מושב תעוז ישלם למינהל מקרקעי ישראל כ- 352,000 ₪ עבור שימוש בקרקע על אף שלא נחתם הסכם חדש

בבית משפט השלום בירושלים בפני כב' השופטת יעל ייטב. ת"א 4546-09 מנהל מקרקעי ישראל נ' תעוז מושב עובדים של הפועל המזרחי
הרקע

מנהל מקרקעי ישראל ומושב תעוז חתמו על הארכת השכרת קרקע בשנת 2002 למשך 3 שנים. יש לציין, כי חוזה זה הינו הארכת תקופת השכירות, בהתאם לחוזה שנחתם בין הצדדים בשנת 1952. כעת, תובע המינהל מהמושב כ- 352,000 ₪ עבור שימוש בקרקע המינהל בין השנים 2009 – 2002, לאחר שהמושב לא שילם דמי שכירות עבור תקופה זו על אף שהמשיך להשתמש בקרקע.

המינהל מוסיף ומדגיש, כי על אף שהחוזה להמשך השכרת הקרקע משנת 2005 טרם נחתם בין הצדדים, מחויב המושב לשלם עבור השימוש בקרקע, הואיל וקיימת בחוזה משנת 2002 הוראה המחייבת את המושב לשלם דמי שכירות כל זמן שהינו מחזיק בקרקע. המינהל מחזק את טענתו בחוזה אשר לפיו סיכמו הצדדים תשלום דמי שכירות שנתיים, אולם חוזה זה טרם נחתם על ידם.

מאידך, טוען המושב, כי אינו חייב בתשלום דמי שכירות, שהרי תקופת החוזה פגה והמינהל לא הגיש תביעה לפינוי או סילוק יד מהקרקע ולכן יש בכך הסכמה להמשך השימוש של המושב בקרקע. לא רק זו, מוסיף המושב, אלא שהחוזה שהוצג ע"י המינהל בפני ביהמ"ש, לפיו נקבעו דמי שכירות שנתיים, אינו חתום ע"י הצדדים ולכן אינו תקף.

 

דיון והכרעה

 ראשית, קובע ביהמ"ש, כי בהתאם להוראה הקיימת בחוזה התקף, מחויב המושב בתשלום דמי שכירות כל זמן שהינו מחזיק בקרקע, וזו אף במקרה בו לא נחתם חוזה חדש בין הצדדים. כמו כן, מציין ביהמ"ש, כי לפי העדות שהוצגה בפניו במהלך המשפט, אין ספק כי המושב ממשיך להשתמש בקרקע לאחר תום תקופת השכירות שנקבעה בחוזה.

בנוסף, קובע ביהמ"ש, כי העובדה שהחוזה החדש בין הצדדים טרם נחתם אינה דרושה להכרעת המחלוקת, היות ובחוזה התקף בין הצדדים נאמר כי המושב ישלם דמי שכירות כל עוד הוא ממשיך לשהות בקרקע. ביהמ"ש מסביר כי לא הגיוני לטעון כי המושב רשאי להמשיך להשתמש בקרקע מבלי לשלם עבורה. לפיכך, פוסק ביהמ"ש כי על המושב לשלם דמי שכירות כפי שהיו משולמים למינהל אילו היה נחתם בין הצדדים חוזה חדש בתום תקופת השכירות, במתכונתו של החוזה התקף.

בעניין גובה הסכום אשר על המושב לשלם עבור השכירות מקבל ביהמ"ש את טענות המינהל וקובע כי הסכום עומד על כ – 352,000                                                     ₪.                                                     

 
סיכום

ביהמ"ש מקבל את התביעה של מינהל מקרקעי ישראל וקובע כי על מושב תעוז לשלם כ- 352,000 ₪ לו עבור השימוש בקרקע.

בנוסף, קובע ביהמ"ש, כי המושב ישלם הוצאות משפט בסך 20,000 ₪.

ניתן ב- כ"ד באדר תשע"ג, 06 במרץ 2013.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: