ימשיכו ההליכים בתביעת נעמי זורע נ' קיבוץ מעגן מיכאל לקבלת קצבת שאירים

בית משפט מחוזי חיפה בשא (חי') 15659/07 קיבוץ מעגן מיכאל נ' נעמי זורע
 

נעמי זורע, חברת קיבוץ מעגן מיכאל, מבקשת מבית המשפט שיכיר בזכויותיה האישיות לקבל את קצבת השאירים המגיעה לה כחוק, מאחר ולטענתה משפסקה להעביר לקיבוץ את כספי הפנסיה והשכול- מעוניין הקיבוץ לחדול מלהעניק לה את קצבת השאירים.

על כן, מבקשת נעמי זורע מביהמ"ש לפסוק פסק דין הצהרתי בנושאים כדלקמן:

 

  • לקבוע כי נעמי זכאית לכך שהקיבוץ יעמיד לרשותה את מלוא המענק המגיע לה כיורשתו היחידה של בעלה המנוח, אשר היה חבר הקיבוץ והלך לעולמו בשנת 1995, מתוך כספי קרן זכויות נפטרים.
  • לקבוע כי נעמי לא הייתה חייבת ואינה חייבת להעביר לקיבוץ כל סכום אשר התקבל על ידה עקב נפילת מי מבניה המנוחים במלחמות ישראל, 
  • כמו"כ לקבוע כי הקיבוץ, ישיב לה את מלוא כספי השכול, שהועברו ו/או שהועמדו לרשות הקיבוץ בעבר.
  • לקבוע כי נעמי לא חייבת להעמיד לרשות הקיבוץ כל סכום אשר התקבל או מתקבל על ידה ככספי פנסיה בגין שירות בעלה המנוח בתפקידים שונים אשר בצידם כספי פנסיה.
  • לקבוע כי על הקיבוץ להשיב לה את מלוא כספי הפנסיה, שהועברו ו/או הועמדו לרשות הקיבוץ, בכל דרך שהיא, עד לפטירת בעלה המנוח.
  • לקבוע כי הקיבוץ לא היה רשאי להקטין, בכל דרך שהיא, את סכום הצבירה הפנסיונית שלה בקופת גמל על שמה וכן למתן צו עשה, אשר יורה לקיבוץ ליתן פירוט מלא ומדוייק של כספי הצבירה הפנסיונית המופקדים על שמה.
  • לקבוע כי על הקיבוץ להשיב לידיה מלוא כספי הלוואה, אשר העמיד בעלה המנוח לרשות הקיבוץ ואשר החזריהם, בסך 27,000 ₪ נוכו מכספי השכול.

 

הקיבוץ ביקש מבית המשפט שלא לקבל את בקשתה לפסק דין הצהרתי של נעמי מסיבות פרוצדוראליות שונות, ולהעביר את תביעתה של נעמי למסלול משפטי רגיל.

החלטת בית המשפט:

הקיבוץ ונעמי חלוקים באשר לזכאותה של נעמי לזכויות הנטענות על ידה, משתוכרע הזכאות (ככל שתוכרע לזכותה של נעמי), יוכלו הקיבוץ ונעמי לערוך את ההתחשבנות הנחוצה ולא יהיה צורך בהליכים נוספים.

סוף דבר:

לאור כל האמור לעיל, נדחית בקשת הקיבוץ והדיון בפסק דין הצהרתי לבקשת נעמי יעמוד על כנו, כדרכו של ביהמ"ש לעזור בקיצור ההליכים בעתיד בין נעמי לבין הקיבוץ.

 

הקיבוץ ישלם לנעמי הוצאות בקשה זו בסך 5,000 ₪.

 

נמשיך לעקוב אחר ההליכים המשפטיים ונדאג לעדכן את האתר כשיפורסם פסק הדין.

 

לסיקורים נוספים בנושא

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: