כיצד יפורשו תנאי סף במכרז

עת"מ 32439-12-22 מטרופולי-נט בע"מ נ' מועצה מקומית מטולה ואח' בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כב' ס . הנשיאה, השופט אשר קולה

מטרופולי-נט בע"מ (להלן: "מטרופולי-נט") הגישה עתירה כנגד זכייתה של מלם מערכות בע"מ (להלן: "מלם") במכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע, שפרסמה המועצה המקומית מטולה (להלן: "מ.מ.מטולה")

רקע וטענות הצדדים:

ביום 30.10.22 קיבלה מטרופולי-נט הודעה על אי זכייתה, ולמחרת פנתה אל מ.מ.מטולה בבקשה לעיין בכל מסמכי המכרז. המסמכים התקבלו אצל מטרופולי-נט, כאשר מסמכי הניסיון הועברו מושחרים. בהמשך לכך פנתה שנית למ.מ.מטולה בדרישה לפסול את הזכייה, בטענה כי מלם לא עמדה בתנאי הסף ובשל מצגי שווא שהציגה בהצעתה. עוד ביקשה מטרופולי-נט לקבל את המסמכים שלו הועמדו לרשותה או שנמסרו מושחרים. מ.מ.מטולה עדכנה את מטרופולי-נט כי פנייתה הועברה לתגובת מלם, וכי לא ניתן להקפיא את ההתקשרות משזו יצאה כבר לדרך.

לטענת מטרופולי-נט, מלם אינה עומדת בתנאי הסף כי "המציע העניק בעצמו שירותי יישום התקנה והטמעה של מערכות מידע לניהול רשויות מקומיות ל-3 (שלוש) רשויות מקומיות, במשך 5 (חמש) שנים שקדמו לפרסום המכרז לכל רשות כאמור", משתי סיבות: 1) המערכת מטעם מלם אינה מערכת מידע לניהול רשות מקומית 2) השירותים לרשויות המקומיות לא ניתנו על ידי מלם בעצמה אלא באמצעות חברות אחרות.

מנגד, מ.מ.מטולה ומלם טוענות שסעיף הסף, הוא סעיף רחב על מנת לאפשר את הרחבת התחרות וכניסת מערכות חדשות ומודרניות, וכי הניסיון הדרוש לא מתייחס למערכת הניהול המוצעת במכרז. כמו כן המערכת בה משתמשת מלם הינה מערכת מידע לניהול רשויות מקומיות כמו שכבר נקבע בעתירה כנגד זכיית המערכת, בדומה למקרה דנן. על מטרופולי-נט נאמר שהינה שחקנית ותיקה בתחום ואם חשבה שתנאי הסף אינו ברור היה עליה לדרוש הבהרות בנושא, בעת שלא פעלה כך היא מושתקת מלטעון כנגד תנאי זה. לבסוף נטען כי וועדת המכרזים היא גורם מקצועי בעל ניסיון ומומחיות, ואף אם בית המשפט סבור כי צריך לתת פרשנות אחרת לסעיף הסף, אין הוא מחליף את שיקול דעתה בדעתו אלה במקרים בהם מדובר בהחלטה החורגת ממתחם הסבירות.

דיון והכרעה:

בית המשפט אינו משמש כועדת מכרזים עליונה ואינו מחליף את שיקול דעתה של הועדה בדעתו שלו. כמו כן, כלל יסוד בדיני מכרזים הוא שעל מנת למנוע הפליה , ראוי להימנע מהגמשה בתנאי המכרז. לשם כך ראוי כי מסמכי המכרז יהיו מפורטים ובהירים, וינוסחו באופן מדויק, במיוחד כאשר מדובר בתנאי סף. תנאי סף של מכרז מתפרשים לפי כללי הפרשנות התכליתית, יחד עם אומד דעתו של עורך המכרז. תנאי המכרז אינם צריכים לשקף את רצונם של שני הצדדים אלה רק את רצונו הסוביקטיבי של עורכו. במקרה דנן המחלוקת הינה אודות המונח "מערכות מידע לניהול רשויות מקומיות", אשר לדברי מ.מ.מטולה כוונתה הייתה, שעל המציע להיות בעל ניסיון במתן שירותים מסוג זה, ללא הגבלה על סוג המערכת איתה נתן את שירותיו.  לא נמצא שום פגם בפרשנות אותה העניקה ועדת המכרזים לתנאי הסף, מ.מ.מטולה נתנה לצדדים לטעון בפניה את כל טענותיהם ואף נעזרה ביועץ חיצוני, טרם קבלת ההחלטה. לא רק זאת אלה משמטרופולי-נט אינה שאלה שאלות הבהרה, שומה שקיבלה על עצמה את פרשנותו המרחיבה של תנאי הסף.

סוף דבר:

בשים לב לכל האמור לעיל, העתירה נדחית.

מטרופולי-נט תישא בהוצאות כל אחת המשיבות ובשכר טרחת עורכי דינם בסכום של 15,000 ₪, ובסה"כ 30,000 ₪

 

ניתן היום, ו' אייר תשפ"ג, 27 אפריל 2023, בהעדר הצדדים.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: