כיצד ייפתר סכסוך במושב בני דרור, אם בהסכם הוכנסה תניית בוררות

בית המשפט השלום תל אביב- יפו בש''א 173715/08, נחמני קלע מהנדסים ואח' נ' מיכאל פוקס ואח'

 

כנגד נחמני קלע מהנדסים, יובל נחמני ורועי קלע, הוגשה תביעה כספית בגין אחריותם כמפקחי בניה בעת בנית ביתם של מיכאלה ויואל פוקס במושב בני דרור.

בין המשיבים לזוג פוקס נחתם הסכם הזמנת שירותי ניהול, פיקוח הנדסי ופיקוח בנייה. ההסכם כלל סעיף בוררות, קרי מחלוקת בין הצדדים תובא להכרעתו של בורר דו יחיד.

 

טענות המבקשים:

קיים הסכם בוררות שריר וקיים עליו הסכימו הצדדים לפיתרון כל מחלוקת ביניהם, ומן הטעם הזה יש להורות על סילוק על הסף ולעכב ההליכים בתביעתם של הזוג פוקס כנגדם ולהעבירה לבוררות.

עוד טענו המבקשים כי לא קיים בנסיבות העניין כל שיקול לסרב לבקשתם בשים לב לכך שקיים היגיון באכיפת הסכם הבוררות ואין מניעה למצוא בורר אובייקטיבי. בנוסף טענו המבקשים כי לא קיימת אי בהירות בנושא סעיף הבוררות, אין מדובר בעניין בעל חשיבות ציבורית המחייב הכרעה דווקא על ידי בית המשפט וכן, לא נדחה ניסיון לבוררות בעבר.

 

טענות הזוג פוקס:

לטענתם, אין להיעתר לבקשה משום שהמבקשים לא היו מוכנים לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות. הזוג פוקס טוענים כי שלחו למבקשים מכתבים רשומים בהם הוצע לנהל בוררות, אך לא נתקבלה על כך תגובה, ורק לאחר מכן הוגשה התובענה.

הזוג פוקס מפנה לסעיף נוסף בהסכם הקובע: "מקום וסמכות השיפוט הבלעדי באשר להסכם זה תהיה בלעדית לבית המשפט המוסמך הוא בית המשפט השלום בתל-אביב".

 

כבוד השופטת תמר אברהמי פסקה:

בית המשפט קבע כי השאלה האם צד היה מוכן לקיום הליכי בוררות אם לאו, אינה מוכרעת באמצעות מבחנים של זמן קצוב למתן התשובה המביעה רצון לקיום הבוררות או באמצעות קנה מידה אחר, אלא יש לבחון כל מקרה לגופו ועל פי נסיבותיו.

במקרה דנן, קבע בית המשפט אין מדובר בחליפות מכתבים ענפה בין הצדדים, אם כי במכתב אחד ויחיד בו הועלה נושא הבוררות.  לכן, בנסיבות הספציפיות, קבע בית המשפט, אין די בהעדר תשובה למכתב אחד כדי להסיק העדר נכונות של המבקשים לנהל את הליכי הבוררות על י המוסכם.

סעיף 5(ב) לחוק הבוררות מקנה לבית המשפט שיקול דעת בבואו להחליט על עיכוב הליכים כאשר קיים סעיף בוררות בהסכם.

הזוג פוקס טוענים כי המשיבים באו שלא בתום לב והסתירו מבית המשפט דבר פנייה אליהם במכתב והיעדר התגובה.

בית המשפט קבע כי אין די בטענה האמורה כדי להצדיק הימנעות מעיכוב הליכים ואי קיום הסכם הבוררות. בית המשפט הוסיף כי נטייתו היא להגשים את כוונת הצדדים וככל הניתן לבצע הסכם בוררות שנעשה.

 

הכרעת בית המשפט:

הדיון בתביעה נגד המשיבים יעוכב בהתאם לסעיף 5 לחוק הבוררות, קרי, עיכוב ההליכים בין הצדדים להסכם בבית המשפט, עד לקיום הליך הבוררות שנקבע בהסכם בוררות.

 

בעניין נתבע 4 שצורף לכתב תביעתם של הזוג פוקס, אך לא הצטרף למבקשים בתביעתם זו, קבע בית המשפט כי התיק ימשיך להתנהל בעניינו, אלא אם יחליטו נתבע 4 והזוג פוקס ליישם את מנגנון הבוררות שבהסכם ביניהם, ואולי אף לחבור לבוררות בה יטלו חלק המבקשים.

ניתן ביום 26.01.2009.

לחץ כאן לאתר הבית של מושב בני דרור.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: