יורש של חברת קיבוץ אייל תובע זכויות בבית ובמניות החברה ללא חברות בו

ת"א 63638-07-20 פניני נ' קיבוץ איל ואח' בית המשפט המחוזי מרכז לוד בפני כבוד השופטת ניקי שמולביץ

בקשה שהגיש קיבוץ איל – אגודה שיתופית בע"מ (להלן: "הקיבוץ" או "האגודה") לסלק על הסף תביעה אותה הגיש מר דב פניני (להלן: "התובע")כנגד הקיבוץ.

רקע:

בשנת 2001 קיבל הקיבוץ החלטה לשנות את מעמדו לקיבוץ מתחדש, בהמשך לכך, שנה לאחר מכן, התקבלה ההחלטה לבצע שיוך דירות בקיבוץ. בשנת 2012 לאחר שינוי מדיניות של רמ"י החליט הקיבוץ לחזור בו משיוך הדירות שביצע.

בשנת 2019 נפטרה חברת הקיבות ליאור פניני (להלן: "המנוחה"), אשר הורישה את כל רכושה לתובע. בכתב התביעה טען התובע כי ביטול ההחלטה בדבר שיוך הדירות הייתה למראית עין בלבד, על מנת לאפשר לקיבוץ לבנות יחידות דיור נוספות ללא מכשולים מצד רמ"י. עקב כך דרש הקיבוץ כי בית המשפט יורה על ביטול ההחלטה משנת 2012 וכי הוא בעל זכות חכירה לדורות של המקרקעין עליהן התגוררה המנוחה. כמו כן ביקש התובע הכרה בזכויותיו במניותיה של המנוחה בקיבוץ.

טענות הצדדים:

הקיבוץ מבקש לסלק את התביעה על הסף מסיבות של התיישנות, העדר מעמד לתובע, ובקשת סעד הצהרתי שמאחוריו סעד כספי, בכדי להתחמק מתשלומי האגרה.

לטענת הקיבוץ התובע ביקש זכויות הצהרתיות בדבר מניותיה של המנוחה ולא ציין את סכומם הכספי, והכל על מנת להתחמק מתשלומי האגרה.

התובע אינו חבר קיבוץ, ולכן אין הוא יכול לתקוף החלטות של אסיפת הקיבוץ, שבין היתר המנוחה לא התנגדה להן בזמן קבלתן. זכויותיו כיורש של חבר קיבוץ מוגדרות בתקנון הקיבוץ, והוא אינו זכאי לזכויות קנייניות בבית המגורים של המנוחה.

עילת התביעה קמה עם ביטול ההחלטה לשיוך דירות בשנת 2012, לפני 8 שנים, ולכן התיישנה.

מנגד טוען התובע כי אין בידיו המסמכים לכימות סכום התביעה, לכן אין ביכולתו להגיש תביעה כספית. באשר למעמדו טוען התובע כי הוא מוסדר בתקנון הקיבוץ הקובע כי במקרה של פטירת חבר קיבוץ תפדה האגודה את מניותיו ליורש. בדבר ההתיישנות, טוען התובע כי עילת התביעה קמה עם פטירת המנוחה.

דיון והכרעה:

לעניין ההתיישנות, יש להגדיר את התביעה כ"תובענה במקרקעין" ובהתאם לכך, עילת התביעה שתוקפת את ההחלטה משנת 2012 לא התיישנה.

בדבר מעמד התובע נקבע כי מעמדו כיורש המנוחה אינו מקנה לו חברות בקיבוץ, ולכן אין הוא יכול לתקוף החלטה של אספת הקיבוץ. עקב כך על פי תקנון הקיבוץ יוחל על היורש נוהל פדיון זכויות מגורים, אשר מקנה ליורש זכויות כספיות בלבד.

לבסוף בית המשפט קבע כי התובע יתקן את כתב התביעה כך שיכיל סעדים כספיים בהתאם לשווי המניות אותן תובע בכתב התביעה.

סיכום:

התובע ימחק את הסעדים בדבר זכויות המקרקעין וביטול ההחלטה משנת 2012. כמו כן התובע יתקן את כתב התביעה תוך 30 יום ויכיל סעדים כספיים.

התובע יישא בהוצאות הנתבעים בגין בקשה זו בסך 5,000 ₪.

ניתן היום, ט' אב תשפ"א, 18 יולי 2021, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: