מחלוקת בין מושב שובה לחבר המושב, תתברר בבית משפט ולא בהליך בוררות כנדרש בתקנון, כאשר עילת המחלוקת נוצרה טרם קבלת החברות במושב

בבית משפט המחוזי בבאר שבע בר''ע 572/09- רמי כהן ושלי כהן נ' שובה מושב שיתופי בע''מ, פוטונה שמואל, הרצל שמואל ושושן שמואל

 

העובדות הרלוונטיות:

ביום 18.7.05 זכו רמי ושלי כהן במכרז, אשר פורסם על ידי מושב שובה, לרכישת משק במושב. בעקבות הזכייה עברו שלי ורמי כהן הליך לקבלתם כחברים במושב שובה, וביום 5.11.05 התקבלו שלי ורמי כהן כחברים במושב שובה. בהמשך קיימו רמי ושלי כהן את חלקם על פי ההסכם ושילמו את התמורה הכספית בגין הרכישה האמורה ובהתאם נרשמו זכויותיהם כברי רשות, בנחלה שרכשו במושב שובה, בספרי המינהל.

מדובר בבקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט השלום בבאר שבע לפיה נקבע, כי המחלוקת בין הצדדים תועבר לבירור בפני בורר בהתאם להוראות תקנון מושב שובה.

טענות רמי ושלי כהן:

על אף התחייבותו של מושב שובה כלפיהם לא פונתה הנחלה מן המחזיקים בה, פוטונה שמואל, הרצל שמואל ושושן שמואל, ולפיכך מושב שובה הפר את ההסכם כלפיהם ועליו לפצות אותם על נזקיהם, ולמסור להם את הנחלה כשהיא פנויה מכל אדם. וכן, על פוטונה שמואל, הרצל שמואל ושושן שמואל לפנות את הנחלה.

אין להעביר את המחלוקת לבוררות שכן, טענה זו לא הועלתה בהזדמנות הראשונה. וכן, הסכסוך אינו נכנס לגדר הגדרתו של "סכסוך" על פי הוראות תקנון מושב שובה.

מושב שובה, פוטונה, הרצל ושושן שמואל אינם עומדים בתנאי חוק הבוררות מאחר ולא הגישו בקשה לעיכוב הליכים, וכי המחלוקת הינה מחלוקת חוקתית ולפיכך ראויה היא להתברר בפני בית משפט ולא בפני בורר.

 

טענות שובה מושב שיתופי בע''מ:

היה ידוע לשלי ורמי כהן כי הליך פינוי הנחלה עלול לקחת זמן רב. וכן, הסמכות לברר את המחלוקת נתונה לבורר ולא לבית המשפט, בהתאם לתקנון מושב שובה.

 

טענות פוטונה, הרצל ושושן שמואל:

הליך המכרז למכירת הנחלה שפורסם על ידי מושב שובה היה לקוי, וכי להם הזכויות בנחלה וזכויותיהם גוברות על זכויותיהם של רמי כהן ושלי כהן. וכן, הסמכות לברר את המחלוקת הנדונה נתונה לבורר ולא לבית המשפט, בהתאם לתקנון מושב שובה.

כבוד השופטת רחל ברקאי פסקה:

כבר בכתב ההגנה טען מושב שובה, כי יש להעביר את הסכסוך לבירור בפני בורר, לכן נראה כי טענה זו אינה מועלית לראשונה בפני בית משפט זה, כפי שנטען על ידי רמי ושלי כהן.

המחלוקת לפנינו נוגעת להסכם העברת זכויות במקרקעין אשר נעשה עם רמי ושלי כהן קודם לקבלתם כחברים במושב שובה והמשליך בהתאם, ובפרט לנוכח עמדות פוטונה, הרצל ושושן שמואל, על שאלת זכויות במקרקעין של צדדים שלישיים, אין לומר כי מדובר בסכסוך הנוגע לעסקי מושב שובה.

פקודת האגודות השיתופיות מסמיכה את מושב שובה לקבוע בתקנון שבירור סכסוכים בינה לבין חבריה יתקיים בפני בורר. ואמנם, מדובר בעסקה המותנית בקבלתם של רמי ושלי כהן כחברים במושב שובה. אולם, ההתחייבות החוזיות של מושב שובה למסור את הנחלה כשהיא פנויה, מכוח ההסכמה להעברת הזכויות האמורות בנחלה הינה קודמת לדבר קבלתם של שלי ורמי כהן כחברים במושב, ועל כן אין להכפיף את המחלוקת שנולדה בין הצדדים בעסקה האמורה  להוראות תקנון מושב שובה.

יתר על כן, גם אם התחייבות מושב שובה למסור לרמי ושלי כהן את הנחלה פנויה מכל אדם וחפץ באה רק לאחר שהתקבלו כחברים במושב, אין המדובר בעניין פנימי או סכסוך הנובע מניהול עסקים יום יומי של המושב עם חבריו, והסמכות לדון בתובענה נתונה לבית המשפט.

לסיכומו של עניין, בקשת רשות הערעור מתקבלת ומקבלת מעמד של ערעור, וכי המחלוקת תחזור להתברר בבית המשפט.

שובה מושב שיתופי בע''מ, פוטונה, הרצל ושושן שמואל יישאו בשכר טרחת עו"ד רמי כהן ושלי כהן בסך של 7,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

ניתן ביום 26/10/2009

לחץ למידע על שובה מושב שיתופי בע''מ מתוך אתר ויקיפדיה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: