נדחתה בקשתו של מושב מתתיהו להעביר לבוררות סכסוך עם חברים על רקע תהליך השיוך

בית המשפט המחוזי בירושלים תא (י-ם) 9006/07 מתתיהו מושב שיתופי להתיישבות חקלאית של פועלי אגודת ישראל בע

 

 

לסיקורים נוספים בנושא

הזוג ג'ייקובס חברים במושב מתתיהו. בשנת 2002 החליט המושב על מהלך של 'שיוך', שמשמעותו היא העברת הזכויות בבתי המגורים מן המושב אל החברים. הזכויות בבתים הנן זכויות 'בר רשות', אשר ניתנות על-ידי החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית. הליך השיוך נעשה באמצעות המושב, וזה פנה לכלל החברים והזמין אותם לפגישה לשם ביצוע הסידורים הדרושים. הזוג ג'ייקובס - לא הוזמנו. התברר כי המושב מסרב לעריכת מהלך השיוך עבורם, עד אשר יסתיים הסכסוך בין מר ג'ייקובס לבין המושב, סכסוך על שכר עבודה אשר מתברר בבית הדין לעבודה.

שלושה ימים לאחר שג'ייקובס פנה למושב בעניינו והלין על חוסר הנכונות להיפגש עמו בעניין, כינס המושב אספת חברים. באספה זו הוחלט, בין היתר, כי "שיוך דירות לחברים, המנהלים הליך משפטי מכל סוג שהוא כנגד המושב יעוכב עד לסיום ההליך וביצוע פסקי הדין הסופיים, פרט אם מדובר בחיוב של המושב כלפי החבר, שלא יעכב את הרישום על שמו. בנוסף יחתום החבר כתב ויתור על כל נושא שהיה בתביעה".

יומיים לאחר החלטה זו של האספה הכללית, הודיעה המושב לזוג ג'ייקובס כי עיכוב הליך שיוך הדירה שלהם מגובה בהחלטת האספה הנ"ל, ובנוסח ההסכם שאושר בוועד ההנהלה.

הזוג ג'ייקובס הגישו את תביעה לסעד הצהרתי, שלפיו החלטתו של המושב איננה תקפה, וכי הם זכאים לקבל מאת ההסתדרות הציונית זכויות 'בר רשות' במגרש שבו הם מתגוררים, במסגרת הליך השיוך.

כתוצאה מכך פנה היישוב בבקשה לביהמ"ש כי יעביר את הדיון בנושא לבוררות. המושב טוען כי ע"פ תקנון המושב, סכסוכים שכאלה סופם להיפתר בבוררות.

הזוג ג'ייקובס מתנגדים לבקשה, הטעם הראשון הוא כי אין המושב מוכן לעשות את הדרוש לקיום הבוררות. עוד הזוג ג'ייקובס מבקשים להסתמך על העדרו של תצהיר מטעם המושב, שבו יביע נציג מטעם המושב את הנכונות לקיים הליך בוררות.

עיון בחליפת המכתבים האמורה שולל את טענתם של הזוג ג'ייקובס. תשובותיו של המושב לטענותיהם הייתה עניינית. עמידתה האיתנה על דעתה היא לגיטימית, ואין בה כדי ללמד על חוסר נכונות לקיום הליך בוררות.

טענתם העיקרית של הזוג ג'ייקובס היא זו הנוגעת לאופיו של הסכסוך, חוק הבוררות קובע כי אין תוקף להסכם בוררות בעניין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים, מאחר והנושאים העומדים בלב תביעתם אינם יכולים לשמש נושא להסכם בין הצדדים- לא ניתן להסתמך על התקנון כהסכם בוררות בין הצדדים.

עוד קובעת פקודת האגודות השיתופיות כי ניתן לכלול בתקנון המושב הוראה על יישוב סכסוכים בבוררות רק אם הללו נוגעים לעסקי המושב. הוראת זו שבפקודה היא קוגנטית, ועל כן הוראה בתקנון המושב אשר סותרת אותה, איננה תקפה.

אחרון הוא חוק הבוררות, לפיו אם ראה בית המשפט טעם מיוחד לכך שהסכסוך לא יידון בבוררות, הריהו רשאי שלא לעכב את ההליכים.

בתשובתו טוען המושב, כי יש ליתן להוראה שבפקודת האגודות השיתופיות פרשנות מרחיבה. כמו כן, המושב שולל את הטענה כי מתקיימים במקרה זה טעמים מיוחדים שיש בהם כדי להצדיק את בירור הסכסוך בפני בית משפט דווקא ולא בפני בורר.

 

ביהמ"ש קבע:

 

סכסוך זה איננו סכסוך בעניין פנימי, וכי הוא שייך לקבוצת הסכסוכים שאינם נוגעים לעסקי המושב בלבד. ראשית, סוגיית השיוך איננה עניין רגיל של עסקיו השוטפים והיום-יומיים של המושב, על-פי ייעודה והגדרתה. זהו מהלך חריג, ייחודי, ניתן לומר אף היסטורי - בקנה מידה של חיי המושב - שבו משתנה מערך הזכויות בנכסים שבשטח המושב, והחברים זוכים להפוך לבעלי הזכויות של הנכסים שבהם הם מתגוררים.

לפיכך, נדחית בקשת המושב לעיכוב ההליכים. המושב ישא בהוצאות הבקשה וכן ישלם לזוג ג'ייקובס שכ"ט עו"ד בסך של 4,000 ₪.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: