חיוב קיבוץ כנרת לתשלום בהוצאות משפטיות בהליך שנערך בין חברי הקיבוץ לקיבוץ עצמו

בית משפט השלום בעפולה תא''ק 2126-03-08 אליהו ליש נ' קיבוץ כנרת אגודה שיתופית בע''מ

 

העובדות הרלוונטיות:

אליהו וזיוה ליש, חברי קיבוץ כנרת, הגישו כנגד קיבוץ כנרת כתב תביעה, בסדר דין מקוצר, לתשלום הוצאות הייצוג המשפטי שלהם בתביעה שהגישו כנגד הקיבוץ.

בבקשה זאת קיבוץ כנרת מבקש מבית המשפט למחוק את כתב התביעה כנגדו, או לחילופין להעניק לקיבוץ רשות להתגונן.

 

טענות קיבוץ כנרת:

התביעה היא לסכום שאינו קצוב, על כן לכל הפחות על בית המשפט להעניק לקיבוץ רשות להתגונן. אין תקנות יישוב הסכסוכים חלות על נושא התביעה.

תקנות יישוב הסכסוכים נכנסו לתוקף רק ביום 20/12/05 לאחר הגשת התביעה נגד קיבוץ כנרת ואין בתקנות כל הוראה המחילה אותן רטרואקטיבית.

אין כל התחייבות מפורשת או מכללא שהקיבוץ יישא בהוצאות המשפטיות של חבר לקיבוץ בנסיבות כמפורט בתביעה ואין לראות בתקנון זה כראיה בכתב לכל התחייבות כזו, מה גם שאין המדובר בסכום קצוב.

 

טענות אליהו וזיוה ליש

התביעה ראויה לדיון בסדר דין מקוצר ,לאור סעיף 66 לתקנות הקיבוץ הקובעת את חובתו של הקיבוץ לספק לחבריו את צרכיהם החומריים, והוצאותיהם המשפטיות הינן בגדר צרכים אלו.

זכותם להוצאות ייצוג מעוגנת מפורשות בהוראות סעיף 3 ו- 5 לתקנות יישוב הסכסוכים.

יש לחייב את קיבוץ כנרת לשלם להם  הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בהתאם לחשבוניות שהגישו.

 

השופטת ג'בארין כליפה פסקה:

לפי תקנה 202(1)  ניתן להגיש תביעות על סכום קצוב,בריבית או בלי ריבית:

    "(א) מכוח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא, ובלבד שיש עליהן ראיות בכתב.

     (ב) תביעות מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק."

סימן ההיכר של התביעות כאמור לעיל הינו הסכום הקצוב של התביעה.

 

לא מדובר בסכום קצוב אלא מדובר, בחיוב לתשלום  הוצאות הייצוג המשפטי בסכום סביר בהתאם לנסיבות העניין לפי תקנה 5 ובשיעור הוצאות דומה להוצאות הקיבוץ ובהתחשב במקורות הכספיים של החבר לפי תקנה 3.

תנאי עיקרי לבירור תביעה בהליך של סדר דין מקוצר הוא, סכום כסף שניתן לקביעה על-ידי חישוב אריתמטי פשוט, ללא צורך בשומה או בהערכה.

תביעה לתשלום הוצאות משפט או שכר טרחת עורך דין הטעונה הוכחה בראיות ונתונה לשומה של בית המשפט, אינה נופלת בגדרה של תקנה 202 הנ"ל.

קביעת סכום ההוצאות המשפטיות בהם יחויב קיבוץ כנרת לשלם, אם בכלל, דרוש הערכה ושומה מטעם ביהמ"ש בהתאם לנסיבות המיוחדות והספציפיות של הצדדים ואין המדובר בפיצוי מוסכם או קבוע בחוק או בהסכם.

בתקנון הקיבוץ או בתקנות ליישוב הסכסוכים לא נקבעו תעריפים להשתתפות הקיבוץ בהוצאות המשפטיות וע"כ ומאחר וההסכם או החיוב בעניין תשלום שכר טרחת עו"ד או ההוצאות המשפטיות שנוי במחלוקת אין המדובר בסכום קצוב ומן הטעם הזה התביעה אינה ראויה להידון בסדר דין מקוצר.

 

סיכום:

בית המשפט מחק כותרת התביעה "בסדר דין מקוצר" והעביר הדיון בתביעה לסדר דין רגיל.

ביהמ"ש חייב את אליהו וזיוה ליש לשלם לקיבוץ כנרת הוצאות בסך של 1,000 ש"ח.

ניתן ביום 13.11.2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: