מושב מגדים והועד המקומי אינם אחראים לנזק שנגרם לתושבת המושב בגין גניבת רכבה מהמושב

בבית משפט השלום בחדרה בפני כב' השופט נאסר ג'השאן. תא"מ 25440-04-12 מרגלית אלבז רביבו נ' מושב מגדים
רקע

בשנת 2011 נגנב ממושב מגדים רכבה של תושבת המושב מרגלית אלבז רביבו. מאמצי המשטרה למצוא את רכבה עלו בתוהו, ובעקבות זאת פיצתה אותה חברת הביטוח בביטוח מקיף מפני גניבה ע"פ שווי הרכב.

אולם, לטענת מרגלית, נגרמו לה נזקים נוספים אשר לא נכנסים תחת תשלום הביטוח, ובין היתר, הפסד פרמיית הפוליסה וגניבת שלושה מכשירים ניידים ומשקפי שמש, המסתכמים בכ- 35,000 ₪. לטענתה, הגנבים הוציאו את רכבה דרך השער המערבי של המושב, אשר היה פרוץ זמן רב, ובכך התרשל הועד המקומי של המושב בתפקידו, שהרי הינו אחראי לשמור על רכוש התושבים ואף גובה לשם כך אגרת שמירה מתושבי המושב.

בתגובה, טוען הועד המקומי, כי השער המערבי לא הותקן לצרכי שמירה אלא למניעה מן העוברים ושבים לעבור דרך המושב לצורך הגעה לחוף הים, ומשכך, אין הוא אחראי לנזקים שנגרמו למרגלית בגין גניבת רכבה. בנוסף, טוען הועד המקומי, כי תשלום אגרת השמירה אינה עבור שירותי שמירה אלא עבור תחזוקת שער המושב, ולכן אין לראות בתשלום זה כגורם היוצר מחויבות לשמירה על רכוש התושבים.

דיון והכרעה

 ראשית, מציין ביהמ"ש, כי בהתאם לעדויות אשר נשמעו בפניו במהלך המשפט, מדובר במושב פתוח אשר יש לו יותר משני שערים, ואי אפשר להוכיח באופן חד משמעי כי הרכב נגנב דרך השער המערבי.

כמו כן, מוסיף ביהמ"ש, כי בהתאם לעדויות שנשמעו בפניו, השער המערבי אינו נמצא בתחום המושב אלא מחוצה לו, ונבנה בכדי למנוע מרכבים להגיע מתחת לגשר הרכבת באמצעות המושב או לנסוע לים דרך המושב, אך לא הוכח ע"י מרגלית כי מטרת השער למנוע גניבות.

בהמשך, מציין ביהמ"ש כי מרגלית לא הוכיחה כי הרכב נגנב דרך השער המערבי, ולא רק זו אלא שלא נשללה האופציה של הוצאת הרכב דרך השער הראשי, ומשכך, לא הוכח כי הפר המושב את חובת הזהירות שלו כלפי תושביו בכך שלא דאג לסגירת השער המערבי, שהרי לא הוכחה גניבה דרך שער זה, ולכן אין להלין על רשלנות המושב. כמו כן, בעקבות אי ההוכחה כי הרכב הוצא מהשער המערבי - לא מתקיים הקשר הסיבתי המקשר בין הרשלנות הנטענת לנזק.

בנוסף, דן ביהמ"ש בשאלה האם התרשל הועד המקומי בכך שלא חסם את השער המערבי, שהרי לטענת מרגלית, הועד המקומי גבה אגרת שמירה בכדי לשמור על רכוש התושבים. ביהמ"ש מציין, כי סמכויות הועד המקומי הינן סמכויות שהמועצה מאצילה לו, ונראה כי המועצה האצילה לו את הסמכות לקיים סדר שלטון ובטחון, והועד פעל להסדרת השמירה במושב ואף גבה אגרת שמירה. לפיכך, מתקיימת חובת זהירות מושגית של הועד כלפי התושבים. אולם, בבדיקתו את חובת הזהירות הקונקרטית, מציין ביהמ"ש, כי נראה שחובה זו לא הופרה כאן, שהרי שיקולי הועד לאי סגירת השערים היו סבירים, ומרגלית לא הוכיחה כי היה ניתן למנוע את הנזק באמצעים שעלותם פחותה מתוחלת הנזק. כמו כן, מוסיף ביהמ"ש ואומר, כי שטח המושב גדול והינו בעל מספר יציאות לשטחים פתוחים, ולכן כלל לא בטוח כי סגירת השער המערבי היתה מונעת את גניבת הרכב.

בהמשך, מציין ביהמ"ש כי אף אם היתה מרגלית טוענת לחיוב המושב מתוקף חוק השומרים היתה נדחית טענתה, שכן לא הוכח כי מדובר בהסכם שמירה בשכר, אלא בתשלום אגרה חודשית לצורך הסדרת פעילות הסיירים בשטחי המושב ואחזקת השער הראשי.

ביהמ"ש מדגיש, כי לא ניתן לומר כי תשלום זה מהווה כריתת הסכם בין הועד לבין התושבים המבוסס על תשלום דמי שמירה בתמורה לשמירה על רכושם.

לבסוף, דוחה ביהמ"ש את טענותיה של מרגלית בדבר הנזקים שנגרמו לה, ופוסק, כי מרגלית לא הוכיחה כי הנזקים נגרמו בגין גניבת הרכב.

סיכום

בית המשפט דוחה את תביעתה של מרגלית לרשלנות המושב אשר גרמה לגניבת רכבה, וקובע, כי היא לא הוכיחה כי הרכב הוצא דרך השער המערבי, ולכן נשלל הקשר הסיבתי בין ההתרשלות לבין הנזק.

בנוסף, חויבה מרגלית בתשלום הוצאות משפט בסך 6,500 ₪.

ניתן ב- כ"ה טבת תשע"ג, 07 ינואר 2013

 
לאתר מושב מגדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: