מקורות ודניה סיבוס השחירו מסמכים, על אף צו גילוי מסמכים. האם פעלו כדין?

בית משפט השלום ראשון לציון בשא (ראשל""צ) 4071/08 לובינסקי יהושע נ' מקורות חברת המים בע''מ

 

רקע:

לובינסקי יהושע ואהרון בן זאב תבעו את חברת מקורות ואת חברת דניה סיבוס בגין נזקים ופלישה לשטחם וכן, התנהגות אלימה ובריונית כלפיהם.

לובינסקי ובן זאב ביקשו מבית המשפט צו אשר יורה לדניה סיבוס ולמקורות לסלק צינורות 48" שהטמינו בחלקותיהם ולהשבת הקרקע למצבה הקודם.

כמו כן, ביקשו צו האוסר על מקורות ודניה סיבוס מלהיכנס לחלקותיהם.

בנוסף, ביקשו לובינסקי ובן זאב פיצוי כספי בגין נזקים לא ממוניים שנגרמו.

במסגרת הליך התביעה, ביקשו לובינסקי ובן זאב מבית המשפט לחייב את מקורות ואת דניה סיבוס לאפשר להם לעיין בשלושה מסמכים ספציפיים כדלקמן:

א.         ההסכם בין מקורות ודניה סיבוס לגבי הנחת קו מים (להלן: "קו מקורות") בקרבת כביש 431 שסלילתו מבוצעת על ידי דניה סיבוס-הסכם זה ייקרא "הסכם מקורות".

 ב.         ההסכם בין המדינה לבין דניה סיבוס לסלילת הכביש, לרבות עבודות נלוות (להלן: "הסכם הזיכיון").

כל התמונות וקטעי הוידאו שצולמו ביום 25.12.07 על ידי מקורות ודניה סיבוס או מי מטעמן, מועד בו נטען בכתב התביעה כי מקורות ודניה סיבוס פלשו לחלקותיהם של לובינסקי יהושע ואהרון בן זאב.

מאידך, מקורות ודניה סיבוס טוענות להעדר רלבנטיות של הסכם מקורות, אך בכל זאת העבירו אותו ללובינסקי יהושע ואהרון בן זאב כשחלקים ממנו מושחרים. לטענת מקורות ודניה סיבוס, החלקים שהושחרו אינם רלבנטיים ו/או כוללים סודות מסחריים.

לובינסקי ובן זאב טוענים כי הסכם מקורות רלבנטי, שכן כבר מעיון ראשוני בהסכם שהועבר עולה כי קו מקורות אמור לעבור ברובו בתחום ההכרזה של כביש 431, אך בחלקו מחוץ לתחום ההכרזה (לובינסקי יהושע ואהרון בן זאב מתנגדים להנחת הצינור בחלקותיהם בתחום שאיננו בתחום ההכרזה/ההפקעה).

כן נטען כי מקורות ודניה סיבוס הודו ברלבנטיות של ההסכם בעצם העברתו.

עוד טוענים לובינסקי יהושע ואהרון בן זאב כי אין למקורות ודניה סיבוס זכות להשחיר קטעים בהסכם שלטענתם אינם רלבנטיים, ואילו באשר לקטעים הכוללים סודות מסחריים לטענת מקורות ודניה סיבוס, יחליט בכך בית המשפט לאחר עיון בהסכם.

לטענת לובינסקי ובן זאב, על הליך בבית המשפט להתנהל ב"קלפים גלויים" כשבכך יתאפשר לכל צד להתכונן כראוי לדיונים, ולא להיות מופתע ממהלכי יריבו.

 כב' השופט יחזקאל קינר קבע:

בנוגע להסכם מקורות:

התנאי הראשון והמרכזי אותו יש לבחון לגבי בקשה לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים הוא רלבנטיות המסמכים לעניין נשוא התביעה. ניתן לבקש גילוי מסמכים ספציפי לגבי סוגי מסמכים. כמו כן, חובת הגילוי מתפרשת גם על מסמכים שקישורם להליך המשפטי עקיפה. אין גם חובה כי הרלבנטיות של המסמך תהא ודאית, ודי בכך שהמבקש את גילוי המסמך יצביע על כך שלמסמך עשויה להיות רלבנטיות.

עם זאת, יש לבחון גם האם אין בגילוי המסמכים משום הכבדה בלתי סבירה בנסיבות העניין, כשהמבחן בעניין זה גמיש. ככל שמדובר במסמך שחשיבותו לליבון המחלוקת בין בעלי הדין רבה יותר, כך תהא נטייה להורות על גילויו גם במחיר תוספת הכבדה, וככל שגילויו של מסמך מכביד יותר, כך יש לבחון ביתר הקפדה את נחיצותו.

באשר לגילוי מסמכים הכוללים סודות מסחריים, הרי קיומם של אלה עשוי להגביל את זכות העיון.

בית המשפט סבור כי  לא קיימת זכות למקורות ודניה סיבוס להשחיר קטעים שלטענתן אינם רלבנטיים. משנקבע כי למסמך יש רלבנטיות רשאים לובינסקי ובן זאב לעיין במסמך כולו (בכפוף לטענה בדבר סודות מסחריים), במיוחד כשאין מדובר במסמך ארוך במיוחד, ואין הכבדה בגילוי כל המסמך.

באשר לסעיפים הכוללים סודות מסחריים, הסכם מקורות הוגש לעיון בית המשפט לצורך בחינת הסעיפים לגביהם נטען כי הם כוללים סודות מסחריים.

הסכם הזיכיון

יש רלבנטיות לקביעות בהסכם הזיכיון המתייחסות לקו הניקוז שחלקו עובר בחלקות של לובינסקי יהושע ואהרון בן זאב, אך בהתחשב בהיקף העצום של הסכם הזיכיון, יהא זה מכביד ובלתי נחוץ לחייב את מקורות ודניה סיבוס לאפשר עיון בהסכם כולו, וניתן לצמצם את היקף העיון.

לפיכך תאפשר דניה סיבוס עיון בסעיף 7.10 ותעביר לב"כ לובינסקי יהושע ואהרון בן זאב צילום הדף הכולל את הסעיף האמור לעיל.

תמונות וקטעי וידאו מיום 25.12.07:

לובינסקי ובן זאב טענו כי הועברו אליהם שני תקליטורים עם צילומים שבוצעו על ידי מקורות ודניה סיבוס, אך צילומים אלה הינם מנקודת זמן מאוחרת יחסית ואינן כוללים תמונות משלב מוקדם יותר, כמו כן יש "דילוגים" במספרי קבצי התמונות וקבצי הוידאו שהועברו, דבר המלמד שיש תמונות ו/או קטעי וידאו ש"צונזרו". לכן ביקשו לובינסקי יהושע ואהרון בן זאב לחייב את מקורות ודניה סיבוס להמציא את כל התמונות וקטעי הוידאו שצולמו בשטח ב-25.12.07 ולחלופין להמציא תצהיר מפורט לגבי נסיבות היעלמותן.

בתגובה ובתצהירו של המהנדס הראשי של הפרויקט שצורף אליה- נטען כי מקורות ודניה סיבוס העבירו את התמונות וקטעי הוידאו המצויים בידיהם ואין זולתן.

 

סוף דבר:

באשר להסכם מקורות:

בית המשפט אישר למקורות ולדניה סיבוס להשחיר סעיפים ספציפיים בלבד- סעיפים בהם עיין בית המשפט בעצמו וראה את תוכנם וקבע כי אכן הסעיפים ראויים להיות תחת חיסיון.

באשר להסכם הזיכיון:

דניה סיבוס תמציא ללובינסקי ובן זאב תצהיר מטעמה לפיו פרט לסעיף האמור ולתכניות של קו הניקוז שהועברו כבר ללובינסקי ולבן זאב, אין בהסכם הזיכיון כל הוראה או התייחסות אחרת הרלבנטית לקו הניקוז.

 

באשר לתמונות וקטעי הוידאו:

מאחר והמהנדס הראשי של הפרויקט לא צילם את התמונות ולאור טענות לובינסקי ובן זאב, ידאגו מקורות ודניה סיבוס להגיש תצהיר של מי שצילם את התמונות בפועל או נכח במקום, ושל מי שהעביר את התמונות לתקליטורים, שבו יאשרו כי כל התמונות וקטעי הוידאו שצולמו בשטח הועברו במלואם לתקליטורים שנמסרו, ללא כל הסרה, שינוי או עריכה, ובמידת האפשר, יכלול התצהיר גם הסבר ל"דילוגים" במספרי התמונות.

ניתן ביום 08.01.2009.

לאתר האינטרנט של מקורות לחץ כאן.

לאתר האינטרנט של דניה סיבוס לחץ כאן.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: