מועצה מקומית מצפה רמון שיפצה את לשכת ראש המועצה החדשה, אך מסרבת לשלם לקבלן על עבודתו

בית משפט השלום באר שבע ת''א 002194/07 מחיצות דרום בע''מ נ' מועצה מקומית מצפה רמון

 

חברה לביצוע עבודות גבס מחיצות דרום בע"מ הגישה תביעה כספית בסך 15,600 ₪ כנגד המועצה המקומית מצפה רמון, בגין ביצוע עבודות גבס במשרדי המועצה.

 

טענות מחיצות דרום:

מחיצות דרום ביצעה במשרדי ראש המועצה המקומית מצפה רמון, עבודות גבס. המועצה המקומית אף הורתה למחיצות דרום כי על העבודה להתבצע תוך שלושה ימים, על מנת לאפשר כניסתה של ראש המועצה החדשה לתפקידה.

לאחר שסוכמו כל פרטי העבודה, היא בוצעה עפ"י תכנית שאושרה מראש על ידי ראש המועצה היוצא ובפיקוחו הצמוד. העבודה הושלמה לשביעות רצונה של מזכירת המועצה המקומית מצפה רמון.

 

טענות מועצה מקומית מצפה רמון:

בהתאם לצו המועצות המקומיות (א) תשי"א 1950, אין תוקף להתחייבות הרשות, שכן לא אושרה על ידי ראש הרשות והגזבר, אלא ע"י מזכיר המועצה וראש המועצה היוצא.

אין לראש המועצה היוצא סמכות לחיוב המועצה, והמועצה המקומית מצפה רמון פטורה מתשלום.

 

בית המשפט קבע:

היקף העבודה שאושר עפ"י ההזמנה המקורית, עמד על סך של 88,473 ₪. בפועל בוצעה העבודה על ידי מחיצות דרום בכמחצית הסכום שאושר (44,883 ₪) ונותר עודף תקציבי מאושר של 43,590 ₪. העבודה נשוא התביעה נעשתה כהשלמה להזמנה המקורית, ולכן אין חריגה תקציבית.

מדובר באותו סוג של עבודה, באותו מקום ביצוע, בין אותם צדדים ולאותן מטרות. על כן לא היה צורך לאישור מחודש.

 

חוזה הכרוך בהתחייבות כספית מטעם המועצה, חייב לעמוד, על פי צו המועצות המקומיות, בדרישות צורה והרשאה מסוימות, לרבות חתימת ראש העיר והגזבר וחותמת המועצה. חוזה, שאין עליו חתימות, הוא באופן עקרוני חסר נפקות משפטית, והמחוקק אף נקט לגביו את הביטוי "לא יחייבו".

ראוי להקפיד הקפדה יתרה על קיום תנאי החוק לעניין התקשורת של המועצה ולהבטיח שהוצאת כספי הציבור תיעשה כדין.

בנסיבות בהן קיימת הזמנה מקורית מאושרת כדין, אין חריגה תקציבית, המדובר באותו סוג של עבודה, באותו מקום ביצוע, בין אותם צדדים ולאותן מטרות, והכול ברצף אירועים עוקב, ספק אם היו זקוקים כלל הצדדים לאישור מחודש.

בנסיבות בהן אין מחלוקת שהמועצה קיבלה ואף עשתה שימוש לרווחתה ולטובתה בעבודה קבלנית שביצעה מחיצות דרום בע"מ, בלא כל הסתייגות שהיא מעצם הביצוע, המחיר וטיב העבודה, וכל שטוענת היא להיעדר הסכם פורמאלי מאושר כדין, משמעות דחיית התביעה כמבוקש על יד המועצה, הינה ללא ספק, התעשרות המועצה על חשבון מחיצות דרום בע"מ, שלא כדין. כידוע הביטוי "שלא על פי זכות שבדין", פורש בפסיקה בהרחבה ונכללו בגדרו מעשים המנוגדים לדין וכן מקרים שבהם ההתעשרות היא "בלתי צודקת" כשמבחן הצדק, על פיו נבחנת השאלה האם ההתעשרות אינה כדין, מודרך על פי "תחושת המצפון והיושר" ועל פי השקפות בדבר "הישר והטוב".

 

מרגע שברור כי המועצה קיבלה את העבודה, וכל עוד לא קיבלה מחיצות דרום בע"מ את תמורת עבודתה, הרי שהמועצה מחזיקה בכספה של מחיצות דרום בע"מ שלא כדין, תוך שהיא גורמת ללא ספק לפגיעה בכיסה ויש לראות בה כמי שחבה להשיב למחיצות דרום בע"מ את הרווח שנתקבל אצלה, לא כדין. רווח זה הינו התעשרות לא מוצדקת מצד המועצה לפי חוק עשיית עושר.

 

ביצוע העבודה נשואת המחלוקת, נחשבה על ידי הצדדים כהשלמת העבודה, אשר תואמת איפה להוראות ס' 193 (א) הנ"ל.

 

לסיכום, בית המשפט דחה את עמדת המועצה המקומית מצפה רמון, וחייבה לשלם למחיצות דרום בע"מ את מלוא סכום התביעה בסך 15,600 ₪ כשהוא צמוד ונושא ריבית כחוק מיום הגשת התביעה (8.3.07) ועד למלוא התשלום בפועל.

בנוסף חייבה לשלם למחיצות דרום בע"מ סך 5,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, צמוד ונושא ריבית כחוק מיום פסק הדין ועד למלוא התשלום בפועל.

ניתן ביום 10.11.2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: