לשם הנגשת דירת מגורים בקיבוץ נדרשת הסכמת הקיבוץ

בית משפט השלום בצפת בפני כבוד השופטת רביע ג'באלי ת"א 25376-10-20 קיבוץ איילת השחר אגודה שיתופית נ' אונה

קיבוץ איילת השחר (להלן: "התובע" או "הקיבוץ") הגיש תביעה כנגד חברת הקיבוץ (להלן: "הנתבעת"), לקבלת סעד הצהרתי שימנע מהנתבעת מלבצע עבודות בניה בכלל והקמת מעלית בפרט במקרקעי הקיבוץ, ללא אישורו.

רקע:

הנתבעת בת 65, המתגוררת בדירה הממוקמת בקומה השנייה בבית משותף בקיבוץ ומתניידת באמצעות כיסא ממונע. בשנת 2015 בוצעו עבודות שיפוץ והנגשה של דירת הנתבעת, במסגרתם הותקן מעלון אנכי בדירה. עקב החמרת מצבה של הנתבעת, היא עברה לשימוש בכיסא גלגלים נשכב, ומשכך המעלון האנכי איננו תואם עוד את מצבה.

בשנת 2019 אושר לנתבעת ע"י משרד השיכון מענק נוסף לצורך הנגשת הדירה והקמת מעלית מתאימה. הדירה שופצה אך המעלית לא נבנתה, וללא המעלית לנתבעת אין גישה לדירתה. בשנת 2020 נודע לקיבוץ כי הנתבעת החלה לבצע עבודות בניה בדירה ללא האישורים הדרושים וללא היתר בניה, ומכאן הגשת התביעה.

טענות הצדדים:

הקיבוץ טוען כי הנתבעת ברת רשות בדירה ומעמדה כשוכרת, הדירה והמקרקעין עליה ממוקמת הדירה הם בבעלותו. לכן, אין בידי הנתבעת לבצע בדירה שינויים מבניים ללא אישורו. כמו כן, אף אם הדירה הייתה משויכת לנתבעת, גם אז נדרשת הסכמת הקיבוץ לביצוע עבודות במקרקעין שבבעלותו. עוד טוען הקיבוץ, כי הציע לנתבעת דירה מונגשת בקומת קרקע, וכי ישנה חלופה מאושרת להקמת מעלית לצורכי הנתבעת, אך לשתי ההצעות הנתבעת סירבה.

לטענת הנתבעת, היא לא ביצעה עבודות ללא אישור הגורמים המעורבים, וכי בשנת 2019 קיבלה אישור מאת אדריכל הוועדה להיתר בניה, בנוסף על כך טוענת הנתבעת כי לפי סעיף 59ג לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969, "התאמות לאדם עם מוגבלויות", התקנת מעלית לצורכי נגישות אינה טעונה היתרי בניה. לבסוף טוענת הנתבעת שמתוקף תקנון הקיבוץ, חלה על הקיבוץ החובה לפעול להנגשת דירתה ולהשיג עבורה את ההיתרים הדרושים.

דיון והכרעה:

עניין שיוך הדירה אינו רלוונטי, שעה שמדובר בעבודות שממילא טעונות היתר בניה ואישור הקיבוץ בתור בעל המקרקעין, וככל ומדובר בבית משותף, נדרשת גם הסכמת בעלי הדירות בבניין. לאחר עיון בסעיף 59ג לחוק המקרקעין, נמצא כי החוק אינו פוטר מקבלת היתר לבניית מעלון, אלה להפך, נדרשים אף תנאים נוספים לצורך ביצוע ההתאמה. ניכר כי הקיבוץ יצא ידי חובה בניסיונותיו לקדם את נושא נגישות הנתבעת בין אם בדירה החדשה, ובין אם בחלופת הבניה המוצעת.

לנוכח האמור, מתקבלת התביעה במלואה. ניתן בזה צו האוסר על הנתבעת לבצע עבודות בנייה בכלל והקמת מעלון בפרט, במקרקעי הקיבוץ ללא רשות הקיבוץ.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: