מה מידת תקפותו של כתב וויתור על זכויותיו של עובד אשר פוטר מעבודתו במושב מבקיעים?

בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע- עב 001647/07 רבקין מיכאל נ' מבקיעים מושב שיתופי להתיישבות בע''מ

 

העובדות הרלוונטיות:

מר רבקין מיכאל הועסק על ידי מבקיעים מושב שיתופי להתיישבות בע"מ- ברפת החל מחודש יולי בשנת 1998, עד שפוטר בחודש אוגוסט 2005.

בסמוך לאחר סיום העסקתו חתם רבקין מיכאל על כתב קבלה ושחרור (להלן: כתב ויתור) ובו אישר, כי קיבל מאת מושב מבקיעים את הסכומים הבאים: פיצויי פיטורין בסך 5,179 ₪, סכום בסך 30,717 ₪ באמצעות מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי בע"מ, וכן סכום בסך 19,686 ₪ לסילוק כל תביעותיו בגין העסקתו וסיום עבודתו לרבות שכר עבודה, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה חגים וכד'.

בנוסף, קיבל רבקין מיכאל סכום בסך 2,149 ₪ במסגרת המשא והמתן שערך עם מושב מבקיעים לסילוק תביעותיו.

בכתב הויתור עליו חתם רבקין מיכאל, נאמר כי תמורת קבלת הסכום המפורט, מוותר מיכאל רבקין לחלוטין על כל תביעה הנובעת מעבודתו כנגד מושב מבקיעים.

לפנינו תביעה שהגיש רבקין מיכאל כנגד מושב מבקיעים לבית הדין האזורי לעבודה ובה תובע הפרשי שכר, פיצויי פיטורים , הפרשי שכר עבודה וזכויות סוציאליות שונות.

רבקין מיכאל מבקש את הסעדים הבאים: תשלום בגין העסקה בשעות נוספות ובימי המנוחה השבועית, תוך הסתמכות על רישומים וכרטיסי נוכחות, תשלום עבור ימי חג, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה ותוספת ביגוד.

 

טענות מושב מבקיעים:

מיכאל רבקין מנוע מלתבוע את מושב מבקיעים בשל חתימתו על כתב הויתור, לפיו קיבל את מלוא זכויותיו עם סיום העסקתו. ביחס לתשלום בגין עבודה בשעות נוספות ובימי מנוחה שבועית- רישום שעות העבודה המפורט בתלושי השכר, אינו משקף את שעות העבודה של מיכאל רבקין מדי חודש.

 

כבוד השופט משה טוינה פסק:

בית הדין לעבודה ייתן תוקף לכתב וויתור רק בנסיבות חריגות. בפרט, אין להסתמך על כתבי קבלה, כאשר העובד הבהיר, עוד במעמד החתימה, כי ההסכם עליו חתם, המונע ממנו זכויותיו, אינו מקובל עליו.

הזכויות אשר בעטיין דורש רבקין מיכאל את דרישותיו הינן זכויות מכוח חקיקת המגן בדיני עבודה, הקובעת רף מינימאלי של זכויות לעובדים אשר אינן ניתנות לויתור.

בטרם חתימת כתב הקבלה, לא נערך דיון עם רבקין מיכאל לעניין זכותו בגין העסקה בשעות נוספות וימי מנוחה שבועית.

לפיכך, לאור העובדה כי כתב הויתור אינו משקף את דעתו של רבקין מיכאל שהתנגד לתוכנו ולאור העובדה כי מדובר בזכויות מכוח חקיקת המגן, כתב הויתור אינו תקף.

עם זאת, רבקין מיכאל אינו זכאי לאחוז את החבל משני קצותיו, מחד לקבל ממושב מבקיעים סכום של 19,686 ₪ במסגרת כתב הויתור ומאידך לתבוע את זכויותיו, תוך שהוא מתעלם מן הסכומים שקיבל. לפיכך, מן הסכומים אשר ייפסקו לטובת רבקין מיכאל, יש לקזז את הכספים שקיבל ממושב מבקיעים בשל חתימתו על כתב הויתור.

נמצאו סתירות בין רישומי הנוכחות שערך רבקין מיכאל לבין אלו שערך מושב מבקיעים. הרשום בתלושי השכר מהווה הודאת בעל דין ואין המעביד יכול להתכחש לרישום זה, אלא בנסיבות חריגות. לכן, יש להעדיף את רישומיו של רבקין מיכאל. לפיכך, בגין עבודה בשעות נוספות- זכאי רבקין מיכאל לגמול בסך 9,884 ₪, ובגין עבודה בימי מנוחה שבועית זכאי לגמול בסך 22,473 ₪.

בגין ימי חג- זכאי רבקין מיכאל לסכום של 6,776 ₪.

בגין ימי חופשה- זכאי רבקין מיכאל ל– 52 ימי חופשה, ולכן זכאי לסכום של 9,152 ₪.

בגין דמי הבראה- ביחס לשנתיים האחרונות, בהן הועסק (שכן בתקופה שקדמה לכך, הזכות התיישנה) זכאי רבקין מיכאל לסך של 4284 ₪.

ביחס לרכיב פיצויי פיטורים- שולמו לרבקין מיכאל פיצויי פיטורים ביתר בסך 2,891 ₪. לפיכך, מן הסכומים שייפסקו לטובת רבקין מיכאל יש לקזז סכום זה.

לסיכומו של עניין, נפסק לטובת רבקין מיכאל סכום של 52,569 ₪. מסכום זה יש לקזז את הסכום שקיבל רבקין מיכאל בסך 21,853 ₪ בגין חתימתו על כתב הויתור וכן סכום של 2,891 ₪ בגין תשלום ביתר של פיצויי הפיטורים, סה"כ 24,744 ₪.

 

ניתן ביום 24.6.09

לחץ כאן למידע אודות מושב מבקיעים מתוך אתר ויקיפדיה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: