאמור, אך לא וידאה כי ההודעה בדבר ההקצאה הגיעה לידיעתם של התושבים השכנים. משחובת הפרסום לא התקיימה במלואה, וכן וועדת ההקצאות לא קיימה הליך פרסום תקין, המסקנה היא שיש להורות על ביטול ההחלטה, ועל השבת הדיון בהקצאה זו לוועדת ההקצאות לשם ביצוע הליך פרסום תקין כנדרש.

ניתן היום, כ"ח באלול התשפ"ג (14.9.2023).

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: