מוצרי החלב במקרר החדש, שרכש קיבוץ נאות מרדכי, התקלקלו- הקיבוץ יפוצה

בבית משפט השלום בקרית שמונה- תא''מ 398/06 קיבוץ נאות מרדכי נ' אב קור בע''מ ודוד מורג

 

העובדות הרלוונטיות:

ביום 3.4.05 רכש קיבוץ נאות מרדכי מחברת אב קור בע"מ מקרר מסחרי ומקפיא לשימוש במרכולית של הקיבוץ. לטענת קיבוץ נאות מרדכי, בתקופה של שבועיים התקלקל המקרר, שרכש הקיבוץ, שלוש פעמים ונדרש לתיקונים.

ביום 2.8.05 חדל מדחס הקירור מלתפקד, ולאחר שפנה קיבוץ נאות מרדכי לאב קור בע"מ, נשלח מטעם החברה טכנאי לתיקון המדחס.

ביום 7.8.05 המדחס חדל שוב מלעבוד, וכתוצאה מכך התקלקלו מוצרי חלב שאוחסנו בקירור. לאחר שבוע, חדל המדחס פעם נוספת לעבוד, ושוב התקלקלו כתוצאה מכך מוצרי חלב שאוחסנו בקירור.

כמו כן, אב קור בע"מ לא סיפקה לקיבוץ נאות מרדכי תעודת אחריות בגין רכישת המקרר.

 טענות קיבוץ נאות מרדכי:

בהתאם להסכם המכר, העניקה אב קור בע"מ אחריות למקרר לתקופה של שנה. האחריות כללה גם נזקים שייגרמו עקב כשל במקרר, ולא רק שירות תיקונים. האחריות צויינה בהצעת המחיר, על בסיסה נרכש המקרר על ידי קיבוץ נאות מרדכי.

קיבוץ נאות מרדכי תובע את חברת אב קור בע"מ ודוד מורג, מנהלה של חברת אב קור בע"מ, בגין קלקול מוצרי החלב בפעם הראשונה, בשווי 5,485.90 ₪, ובגין קלקול מוצרי החלב בפעם השנייה, בשווי 4,250 ₪. סה"כ, סכום התביעה הינו על סך 10,470₪. כמו כן, קיבוץ נאות מרדכי תובע את אב קור בע"מ בשל הפרת חוזה כלפי הקיבוץ ובשל רשלנות בתיקון התקלות במקרר.

 טענות אב קור בע"מ ודוד מורג:

תנאי האחריות בחוזה רכישת המקרר אינם כוללים אחריות לנזקים עקיפים.

באשר לתקלות במקרר- הבעיה הטכנית שנמצאה היתה שבר בצינורית גז, ולא בתפקוד המדחס, כנטען על ידי קיבוץ נאות מרדכי.

ככל שאכן נוצרה תקלה במקרר, היא נוצרה מחמת שימוש לקוי של קיבוץ נאות מרדכי, או מחמת היזק שנגרם ע"י הקיבוץ או ע"י צד שלישי.

שירות התיקונים שניתן ע"י אב קור בע"מ היה מקצועי וסביר, וננקטה כל פעולה סבירה בבדיקת המקרר.

 כב' השופטת  ברכה סמסון פסקה:

נשאלת השאלה- האם אב קור בע"מ נתנה לקיבוץ נאות מרדכי תעודת אחריות, הכוללת גם נזקים עקיפים?

בהצעת המחיר נאמר כי רכישת מקרר כוללת אחריות לשנה ושירות תיקונים. הצעת המחיר אכן מחייבת את אב קור בע"מ, אך לא ניתן ללמוד מלשונה, כי היא כוללת אחריות לנזקים עקיפים, במקרה של תקלה במקרר.

לעניין טענת התרשלות בתיקון התקלות במקרר-  חגי אלכסנדר, מנהל הקהילה של הקיבוץ, הצהיר כי ארעו שלוש תקלות במקרר בתקופה של שבועיים באוגוסט 2005, שכתוצאה מהן חדל המקרר מלפעול. וכן הצהיר כי טכנאי מטעם אב קור בע"מ, לאחר התיקון הראשון ולאחר התיקון השני- אישר כי ניתן להשתמש שוב במקרר.

דוד מורג, מנהלה של אב קור בע"מ, הצהיר כי הבעיה הטכנית במקרר, בשתי התקלות הראשונות, לא הייתה כלל במדחס, כאמור בטענת קיבוץ נאות מרדכי, אלא שבר בצינוריות גז שונות המצויות ביחידת העיבוי.

הוכח כי המקרר חדל מלתפקד שלוש פעמים בפרק זמן של שבועיים, כשלשה חודשים לאחר אספקת המקרר והתקנתו על יד אב קור בע"מ.

דוד מורג מציין, כי לאחר תיקון המקרר, בשתי הזדמנויות, נאמר לעובדי הצרכניה שהיו במקום, שיש לבחון מספר ימים כיצד המקרר עובד. אולם, לא הוצג בבית משפט זה תיעוד כלשהו ביחס למהות התקלה במקרר או התיקון, ואף דוד מורג אישר כי הוא אינו הטכנאי שתיקן את המקרר, וכי לא הוא ראה את התקלות, אלא טכנאים מטעם אב קור בע"מ.

נראה כי, תיקון המקרר לא בוצע כראוי. אב קור בע"מ לא העידה את הטכנאי שביצע את התיקון ולא הציגה את התיעוד שערך הטכנאי. לפיכך, הימנעותה מלעשות כן, פועלת לחובתה.

טענתו של קיבוץ נאות מרדכי לעניין שווי המוצרים שהתקלקלו לאחר התיקון השני- התבססה על סרט קופה, שלא התקבל כמסמך קביל להוכחת שווי המוצרים שהתקלקלו. אולם לאחר התיקון השלישי, הציג קיבוץ נאות מרדכי תעודת משלוח בסך של 4,250 ₪, יום לאחר אירוע התקלה. סמיכות הזמנים בין מועד התקלה למועד תעודת המשלוח מעיד כי המוצרים נרכשו במקום אלה שהתקלקלו, וזהו שיעור הנזק שנגרם לקיבוץ נאות מרדכי.

לסיכומו של עניין, הנזק שנגרם לקיבוץ נאות מרדכי הינו הנזק שנדרש לשלם תמורת המוצרים החדשים שרכש במקום אלה שהתקלקלו כתוצאה מכך שחדל המקרר לתפקד.

 אב קור בע"מ תשא בהוצאות קיבוץ נאות מרדכי בסך 4,250 ₪ משוערך ליום פסק הדין, מיום הגשת התביעה- 4,920 ₪. בנוסף, תישא בהוצאות משפטיות יחסיות בסך 150 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ כולל מע"מ.

סה"כ אב קור תישא בהוצאות קיבוץ נאות מרדכי בסך 6,070 ₪.

 ניתן ביום 28/1/2009

לדף הבית של קיבוץ נאות מרדכי

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: