חלוקת תוספת הקצאת מים לישובי המועצה האיזורית אשכול המסוגים כמושבי עובדים וכפרים שיתופיים

תיק מספר 1449/679/02 ישובי המועצה האיזורית אשכול ואח' נ' מושב ישע ואח'

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                              תיק מספר 1449/679/02

 

בנושא:              חלוקת תוספת הקצאת מים לישובי

                        המועצה האיזורית אשכול המסוגים

                        כמושבי עובדים וכפרים שיתופיים

                        (להלן: ישובי חבל אשכול).

 

ו ב ע נ י ן :         1. ישובי המועצה האיזורית אשכול.

                        2. ועדה חקלאית במועצה אזורית אשכול.

                        3. נציבות המים.

                        4. התנועות המושביות.

                        5. התאחדות חקלאי ישראל.

                        6. הרשות לתיכנון משרד החקלאות.

                        7. התנועה למען איכות השלטון.

 

ו ב ע נ י ן :         7. מושב ישע.

                        8. מר יקי עפרוני.

                        9. מר יורם קדמן.

                        10. מר כהן יוסף.

 

 

ה ח ל ט ה

 

בשנת 2003 פנו אלי נציבות המים והרשות לתכנון במשרד החקלאות בבקשה לקבל החלטה על אופן חלוקת תוספת הקצאת מי שפד"ן ליישובי המועצה האזורית אשכול. קבלתי ביום 23.1.03 החלטה כמבוקש ע"י נציבות המים והרשות לתיכנון במשרד החקלאות שבה נקבע האופן לחלוקת תוספת הקצאת מים לישובי המועצה האזורית אשכול.

 

החלטה זו נתקבלה בישובים, ולמעט פניתו של מר יקי עפרוני לא הייתה כל השגה להחלטה.

 

במועד שנקבע לדיון בהשגה לא הופיע מר יקי עפרוני, אלא הופיע במקומו מר יורם קדמון שהשיג על ההחלטה.

 

לקראת שנת המים 2004, נדרשתי ע"י נציבות המים, והרשות לתיכנון במשרד החקלאות להאריך את תוקף החלטתי מיום 23.10.03 בשנה נוספת לשנת 2004.

 

לפיכך זימנתי לדיון בפני את כל הצדדים לרבות התנועה לאיכות השלטון. בדיון לפני לא הופיעו ישובי המועצה האזורית אשכול, אלא רק נציגי ועד מושב ישע, ושלשה חברים שהביעו התנגדות עזה להמשך החלת ההחלטה משנת 2003 לשנת 2004.

 

בנסיבות אלו היו כל הצדדים תמימי דעים כי אין אפשרות לשנות ההחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית של מושב ישע לשנת 2004 והדיון התקיים רק לגבי בקשת החברים מר יקי עפרוני, מר יורם קדמן ומר כהן יוסף. במהלכו העירו החברים על ההקצאה לשנת 2003 ועל ההחלטה של האסיפה הכללית לגבי שנת 2004 וביקשו בכל מקרה לא לקבל החלטה לגבי שנת המים 2005.

 

לטענת מר יקי עפרוני חלוקת מים לא שיויונית פוגעת שלא כדין בקנינם של חברי האגודה.

קבלת החלטה הלוקה בחוסר שיויוניות מהווה פגיעה בבסיס ההסכמה. לדבריו, שיקולים זרים הנחו את מקבלי ההחלטות בניגוד לכל חוק וסדר לפגוע במיעוט במושב ישע על-ידי הרוב שמנצל את ההחלטה שלא כדין לטובתו.

לדבריו, אין שקיפות, והוא נפגע על-ידי ההחלטה היות ובגידוליו חסך במים ועתה הוא נענש על כך שלא חרג ממיכסת המים שהוקצבה, לדבריו. הפיתרון הוא חלוקה שיויונית.

 

מר כהן יוסף, אף הוא התנגד לחלוקה והציע חלוקה שיויונית היות ולדבריו גורמים מחוץ לאגודה שחברו עם חברי האגודה השתלטו על המים והאדמות במושב ופגעו במיעוט.

לדבריו, קבוצה ממרכז הארץ השתלטה על האגודה והקימה במקום בית אריזה גדול.

אותה קבוצה מחזיקה כ-1000 דונם וצורכי מיכסה של 8-7 משקים, בנוסף למים שמקבלים מקיבוץ עין צורים. לדבריו, נושא מיכסות המים לא רשום במאזנים, אין בדיקות ואין רישום מסודר בספרי האגודה, וכן כל נושא המים, שבו מעורב כסף רב, יצר בעיה חברתית של שליטה במושב ע"י הקונים והמוכרים.

 

מר יורם קדמן תקף אף הוא את החלוקה, הקריא את מכתבו של חבר אחר ממושב ישע, ארז גונן, שלדבריו חסך במים ואלו שחרגו קיבלו כפרס תוספות של מיכסה בשעה שכאשר ביקש הוא תוספת – נשלח ע"י האגודה לקנות מים בכסף מלא. בהמשך הציע מר קדמן לחלק המים במושב ישע בצורה שווה.

 

ועד המושב טען כי יש שקיפות בכל נושא חלוקת המים והצהיר לפרוטוקול כי כל המתנגדים יכולים לעיין בכל המסמכי האגודה בנושא. לדברי האגודה יש מיכסה בסיסית לכל חבר של 20 אלף קוב והמחיר נע בין 50 ל-60 אגורות. כמוכן, לדברי האגודה, אין חוסר מים במושב ישע.

 

משרד החקלאות ציין כי תוספת המים ניתנת לעיבוד בלבד ולא כנכס לחברים.

 

התנועה לאיכות השלטון, לאחר שהוסבר לה נושא החריגה והתוספת, הודיעה בדיון כי אין בדעתה להתערב אם אכן רק מדובר במחיר המים אך שלא יהיה פרס על חריגות.

 

לאחר שעברתי על החומר בפני הנני קובע:

 

1.         בדיון קבלתי החלטה כי אדון רק במושב ישע היות ושאר הישובים לא התיצבו לדיון.

 

2.         הצדדים הסכימו כי לגבי שנת 2004 שבה חולקו כבר מיכסות המים ונצרכו – אין כל אפשרות מעשית לקבל החלטה שונה.

 

3.         עיקר הויכוח בין הצדדים הוא האם לאפשר בשנת 2005 חלוקה שווה של מיכסות מים ומה הסיבה האמיתית לחלוקת המים הבלתי שוויונית.

 

4.         אין לי ספק כי יש לבדוק את הנעשה לגבי חלוקת המים במושב ישע, והאם יש אמת בתלונות החברים בדבר ניצול לרעה של החלטתי משנת 2003. בנסיבות אלו הנני מחליט למנות חוקר התאם להוראות סעיף 43 לפקודת האגודות השיתופיות. החוקר יבדוק את טענות החברים וישמע את הסברי הועד ובמידת הצורך את הגורמים הנוספים שהיו צד לתיק, ויגיש אלי ממצאי חקירתו בהקדם. הממונה על יחידת הפיקוח באגף לאיגוד שיתופי יקבע את זהות החוקר.

 

5.         הנני מורה לועד מושב ישע שלא לקבל כל החלטה לגבי חלוקת מים לשנת 2005 אלא לאחר שאדון בדו"ח החוקר למעט מקרה בו יוחלט באגודה על חלוקת מים שיויונית בהתאם לדרישת החברים.

 

 

ניתן היום 15.7.04                                                 אורי זליגמן, עו"ד

בהעדר, המזכירות                                             רשם האגודות השיתופיות

תעביר החלטתי לצדדים.

  

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: