מה עונשם של בני זוג פנסיונריים וחולים, חברי קיבוץ העוגן, אשר ביצעו בנייה בלתי חוקית?

בבית המשפט השלום בנתניה- עמק 050621/07 מדינת ישראל נ' וויג וויליאם ווויג דינה

 

עובדות רלוונטיות:

וויג וויליאם ודינה הינם פנסיונרים בני 74 וחברי קיבוץ העוגן למעלה מ-40 שנה. וויליאם וויג ודינה הם אנשים חולים מאוד, המשתכרים מקצבת זקנה ומפנסיה חודשית בסך של 2,000 ₪, ונדרשים להוצאות בסך של 1,000 ₪ מדי חודש עבור תרופות. וויליאם ודינה וויג ביצעו עבודות בנייה ושימוש במקרקעין ללא היתר ובניגוד לחוק התכנון והבנייה, והציבו מבנה עץ בשטח של כ-60 מ"ר על עמודי בטון, השלימו את בניית המבנה ואיכלסו אותו ללא כל היתר.

 טענות מדינת ישראל:

מדובר בעבירות חמורות שהפכו למכת מדינה, שיש למגר אותה על ידי עונשים כבדים שיהיה בהם כדי להרתיע אזרחים עבריינים המעדיפים את האינטרס הפרטי שלהם, ומסכלים תוכניות של רשויות התכנון, ועל ידי הצבת עובדות בשטח מאלצים את הרשות לשנות את התכנון המקורי ולהתיר את הקיים. מדינת ישראל מבקשת להטיל על וויליאם וויג ודינה וויג, כל אחד מהם, קנס כספי בסכום שלא יפחת מ-10,000 ₪. וכן להורות לוויליאם וויג ודינה וויג לחתום על התחייבות כספית בשיעור מרתיע, על מנת שלא יחזרו על אותן עבירות. בנוסף מבקשת מדינת ישראל להורות לוויג וויליאם ודינה לשלם כפל אגרת בנייה בסך של 3,240 ₪. מדינת ישראל מבקשת שיוצא צו הריסה לגבי המבנה שהוקם על ידי וויג דינה ווויליאם ללא היתר. מדינת ישראל לא מתנגדת לעיכוב ביצוע ההריסה, אולם לפרק זמן קצר בלבד. במידה ווויליאם ודינה וויג לא יהרסו את הבנייה שבוצעה ללא ההיתר, תהא רשאית המדינה לבצע את ההריסה והוצאות ההריסה יחולו על דינה ווויליאם וויג.

טענות וויליאם וויג ודינה וויג:

וויליאם ודינה וויג הינם אנשים מבוגרים בני 74, וחברי קיבוץ העוגן למעלה מ-40 שנה. וויליאם ודינה וויג הינם ברי רשות בבית קטן בן 60 מ"ר שקיבלו עם הגעתם לקיבוץ העוגן. דינה ווויליאם וויג הינם חולים מאוד, ובייחוד וויליאם וויג אשר סובל ממכלול של מחלות לרבות מחלת הפרקינסון, ניתוחים בברך ובעיות גב קשות. מצבו של וויליאם וויג החמיר והוא נזקק לסיוע מיידי באמצעות העסקת עובד סיעודי. בקיבוץ העוגן לא הייתה דירה פנויה למגורי העובד, ולוויליאם ודינה וויג לא נותר, אלא להרחיב את בית המגורים שביצעו באופן מינימאלי, לצורך הקמת מגוריו של העובד. וויליאם ודינה וויג, טרם הרחיבו את המבנה כאמור, פנו לקיבוץ העוגן, המצוי בהליך שיוך דירות, ונמנע מלהיענות לבקשתם, על אף הצרכים המיוחדים של דינה וויליאם וויג. לכן, מסיבות אלו שלא היו תלויות בוויליאם ודינה וויג, הם אלו שהובילו לביצוע הבנייה ללא היתר. וויג וויליאם וויג דינה הם פנסיונרים שמתקיימים מקצבת זקנה ופנסיה בסך של 2,000 ₪. מהכנסה מינימאלית זו הם נדרשים בהוצאה חודשית של 1,000 ₪ לתרופות לאור מחלותיהם. וויג דינה וויליאם הודו ולקחו אחריות על מעשיהם, ובכך חסכו זמן שיפוטי ניכר. כמו כן, אין לוויג וויליאם ודינה כל הרשעות קודמות. לכן, יש לקנוס כל אחד מהם בסך של 2,000 ₪ בלבד, שכן כל ענישה אחרת תפגע בקיומם הבסיסי. בנוסף, וויליאם ודינה וויג פועלים להשגת היתר לבנייה באופן נמרץ, תוך השקעת משאבים רבים, וכבר נחתם עם קיבוץ העוגן הסכם לפיו להם ביתם. וויג וויליאם ודינה מבקשים עיכוב ביצוע הריסה לתקופה של 24 חודשים, לאור העובדה כי קיבוץ העוגן מצוי בהליך שיוך דירות, ועל כן השגת ההיתר עלול לקחת זמן רב.

כב' השופטת טלמור אביבה פסקה:

וויליאם ודינה וויג ביצעו עבירות שהינן חמורות ובניגוד לחוק התכנון והבנייה, כאשר ביצעו עבודות בנייה ללא היתר. הוראות חוק התכנון והבנייה נועדו על מנת להגן על ביטחון הציבור ורכושו ולמנוע סיכון חיי אדם. וויליאם ודינה וויג ביצעו עבודות במקרקעין ושימוש במקרקעין בהיקף משמעותי ללא היתר, דבר המצדיק ענישה משמעותית שיהא בה כדי לבטא את המסר שצריך לצאת מלפני ביתה משפט והוא חומרת העבירות ואת החומרה שבית המשפט מייחס לעבירות שכאלה. מאידך, אני מתחשבת בכך שוויג וויליאם ווויג דינה הודו באשמה, ואינם בעלי הרשעות קודמות. כמו כן, בכך שמדובר באנשים מבוגרים, פנסיונרים וחולים שהינם חברי קיבוץ העוגן למעלה מ-40 שנה. וכן, שוויג וויליאם ודינה מתקיימים מקצבת זקנה ופנסיה בסך של  2,000 ₪ ובנוסף יש להם הוצאות כבדות בגין תרופות הדרושות להם. ובנוסף לשוויג וויליאם ודינה פועלים לקבלת היתר לבניה.

לסיכומו של עניין, בנסיבות אלו, מוצא צו הריסה לגבי הבנייה ללא ההיתר, אך ביצוע הצו נדחה למשך 12 חודשים מיום מתן פסק דין זה. וויג וויליאם ווויג דינה, כל אחד בנפרד, ישלמו קנס בסך של 10,000₪, ב-10 תשלומים שווים ורצופים כשהראשון לא יאוחר מיום 1/5/2009, או ירצה 180 ימי מאסר תמורתם. אי תשלום שיעור אחד משיעורי הקנס מעמיד את כל יתרת הקנס לפירעון מיידי. בנוסף, וויג וויליאם ווויג דינה, כל אחד מהם, יחתמו היום, על התחייבות על סך של 10,000 ₪ למשך שנתיים להימנע מלעבור את אותן עבירות או עבירה שעניינה אי קיום צו בית משפט זה ואם לא, ייעצר כל אחד מהם למשך 7 ימים. ההתחייבות תכנס לתוקף בעוד 12 חודשים מיום מתן פסק דין זה. כמו כן, וויליאם וויג ודינה וויג ישלמו כפל אגרה בסך של 3,420 ₪, שתשולם תוך 90 יום מיום מתן פסק דין זה. תינתן זכות ערעור תוך 45 ימים מיום מתן פסק דין זה.

 

ניתן ביום 1/4/2009

למידע נוסף אודות קיבוץ העוגן לחץ כאן

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: