חוקיותו של נוהל עירוני המתיר התקשרות של עיריות עם גופים פרטיים הפטורה מקיום מכרז

עת"מ 6135-11-21 התעוררות בירושלים (ע"ר) ואח' נ' עיריית ירושלים ואח' בבית השפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופטת דנה-כהן לקח.

 עתירה זו עניינה בבקשה מצד סיעת "התעוררות בירושלים" וחבר מטעמה במועצת העיר (להלן: העותרים) לביטול נוהל "מיזמים ופעולות משותפות" של עיריית ירושלים (להלן: העירייה) בטענת אי-חוקיותו.

 

רקע:

עיריית ירושלים התקשרה עם חברת ילו ניהול בע"מ לשם ביצוע פרויקטים משותפים ללא מכרז, בהתבססה על נוהל עירוני פנימי ששמו "מיזמים ופעולות משותפות" (להלן: הנוהל), המתיר לה להתקשר במיזם או בפעולה משותפים ללא מכרז. ס' 197 לפקודת העיריות קובע את חובת עריכת מכרזים פומביים על עיריות. לצד זאת, תקנה 3 לתקנות העיריות קובעת רשימה של סוגי חוזים לגביהם העירייה פטורה מהחובה לערוך מכרז. הנוהל המדובר מפנה לפטור של מיזם משותף לפי תקנה 3(30) לתקנות חובת מכרזים אשר חל על התקשרויות עם המדינה.

 

טענות הצדדים:

העותרים מבקשים להורות על ביטול נוהל "מיזמים ופעולות משותפות" בטענה כי הוא אינו חוקי. לטענתם, הנוהל מפנה לפטור של מיזם משותף לפי תקנה 3(30) לתקנות חובת מכרזים, על-אף שהסדר זה חל על התקשרויות עם המדינה בלבד ולא על התקשרויות עם עירייה.

מנגד, העירייה מבקשת לדחות את העתירה, בין היתר בטענה כי הנוהל נקבע בדרך של היקש או פרשנות, מכוח תקנה 3(30) לתקנות חובת מכרזים.

 

דיון והכרעה:

באשר לטענה כי בסיס הנוהל הוא בתקנה 3(30) לתקנות חובת מכרזים, ביהמ"ש קבע כי העירייה לא יכולה להתבסס על פטור ממכרז שנקבע עבור התקשרות של המדינה. על עיריות להתבסס על פטורים ממכרז רק לפי תקנות העיריות. כמו כן, נקבע להלכה שיש לפרש פטורים ממכרז באופן מצמצם, בשל היותם חריג לכלל, ואין להחיל פטורים ממכרז בדרך של היקש או פרשנות מרחיבה.

 

סיכום:

הסעד בגין קבלת העתירה הוא בטלות מכאן ואילך של הנוהל המדובר, מכוח היותו מנוגד לדין.

עיריית ירושלים תישא בהוצאות ובשכ"ט ב"כ העותרים בסך כולל של 30,000 ₪; וכן בהוצאות ובשכ"ט ב"כ משרד הפנים בסך כולל של 15,000 ₪.

 

ניתן היום, ט"ז אב תשפ"ג, 03 אוגוסט 2023, בהעדר הצדדים.     

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: