מנהל המסעדה בקיבוץ קליה גנב כספים מהמסעדה- האם הודאתו ומצבו הכלכלי הקשה יצילו אותו ממאסר?

בבית משפט השלום בירושלים תפ 2971/06 מדינת ישראל נ' סאמי חליל

 

העובדות הרלוונטיות:

בשנת 1995 החל סאמי חליל לעבוד בקיבוץ קליה בתפקיד סגן מנהל מסעדה בקיבוץ, ובמהלך השנים 2001-2005 שימש כמנהל מרכז המבקרים והמסעדה בקיבוץ. במסגרת תפקידו מונה סאמי חליל כאחראי לקבלת הכספים מהלקוחות והפקדת הכסף בקופה הרושמת. עם פרוץ האינתיפאדה מצבו הכלכלי של סאמי חליל נעשה קשה והוא צבר חובות.

במשך כ-6 חודשים, במהלך שנת 2005, קיבל סאמי חליל סכומי כסף מלקוחות המסעדה והניחם בקופה הרושמת ללא הקלדה. בסוף יום העבודה, נטל סאמי חליל את הכספים הללו ולקחם לשימושו האישי. סאמי חליל גנב במהלך תקופה זו כ- 20,000 ₪.

סאמי חליל הורשע על פי הודאתו בעבירה של גניבה ממעביד ופוטר מעבודתו במסעדה בקיבוץ קליה.

שירות המבחן התרשם כי לסאמי חליל אין דפוסים עברייניים וכי לקח אחריות מלאה על מעשיו, הפיק לקחים והביע וצער רב על הנזק שגרם למעבידיו. אולם, שירות המבחן התקשה להבין ולהסביר את מניעיו של סאמי חליל, ותלה את התנהגותו במצבו הכלכלי הקשה. לפיכך, המליץ שירות המבחן להטיל על סאמי חליל מאסר בעבודות שירות בהיקף מצומצם, ומאסר על תנאי משמעותי כעונש מרתיע.

 טענות המאשימה- מדינת ישראל:

חומרת העבירה שביצע סאמי חליל מתעצמת, לאור הפרת האמון שנתן בו קיבוץ קליה, אשר העסיקו שנים רבות במסעדה בקיבוץ. לכן, יש לגזור על סאמי חליל עונש מאסר של 6 חודשים ומאסר על תנאי.

טענות סאמי חליל:

סאמי חליל עבד כקופאי במסעדה בקיבוץ, דבר המסביר את משך ביצוע העבירה. לאחר אירוע הגניבה, סאמי חליל שוכנע על ידי מעסיקו לוותר על פיצוי בסך 50,000 ₪ כולל פוליסת ביטוח, וזאת בתמורה לכך שלא יגיש תלונה למשטרה כנגדו. אולם, הבטחה זו הופרה.

התסקיר שהגיש שירות הינו תסקיר חיובי המבטא חרטה כנה של סאמי חליל, והמניעים למעשה הובנו על רקע המצב הכלכלי הקשה בו היה שרוי באותה עת. סאמי חליל אינו עבריין אלא בחור ממשפחה נורמטיבית המפרנס 5 נפשות, ואירוע הגניבה המתואר הינו מעידה חד פעמית.

לאור האמור, יש לשפוט את סאמי חליל למאסר על תנאי בלבד.

 כב' השופטת רבקה פרידמן פלדמן ס. הנשיא פסקה:

סאמי חליל מעל באמון הרב שניתן בו כממונה על קבלת הכספים במרכז המבקרים והמסעדה בקיבוץ קליה, ובמהלך כחצי שנה נטל לכיסו כספים ששולמו, בסך כולל של כ- 20,000 ₪.

יש להתחשב בהודאתו של סאמי חליל בביצוע העבירה ובכך שאין לו הרשעות לפני או לאחר כתב האישום. עם זאת, יש לזכור כי ברוב המקרים בהם גונב עובד כספים ממעבידו, מדובר במי שאין לו עבר פלילי, שאם לא כן, ספק אם היה ניתן בו אמון והיו מופקדים בידיו כספי המעביד.

מדינת ישראל וסאמי חליל הגיעו להסדר טעון לפיו תקרת העונש של סאמי חליל תהיה 6 חודשי מאסר בעבודות שירות ומאסר על תנאי.

לסיכומו של עניין, סאמי חליל ירצה 6 חודשים של עבודות שירות החל מתאריך 7/7/09 בבית החולים ביקור חולים בירושלים. במידה שסאמי חליל יחסיר ימי העבודה, בין אם מסיבותיו ובין אם בשל היות המקום סגור, יחויב ביום עבודה מלא. כל הפרה בעבודות השירות תביא לריצוי העונש במאסר ממש.

בנוסף סאמי חליל נשפט למאסר על תנאי של 6 חודשים, אותו לא ירצה אלא אם יעבור, תוך 3 שנים, כל עבירת גניבה.

ניתנת לסאמי חליל זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום מיום מתן פסק הדין.

ניתן ביום 17.5.2009.

לדף הבית של קיבוץ קליה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: