מושב תקומה נקנס ב-60,000 שקלים בגין עבירה של אחזקת אתר אשפה פיראטי; הרשעתם של מזכיר המושב ויו"ר ועד המושב בזמנים הרלוונטיים בוטלה

בבית משפט השלום בבאר שבע בפני כב' השופטת דרורה בית אור, סגן נשיא. ת"פ 4085/04 המשרד לאיכות הסביבה נ' תקומה מושב עובדים של הפועל המזרחי ואח'
הרקע

כנגד מושב תקומה, וכנגד מזכיר המושב ויו"ר ועד המושב בזמנים הרלוונטיים הוגש כתב אישום, בו יוחס להם, כי החזיקו והפעילו אתר פיראטי לסילוק פסולת ופסולת בניין, בשטח פתוח ברשות הרבים, בתחום השיפוט של המושב, וכל זאת ללא רישיון או היתר זמני כדין, באופן שלא מנע זיהום אוויר וריח בלתי סבירים, ומבלי שננקטו האמצעים הנדרשים על פי דין לתיפעול אתר פסולת.

מנגד, טענו הנאשמים, כי הם נקטו פעולות לתיקון המצב ולהסרת המפגע, כי נפלו פגמים במהלך החקירה, וכי העמדתם לדין אל מול אי העמדה לדין של מושבים אחרים במצב דומה מהווה אכיפה בררנית.

דיון והכרעה

בית המשפט סבר, כי המשרד לאיכות הסביבה הניח חומר ראיות שדי בו, ואף למעלה מכך, כדי להרים את הנטל, ולבסס מבחינה עובדתית את אשמת הנאשמים בעבירות המיוחסות להם במידת הוכחה של למעלה מכל ספק סביר.

לנאשמים יוחסו עבירות מכח 3 חוקים: עבירה על חוק רישוי עסקים, עבירה על חוק שמירת הניקיון, ועבירה על חוק מניעת מפגעים – ובית המשפט דחה את מרבית טענות הנאשמים, ובכלל זאת כי לא היו מודעים לנדרש מהם או כי פעלו כך מחמת היעדר תקצוב.

אמת הדבר, כי הנאשמים פעלו פה ושם לסידור האתר והשתדלו לקבל אישורים לפעולות שעשו בו, הם פנו למועצה מפעם לפעם לשלוח טרקטור לסידור האתר, ולפני שריפת הפסולת הם דאגו להוציא רשיונות ממשרד החקלאות והזמינו מכבי אש, דא עקא, שפעולות אלה אינן עומדות בדרישות המינימאליות.

לאור כל זאת, הרשיע בי המשפט את הנאשמים בעבירות על חוק שמירת הניקיון והחוק למניעת מפגעים, וביטל האישום נגדם בגין עבירה על חוק רישוי עסקים מחמת הגנה מן הצדק.

גזר הדין –

לגבי מזכיר המושב - לאור גילו ומצבו הבריאותי שירות המבחן המליץ להשית עליו ענישה חינוכית בדמות שירות לתועלת הציבור (של"צ) בהיקף של 60 שעות בלבד. וכמו כן, לבטל את הרשעתו לאור עברו הפלילי הנקי וההשפעה של הרשעה על דימויו.

לגבי יו"ר ועד המושב – שירות המבחן מצא כי מדובר במי שנעדר כל עבר פלילי, מנהל אורח חיים נורמטיבי ותקין, פעל בהתנדבות למען הקהילה והביע עמדות נורמטיביות גם ביחס לערכי ההגנה על הסביבה, ועל כן המליץ להשית עליו ענישה חינוכית בדמות של"צ בהיקף של 80 שעות. כמו כן, המליץ שירות המבחן להימנע מהרשעתו.

בית המשפט ציין את החשיבות הרבה של השמירה הקפדנית על דיני איכות הסביבה כפי שהם באים לידי ביטוי בחוקים השונים, אך יחד עם זאת, קיבל את עמדת שירות המבחן, והורה על ביטול הרשעתם של מזכיר המושב ויו"ר ועד המושב, והשית עליהם של"צ בהיקף שהומלץ.

לגבי המושב – אין חולק כי הפעלת אתר הפסולת בצורה שהופעל ובמשך שנתיים מהווה עבירה חמורה, וברי כי על המושב כתאגיד יש להשית קנס כפול מזה המושת על הפרט, אך יחד עם זאת, יש להתחשב בנסיבות המיוחדות של המקרה דנן, ובכלל זאת ביטול האישום של הפעלת האתר ללא רישיון מחמת הגנה מן הצדק, והעובדה שהאתר נסגר לפני מספר שנים. לאור זאת, הושת על המושב קנס בגובה של 60,000 שקלים חדשים, וכן התחייבות על סך 130,000 שקלים חדשים לבל ישוב ויעבור עבירות אלו.

 
סיכום

בית המשפט קיבל את עמדת שירותי המבחן וביטל את הרשעתם של מזכיר המושב ויו"ר ועד המושב, והסתפק בלהשית עליהם של"צ בהיקף של עשרות שעות בלבד. בנוסף, התחשב בית המשפט בנסיבות המקרה המיוחדות, וחרף חומרת העבירות, הסתפק בהטלת קנס של 60,000 שקלים חדשים על המושב.

 
ניתן ב- ט"ז סיון תשע"ב, 06 ביולי 2012, במעמד הנוכחים.
 

לערך מושב תקומה בויקיפדיה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: