מה דינו של הסכם הנחתם בין המועצה לבין מהנדס ולא נחתם ע"י יו"ר המועצה והגזבר?

ע"א (חי') 23032-11-19 בבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים בפני כבוד השופטת שושנה שטמר

המערער  הינו מהנדס אשר ביצע עבור המועצה המקומית עוספיא עבודות תכנון שונות. המערער מערר על קביעת בית משפט השלום לדחות את תביעתו לתשלום על עבודה אשר בוצעה בשנת 1999.

 

בית משפט השלום קבע כי תביעתו של המערר התיישנה. כמו כן נקבע, כי בינו לבין המועצה לא נחתם הסכם בדבר ביצוע העבודה, וממילא הסכום לתשלום אינו ידוע. בנוסף, גם אם היה הסכם הוא אינו עומד בדרישת סעיף 203 לפקודת העיריות המחייב את חתימת ראש המועצה והגזבר לצד חותמת המועצה.

 

דיון והכרעה

בית המשפט המחוזי בחן את קביעותיו של בית משפט השלום וקבע:

 

לעניין אי קיומה של הוראת ס' 203 לפקודת העיריות המחייב כי הסכם הנעשה ע"י המועצה יהיה חתום בחותמת המועצה, וע"י יו"ר המועצה וגזברה. בית המשפט קבע, כי אכן הסכם אשר לא נחתם ע"י ראש המועצה והגזבר בטל. עם זאת, מרגע שהוכרז כי ההסכם בטל יש להורות על כל צד להשיב לצד השני את מה שקיבל. במקרה דנן, בשל העובדה כי המועצה קיבלה כבר את שירותיו של המהנדס והיא אינה יכולה להשיבם בפועל, היא מחויבת לשלם לו עבור העבודה שביצע. לפיכך, קבע בית המשפט כי התשלום יהיה חלקי בלבד בסך 70% מהסכום הכללי.

 

לעניין התיישנות התביעה, אין חולק כי הזמנת העבודה בוצעה בשנת 1999, עם זאת, בשנת 2016 נערכה ישיבה במועצה אשר בה התנהל מו"מ על תשלום החוב למערר. לדעת בית משפט השלום הייתה זו ישיבת גישוש ואין לראות בישיבה זו כהודאה בחוב. ברם, בית המשפט המחוזי קבע, כי המועצה לא הכחישה בישיבה את קיומו של החוב, בהתאם, נקבע כי יש ללמוד מחוסר ההכחשה את הסכמת המועצה בדבר קיימו של החוב. לפיכך לפי ס' 9 לחוק התיישנות, מרגע שהמועצה הודתה בקיימו של החוב הוא לא התיישן.

 

לעניין קיומו של ההסכם וגובה התשלום הקבוע בו, קבע בית המשפט כי מאחר והמועצה לא הציגה המועצה סכום שונה מהסכום אותו הציג המערר, יש לקבל את הסכום אותו אשר בוקש ע"י המערר. למעלה מכך, המערר אף ביקש לתקן את הסכום ולהפחיתו בשל טעות בחישוביו, דבר המעיד על יושרו.

 

סיכום

בית המשפט קיבל את הערעור באופן חלקי, וקבע כי יש לשלם למערר 70% מהסכום, ולא את הסכום המלא, זאת בשל העובדה כי מדובר בהשבה להסכם בטל ולא בתשלום מכוח הסכם קיים.  כמו כן, המועצה חוייבה בהוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 30,00 ₪.

 

ניתן ביום: כ"ב טבת תש"פ, 19.01.2020.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: